Co mogę zrobić, jeżeli pracodawca odmawia odprowadzania moich podatków?

Pytanie:Mieszkam w Kalifornii i pracuję w małym magazynie, gdzie zatrudnionych jest 5 robotników. Mój pracodawca zatrudnia mnie jako pracownika (employee), ale oficjalnie odmawia potrącania i odprowadzania podatków. Mówi, że podatki to moje zmartwienie, a nie jego. I że powinienem się cieszyć, że dostaję na rękę więcej pieniędzy. Ja mam zieloną kartę i za rok ubiegać się będę o obywatelstwo. Chcę uczciwie płacić podatki, być w porządku z władzami i wypracować emeryturę. Co mam robić?

bossOdpowiedź dla pracownika: Pracodawca ma obowiązek wykupić dla pracownika ubezpieczenie od bezrobocia, od wypadków przy pracy (Worker’s Compensation) i odprowadzać do skarbu państwa podatki dochodowe pracownika oraz składki na Social Security (payroll taxes). Nie spełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie federalnych i stanowych przepisów. Jeżeli świadomie unika płacenia podatków pracowniczych, może być przedmiotem cywilnego kryminalnego dochodzenia i zostać skazany na wysokie kary, a nawet więzienie.

Radzimy porozmawiać z pracodawcą i stanowczo domagać się potrącania i odprowadzania pracowniczych podatków. Pokazanie poniższej odpowiedzi może pomóc. Jeżeli nie, to może pan poskarżyć się do władz federalnych oraz stanowych.

Internal Revenue Service radzi, by pracownicy mający zastrzeżenia do pracodawców zadzwonili pod numer 1-800-829-1040. Ci, którzy chcą zgłosić podejrzenie os zustwa federalnego, powinni zadzwonić do IRS Fraud Hotline pod numer 1-800-829-0433.

W Kalifornii pomoże Employment Development Department (https://eapply4ui.edd.ca.gov/eddcomm/frmFraudStart.htm). Nadużycia dotyczące podatków pracowniczych (payroll tax reporting fraud) powinny być zgłaszane:

  1. za pośrednictwem Internetu (https://eapply4ui.edd.ca.gov/eddcomm/asp/frmFraud.aspx), e-milemueo@edd.ca.gov
  2. faxem 916-227-2772 lub
  3. lub telefonicznie pod numerem 1-800-528-1783

Ewentualne pytania radzimy zadawać w swoim stanowym departamencie pracy (LINK DO DEPARTAMENTOW PRACY).

Odpowiedź dla pracodawcy: Employers must report income and employment taxes withheld from their employees on an Employer’s Quarterly Federal Tax Return (Form 941) and deposit these taxes in full to an authorized bank or financial institution pursuant to Federal Tax Deposit Requirements. Employers are also responsible for filing a FUTA return annually, and depositing those taxes.

Employers who do not comply with the employment tax laws may be subject to criminal and civil sanctions for willfully failing to pay employment taxes.

You can read more about your obligations as an employer athttp://www.treas.gov/irs/ci/tax_fraud/docemploymenttax.htm

The IRA advises your employees to contact the IRS at 1-800-829-1040 or report suspected tax fraud by calling 1-800-829-0433.

The state of California makes reporting payroll tax fraud easy. Your employee can complain by phone (1-800-528-1783), by e-mail: ueo@edd.ca.gov or fill out a complaint form online: (https://eapply4ui.edd.ca.gov/eddcomm/asp/frmFraud.aspx), e-mailem ueo@edd.ca.gov