Zgłoszenie celne na polskiej granicy

January 29, 2015

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej została objęta unią celną. Oto informacje radzące nam, jak zachować się na polskiej granicy. Warto przeczytać, zanim wybierzemy się na wakacje. Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło […]

Mienie przesiedlenia

January 29, 2015

Od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej Polska, w sposób bezpośredni, stosuje postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym m.in. rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Dotyczy to rowniez mienia przesiedlenia dla imigrantow […]

Umowa podatkowa: Jakie będą podatki od Social Security

January 3, 2015

W poprzednich artykułach uchyliliśmy rąbka tajemnicy umowy podatkowej, którą od czterech lat polskie Ministerstwo Finansów po cichu uzgadnia ze stroną amerykańską. Płacąc od prawie czterdziestu lat niesprawiedliwe podatki wskutek krzywdzącej umowy podatkowej z 1974 roku, […]

1 4 5 6