Co to jest mortgage forbearance

Wiele rodzin znajduje się nagle w sytuacji, gdy nie mogą dalej płacić pożyczki hipotecznej (mortgage). Czy w takiej sytuacji nieunikniona jest utrata domu?

Overtime02Gdy pożyczkobiorca nie zapłaci trzech lub więcej rat mortgage (pożyczki na zakup domu), pożyczkodawca może zainicjować procedurę przejęcia domu (foreclosure). Właściciel domu będzie wtedy zobowiązany do natychmiastowej spłaty całej nie spłaconej reszty pożyczki oraz do zwrotu kosztów prawnych poniesionych przez pożyczkodawcę w związku z procedurą. Pamiętajmy jednak, że foreclosure jest to ostateczne rozwiązanie, na którym każdy traci, także pożyczkodawca, a więc przeważnie bank, który udzielił nam pożyczki na zakup domu. Procedura foreclosure kosztuje więcej niż bank może uzyskać ze sprzedaży przejętego domu. W związku z tym również bank będzie starał się uniknąć, jeśli to tylko możliwe, przejęcia naszego domu, a raczej postara się uzgodnić z nami plan spłaty pożyczki realny w naszej trudnej sytuacji finansowej.

Jeśli więc znajdziemy się w sytuacji, gdy nie możemy dalej płacić dotychczasowych rat mortgage, trzeba zwrócić się do banku w celu wspólnego wypracowania nowego planu spłaty pożyczki. Musisz jednak przygotować się odpowiednio do konfrontacji z pożyczkodawcą:

1. Przygotuj listę swych aktualnych miesięcznych dochodów i wydatków.

2. Przygotuj zestaw oświadczeń i dokumentów obrazujących twą sytuację finansowę: posiadane mienie, długi, miesięczne zobowiązania płatnicze, pobory czy zasiłek dla bezrobotnych oraz kopie zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata.

3. Postaraj się o oszacowanie wartości domu.

4. Napisz przeznaczone dla pożyczkodawcy wyjaśnienie swe aktualnej sytuacji finansowej wraz z sugestiami, w jaki sposób możesz spłacić resztę pożyczki.

Po przedstawieniu naszej sytuacji i zebranych dokumentów pożyczkodawcy, może on zgodzić się na uzgodnieniu z nami planu dalszej spłaty pożyczki. Charakter tego planu będzie uzależniony od tego, jak poważne są twe problemy finansowe, czy mają one charakter krótko- czy długoterminowy i jakie są perspektywy uzyskania przez ciebie funduszy pozwalających przezwyciężyć obecne trudności. Jeśli nie płaciłeś mortgage z powodu przejściowych trudności finansowych, które należą już do przeszłości, bank może zaoferować plan modyfikacji spłaty pożyczki, w ramach którego będziesz płacić normalne raty plus określona suma pozwalająca stopniowo wyrównać zaległości.

W niektórych okolicznościach, gdy nie możesz w ogóle płacić mortgage przez pewien czas, ale w przeszłości płaciłeś raty regularnie, bank może się zgodzić na “forbearance mortgage”.   Mortgage forbearance jest to umowa między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, na podstawie której pożyczkodawca rezygnuje ze skorzystania ze swego prawa do przejęcia nieruchomości (foreclosure), gdy przestaje otrzymywać raty spłaty pożyczki, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do realizacji uzgodnionego planu odroczonej spłaty pożyczki na zakup domu. Forbearance pozwala na zawieszenie spłat pożyczki lub ich redukcję przez określony czas. Forbearance plan ma formę pisemną, obejmuje termin obowiązywania oraz opis metody zakończenia zalegania ze spłatą pożyczki. W większości przypadków okres obowiązywania planu nie przekracza 18 miesięcy i plan zawiera warunek mówiący o wszczęciu postępowania foreclosure, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z postanowień planu.

W ten sposób zachowamy nasz dom, dobry kredyt i zyskamy na czasie, tak że jeśli nawet ostatecznie okaże się, że jednak nie możemy tego domu utrzymać, będziemy mieli czas, żeby zorganizować możliwie najkorzystniejszą w tej sytuacji jego sprzedaż.

Należy pamiętać, że forbearance mortgage jest rozwiązaniem przydatnym w sytuacji, gdy pożyczkobiorca stanie wobec nieprzewidzianych przejściowych problemów finansowych, związanych np. z utratą pracy lub poważną chorobą. Gdy problemy finansowe mają bardziej fundamentalny charakter, jak na przykład w przypadku, gdy mamy pożyczkę o zmiennym oprocentowaniu i oprocentowanie to osiągnie taki poziom, że przy naszych obecnych dochodach nie jesteśmy w stanie dalej spłacać pożyczki – należy szukać innych rozwiązań.

Roman Kupczak