Amerykańskie podatki, gdy wyjedziesz do Polski

Jeżeli masz zieloną kartę czy amerykańskie obywatelstwo, to po wyjeździe do Polski nadal pozostajesz amerykańskim podatnikiem. Niemniej w wielu okolicznościach podatków do IRS płacić nie musisz, a nawet słać podatkowej deklaracji. Warto znać przepisy.

Dlaczego się rozliczać

Obywatele i posiadacze zielonych kart powinni deklarować amerykańskiemu fiskusowi przychody z całego świata, nie tylko z USA. Niewielu Polonusów przebywających w Polsce wywiązuje się z tego obowiązku, ale powinni wiedzieć, że szydło może wyjść z worka przy wielu okazjach. Amerykański Konsulat może zażądać okazania rozliczeń podatkowych gdy, na przykład, klient zechce odnowić paszport, ubiegać się o emeryturę Social Security, czy zwróci się o wyjaśnienie jakichś problemów z amerykańskimi urzędami.

Pocieszenie: Osoby o niewielkim przychodzie rozliczać z IRS się nie muszą. Dla osób zarabiających więcej obowiązek rozliczenia z amerykańskim i polskim fiskusem nie oznacza płacenia podwójnych podatków, gdyż Polska ma ze Stanami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kto nie musi się rozliczać

Większość imigrantów, którzy wracają do Polski na emeryturę, wcale nie musi słać zeznań, bowiem nie są dłużni żadnych podatków, jako że świadczenia Social Security nie podlegają opodatkowaniu dla niewiele zarabiających.. Wyjaśniam to dokładnie w książce pt. „Emerytura reemigranta w Polsce” i Powrót do Polski. Inaczej jest z ludźmi pracującymi.

Uwaga: Osoby o niskim dochodzie nie muszą słać zeznań podatkowych, jeżeli ich przychody plasują się poniżej kwoty wolnej od podatków, która w roku podatkowym 2021 wynosi $12,550 dla osoby samotnej i $25,100 dla pary małżonków. Osoby, które ukończyły 65 lat mają limity podniesione odpowiednio do $14,250, a małżeństwo seniorów do $27,800 w roku 2021. Kwota wolna od podatków jest co roku jest nieco podwyższana.

Osoby pracujące na własny rachunek muszą sporządzić amerykańskie zeznanie już wtedy, gdy zarobiły $400 lub więcej, bowiem mają obowiązek płacenia składek na Social Security w wysokości 15.3% od zarobków uzyskanych na własną rękę. Amerykańskie zeznanie podatkowe trzeba sporządzić również wtedy, jeżeli wybrało się pieniądze z programu emerytalnego albo należy się nam zwrot nadpłaconych podatków.

Rada: Warto słać zeznanie podatkowe nawet wtedy, gdy nie jest się winnym żadnych podatków, by móc je okazać w urzędach w razie potrzeby albo upomnieć się o zasiłki stymulacyjne za rok 2020 alobo 2021 (patrz https://poradniksukces.com/wp/kiedy-imigrantom-naleza-sie-zalegle-zasilki-stymulacyjne/ oraz  https://poradniksukces.com/wp/jak-wypelnic-podatkowa-deklaracje-zeby-odzyskac-nalezne-zasilki-stymulacyjne/).

Zasady słania rozliczeń z zagranicy

Rozliczenie Amerykanów przebywających za granicą przebiega podobnie jak podatników w kraju. Patrz https://www.irs.gov/filing/individuals/how-to-file. Ma być ono obliczone w dolarach USA, czyli złotówki trzeba przeliczyć na dolary po bieżącym kursie Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli jest jakaś należność, to ma być wysłana również w walucie amerykańskiej. Gdy należności nie ma, to podatkowej deklaracji słać nie musisz.

Formularze podatkowe można pobrać z sieci, albo skorzystać z któregoś z bezpłatnych serwisów internetowych, które w czasie sezonu podatkowego można znaleźć w witrynie www.IRS.gov. Zeznania podatkowe z zagranicy śle się pod adres podany na sieci: https://www.irs.gov/filing/international-where-to-file-form-1040-addresses-for-taxpayers-and-tax-professionals.

Zwolnienie od zarobków

Amerykanin pracujący w Polsce może uniknąć podatków w USA, ale musi się z przychodu rozliczyć przed IRS.

Zarobki rezydenta lub obywatela amerykańskiego wypracowane za granicą mogą być zwolnione od amerykańskiego podatku dochodowego do wysokości $108,700 w roku 2021, jeżeli podatnik spełnia następujące warunki:

  • był fizycznie obecny za granicą cały rok podatkowy albo co najmniej 330 dni w kolejnych dwunastu miesiącach;
  • zatrudnienie za granicą miało charakter stały;
  • jego dochód pochodzi z pracy rąk (earned income), o czym dalej.

Zwolnienie to nazywa się foreign earned income exclusion i jest co roku waloryzowane. Oczywiście, osoba ta płaci należne podatki dochodowe w Polsce.

Jeżeli zatrudnienie podatnika za granicą miało charakter tymczasowy (był w delegacji), wtedy nie kwalifikuje się do powyższego zwolnienia, ale może odpisać od dochodu pewne koszty (away-from-home expenses), takie jak zakwaterowanie, posiłki i przejazdy.

Więcej przeczytać można tu https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-earned-income-exclusion, oraz w Publikacji 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad, https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p54.pdf.

Co to jest “earned income”

Od amerykańskich podatków zwolnione są tylko zarobki uzyskane w wyniku zatrudnienia albo pracy na własny rachunek (earned income).  Nie wliczają się tutaj inne formy przychodu (passive income), np.: świadczenia Social Security czy inne emerytury, gdyż nie są one dochodem zarobionym (earned income), lecz otrzymanym (passive income). Nie liczą się odsetki z banku, zyski kapitałowe z giełdy czy czynsze z kamienicy.

Wynika z tego, że osoby, które mają pasywne przychody w Polsce, powinny zadeklarować je amerykańskiemu IRS i zapłacić należne podatki. Podatki zapłacone w Polsce można odpisać w formie kredytu podatkowego (foreign tax credit).

Współmałżonek a podatki

Jeżeli współmałżonek podatnika nie ma zielonej karty ani obywatelstwa amerykańskiego, podatnik ma przywilej traktować go jak amerykańskiego rezydenta do celów podatkowych, co znaczy, że może rozliczyć się jako małżeństwo rozliczające się razem i skorzystać ze zwolnienia osobistego (personal exemption) i z ulgi standardowej (standard deduction).

Warunek: Współmałżonek musi mieć albo numer Social Security albo numer podatnika (Individual Taxpayer Identification Number). O numer Social Security można ubiegać się bezpośrednio w Urzędzie Social Security albo za pośrednictwem amerykańskiego Konsulatu. Kwalifikują się do niego tylko osoby o legalnym statusie imigracyjnym upoważniającym do pracy w USA. Jeżeli małżonek nie jest uprawniony do numeru Social Security, trzeba mu wyrobić numer podatnika ITIN, składając wniosek do IRS na formularzu W-7.

Gdzie dowiedzieć się więcej

W sporządzeniu deklaracji podatkowej pomoże książka Jak oszczędzać na podatkach, a o finansowych sprawach polsko-amerykańskich opowiada książka Powrót do Polski.

Internal Revenue Service ma wiele użytecznych informacji w witrynie www.irs.gov. Można stamtąd również ściągnąć potrzebne formularze wraz z instrukcjami.

Elżbieta Baumgartner