Kiedy można zrezygnować z Medicare bez kary?

June 2, 2015

Senior ma obowiązek wykupić ubezpieczenie zdrowotne Medicare, chyba że ma inne ubezpieczenie z pracy swojej czy małżonka. Jeżeli pozostaje bez ubezpieczenia po swoich 65-ych urodzinach, grozi mu kara w postaci 10-procentowej pożyczki za każdy rok pozostawania […]

Kiedy można zapisać się do Medicare

June 2, 2015

Na Medicare, amerykańskie ubezpieczenie dla seniorów, można zapisać się tylko w określonym terminie.  Istnieją po temu trzy okazje. Wstępny okres zapisów. Pierwszą okazję do zapisania się na Medicare ma każdy, kto zakwalifikował do pobierania emerytury […]

Rodzaje ubezpieczenia Medicare

June 2, 2015

Program ubezpieczenia dla seniorów Medicare powstał na mocy Social Security Act, a opisuje go część zwana Title XVIII, zamieszczona w United States Code jako §§1395-1395ccc, subchapter XVIII, chapter 7, Title 42. Z literą prawa można […]

Jaką pomoc społeczną można otrzymać oprócz zasiłku SSI

May 6, 2015

Jeżeli pobiera Pan/Pani zasiłek SSI, może uzyskać Pan/Pani również inną pomoc ze strony stanu lub okręgu. Może Pan/Pani na przykład korzystać ze świadczeń Medicaid, otrzymywać kartki żywnościowe lub inne świadczenia socjalne. Proszę zadzwonić do lokalnego […]

Jak ubiegać się o zasiłek SSI

May 6, 2015

Jeżeli ubiega się Pan/Pani o zasiłek SSI, dużą część wniosku może Pan/Pani wypełnić na naszej stronie internetowej www.socialsecurity.gov. Może Pan/Pani również zadzwonić pod nasz bezpłatny numer telefonu 1-800-772-1213 i poprosić o spotkanie z przedstawicielem Urzędu […]

Ile wynosi zasiłek SSI

May 6, 2015

Wysokość zasiłku SSI zależy od kilku czynników, takich jak: kategoria zakwalifikowania się do zasiłku (wiek 65 lat lub starszy, inwalida, niewidomy) status rodzinny (samotna osoba dorosła, dziecko, w związku małżeńskim) warunki mieszkaniowe (mieszkający samotnie lub […]

Kto może otrzymać zasiłek uzupełniający SSI

May 6, 2015

Supplemental Security Income (SSI) – zasiłki uzupełniające W ramach programu SSI wypłaca się pieniądze osobom o niskich dochodach, które to osoby mają co najmniej 65 lat lub są niewidome lub niepełnosprawne. Programem SSI zarządza Urząd […]

W Social Security mozna domówić się po polsku

May 6, 2015

Do załatwienia spraw, związanych z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego, Social Security Administratio (SSA) zapewnia bezpłatnie usługi tłumacza. Z usług tłumacza można korzystać zarówno w trakcie rozmowy telefonicznej, jak i podczas wizyty w biurze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego. […]

Fakty dotyczące kartek żywnościowych

May 6, 2015

Program Kartek Żywnościowych (Food Stamps) pomaga osobom o niskich dochodach w zakupie żywności. Mimo, że jest to program rządu federalnego, jest on zarządzany przez agencje stanowe lub lokalne.  Kto może otrzymywać kartki żywnościowe? Każdy może […]

Kwartały Social Security, gdy przedsiębiorca ponosi straty

March 28, 2015

Masz jednoosobowy biznes, pracujesz na własną rękę (self-employed)? W czasie trudnej sytuacji ekonomicznej twój biznes mógł poważnie ucierpieć. Czy mając straty możesz zaliczyć kwartały składkowe Social Security? Dla osób w średnim i późniejszym wieku jest […]

1 4 5 6 7