Co IRS chce wiedzieć o twoich przychodach w Polsce

Wiele osób mieszkających w USA ma w Polsce jakieś dochody: odsetki bankowe, emerytury, przychody z czynszów. Osoby te mogą nie być pewne, jakie są ich podatkowe zobowiązania w Polsce i w USA. W tym artykule opisujemy, co trzeba robić, żeby być w zgodzie z przepisami.

Popularnym nieporozumieniem jest fakt, że jeżeli ktoś ma podatki pobrane w Polsce, to nie musi przychodu z Polski deklarować w Stanach. Otóż przepisy mówią inaczej. Wszyscy obywatele amerykańscy, posiadacze zielonych kart, a nawet nielegalni imigranci, którzy są w Stanach ponad pół roku, mają tu nieograniczony obowiązek podatkowy, który polega na tym, że powinni deklarować przychód z całego świata, również z Polski.

Pieniądze w polskim banku

IRS chce wiedzieć o twoich pieniądzach za granicą. Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) od 1 grudnia 2015 roku zapoczątkowała wymianę danych o klientach instytucji finansowych między Polską i Stanami. Polskie banki donoszą teraz do IRS na amerykańskich podatników, którzy mają u nich większe konta. Banki amerykańskie donoszą na cudzoziemców do urzędów podatkowych ich krajów.

Klientom, którzy otworzyli rachunek w polskiej instytucji finansowej między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. banki rozesłały do wypełnienia “Oświadczenia w sprawie FATCA”, w którym pytają, czy klienci są osobami amerykańskimi, a jeżeli tak, to jaki jest ich numer Social Security. Bank odpowiedzi powoduje czasowe zamrożenie konta. Następnie polskie banki będą słać doroczne raporty o kontach klientów, posiadających na koniec roku ponad 50,000 dol. we wszystkich oddziałach tej instytucji. Klientom, którzy zdecydują się nie współpracować, konta zostaną zablokowane, a jeżeli nie, to potrącane będzie 30 proc. przychodu z USA (emerytury, renty, regularne płatności). Po więcej informacji szukaj w sieci artykułu pt. “Czy polski bank zablokuje ci konto“.

Proszę nie wpadać w panikę. Konto za granicą wolno mieć, ale trzeba spełnić pewne formalności i deklarować odsetki na swoim zeznaniu podatkowym. Podwójnie podatków nie zapłacimy, co wyjaśniam poniżej. Spytaj o szczegóły swego specjalisty podatkowego albo przeczytaj szczegóły w książce pt. “Jak chować pieniądze przed fiskusem“.

Emerytura ZUS czy KRUS

Co powinieneś zrobić, jeżeli dostajesz w Polsce emeryturę ZUS czy KRUS? ZUS (KRUS) potrąca ci należne podatki. W Polsce nie musisz sporządzać podatkowej deklaracji, bo ZUS robi to za ciebie. Ale przepisy mówią, że emeryturę należy dopisać na amerykańskim zeznaniu podatkowym 1040. Opodatkowanie emerytur, wszelkie potrącenia i obowiązki raportowe po obydwu stronach Atlantyku opisane jest dokładnie w książce “Emerytura polska i amerykańska“.

Uwaga: Twoją polską emeryturą zainteresowany jest nie tylko urząd podatkowy, ale również Administracja Social Security. Osobom pobierającym emeryturę wypracowaną poza systemem Social Security (czyli ZUS albo KRUS), SSA pomniejszy emeryturę Social Security o około połowę świadczeń polskich. Gdy ktoś ukryje pobieranie polskiej emerytury, a po pewnym czasie Urząd Social Security do odkryje, to wyliczy, ile pieniędzy nadpłacił i będzie się ubiegał o ich zwrot. To samo spotka osoby, które dobrowolnie ujawnią fakt pobierania dwóch emerytur. Problem ten opisuję dokładnie w książce pt. “WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków“. Nikt, kto ma szansę na polską emeryturę, nie powinien składać wniosku o Social Security bez zapoznania się z przepisami w tej dziedzinie.

