Długi i bankructwo małżonka

2016-05-04

Trzeba wiedzieć, że długi i małżeństwo to dwie różne sprawy. Podobnie jak bankructwo i małżeństwo. W Stanach Zjednoczonych fakt, że ludzie są w związku małżeńskim nie zmienia ich zobowiązań pożyczkowych z wyjątkiem stanów zwanych community […]

Co robić, gdy dzwonią z collection agency

2016-05-01

Czy jesteś odpowiedzialna za długi na kartach kredytowych męża? Gdy karta kredytowa (albo niezabezpieczona pożyczka, unsecured loan) została wydana na dwa nazwiska, czyli obydwoje małżonkowie podpisali umowę kredytową, bank może egzekwować spłatę kredytu od którejś osoby […]

Alimenty na dzieci z USA

2016-05-01

Po przybyciu do USA wiele osób zapomina o pozostawionych w Polsce dzieciach, współmałżonkach lub innych osobach co do których istnieje prawny czy też moralny obowiązek zapewnienia im niezbędnych warunków utrzymania. Pobyt współmałżonka w USA przeważnie […]

Opieka nad dzieckiem / Widzenia

2016-04-04

Mecenas Lidia Sykisz pisze o opiece nad dzieckiem w razie rozwodu rodziców czy odejścia któregoś z nich. Wyjaśnia postępowanie sądowe, prawa do wizytacji. Warto przeczytać! Co to jest Order of Custody? Order of Custody to sądowy […]

Lokatorów nie wolno dyskryminować

2016-03-04

Stosunki między lokatorami a właścicielami określa Fair Housing Act, ustawa federalna o ochronie lokatorów. Słuchać jej muszą agenci obrotu nieruchomościami i właściciele domów. Przeczytaj, jakie masz prawa, jako lokator. Fair Housing Act zabrania dobierania lokatorów […]

“Tort law”, czyli winowajca płaci (III)

2016-03-04

 Strict Liability – rygorystyczna odpowiedzialność Jeżeli ktoś świadomie angażuje się w niezwykle niebezpieczną aktywność – będzie odpowiedzialny za szkody związane z jej uprawianiem niezależnie od swojego postępowania. Przykład pierwszy – jeżeli firma elektrownią atomową to […]

“Tort law”, czyli winowajca płaci (II)

2016-03-04

Reasonable man – wzór odpowiedzialnego człowieka Sędziom orzekającym w sprawach o odszkodowanie zaleca się ocenianie postępowania sprawcy szkody przez porównanie z zachowaniem w danej sytuacji sumiennej, przestrzegających norm społecznego współżycia osoby – tzw. reasonable man. […]

“Tort law”, czyli winowajca płaci (I)

2016-03-04

Czy doznałeś jakiejś szkody z powodu czyjegoś zaniedbania? Prawo tort (tort law) zajmuje się egzekwowaniem odszkodowania za powstałą szkodę. Przeczytaj serię artykułów, która wyjaśnia tę dziedzinę amerykańskiego prawa.  Co to jest „tort law” Zdarzenie, podczas […]

1 2 3 4 6