Sprawy Polsko-Amerykańskie

  • WEP: Czy Polonia wywalczy godne emerytury?

    2023-03-28
    Od kilkunastu lat emeryci walczą o eliminację klauzul Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offset (GPO), które pomniejszają emerytury milionów seniorów. Jak co dwa lata, propozycja usunięcia tych klauzul upada, a na początku kolejnej [...]

Finanse emeryta

Twoje pieniądze