Mieszkanie w Polsce

Właściciele domu czy mieszkania za granicą, którzy nieruchomości swoich nie wynajmują, nie muszą tego faktu zgłaszać do IRS. Jeżeli natomiast pobierają czynsze, to powinni je deklarować tak samo, jakby ta nieruchomość inwestycyjna była położona w Stanach. Robi się to na załączniku Schedule E do formularza 1040.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują zasady tzw. najmu okazjonalnego. Właściciele mieszkań wynajmowanych okazjonalnie otrzymali więcej uprawnień oraz płacą w Polsce tylko 8.5-procentowy podatek ryczałtowy od przychodów z najmu. Właściciel mieszkania w Polsce może łatwiej usunąć niechcianego lokatora, ale warunkiem jest podpisanie i zgłoszenie do urzędu skarbowego odpowiedniej umowy oraz płacenie podatków. Szukaj w sieci “najem okazjonalny”.

Sprzedaż mieszkania w Polsce

W Polsce podatek od sprzedaży zależy od daty nabycia domu czy mieszkania, i przeważnie znoszony jest dla osób, które były właścicielami nieruchomości przez co najmniej 5 lat.

W Stanach jest inaczej. Osoba, która mieszka w Stanach, ma tu nieograniczony obowiązek podatkowy, więc powinna sprzedaż domu w Polsce rozliczyć przed amerykańskim urzędem podatkowym (Schedule D) i zapłacić podatek, który zależy od zysku na transakcji (capital gain tax). Zysk to cena sprzedaży pomniejszona o cenę nabycia nieruchomości i koszty transakcji. Podatek zwany kapitałowym wynosi przeważnie 15 proc.

Jeżeli zapłacimy podatki, to pieniądze ze sprzedaży domu czy mieszkania możemy legalnie przesłać przelewem do Stanów i móc wyjaśnić ich pochodzenie w razie kontroli podatkowej.

Spadek z Polski

Jeszcze inaczej jest, gdy mieszkanie czy dom odziedziczyliśmy i natychmiast je sprzedaliśmy. Wtedy podatku kapitałowego opisanego powyżej nie płacimy.

Spadki i darowizny są w USA dla odbiorcy wolne od federalnych podatków i wolne od stanowych inheritance tax  w większości stanów. Gdy darowizna lub spadek z zagranicy przekroczyły 100,000 dol., to trzeba je zgłosić do IRS na formularzu 3520.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Należy podkreślić, że dzięki Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Stanami, deklarowanie przychodu już opodatkowanego nad Wisłą nie oznacza płacenia podatków dwa razy.

Czy otrzymujesz w Polsce emeryturę, bankowe odsetki czy czynsze,   deklarujesz je na amerykańskim rozliczeniu 1040, a kredyt podatkowy obliczasz na formularzu 1116, www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1116.pdf. Formularz 1116 jest dosyć skomplikowany. Oblicza się na nim limit podatku, który można odpisać zgodnie z metodą zaliczeniową. Zagraniczny kredyt nie może przekraczać podatku amerykańskiego przemnożonego przez ułamek. W liczniku ułamka (nad kreską) jest dochód z zagranicznych źródeł podlegający opodatkowaniu za granicą. W mianowniku ułamka jest łączny przychód podlegający opodatkowaniu ze źródeł amerykańskich i zagranicznych. Jeżeli masz różne rodzaje przychodu z zagranicy, to obliczasz limit oddzielnie dla każdej kategorii.

Szczegóły wyjaśniają instrukcje do formularza IRS Form 1116 www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1118.pdf oraz broszura Publication 514, Foreign Tax Credit for Individuals, www.irs.gov/publications/p514.

Stosowanie się do przepisów jest naszym obywatelskim obowiązkiem, ale trzeba to robić z głową. Porozmawiaj na ten temat ze swoim księgowym.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Powrót do Polski”, „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Obywatelstwo z przeszkodami” oraz Emerytura polska i amerykańska. Są one dostępne w polonijnych księgarniach oraz bezpośrednio od wydawcy (Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com).