Co warto wiedzieć o darowiznach

Hojny Mikołaj powinien wiedzieć, że reforma podatkowa zmieniła trochę amerykańskie przepisy dotyczące darowizn. Warto się z nimi zapoznać.

Zmienione przepisy

Od roku 2018 podwyższone zostało zwolnienie od podatków od darowizny, zwane annual gift exclusion,  z 14,000 do 15,000 dol. rocznie na osobę. Każdy z nas może podarować innej osobie do 15,000 dol. rocznie bez żadnych konsekwencji podatkowych i bez konieczności informowania o tym Urzędu Podatkowego.

Warto też wiedzieć, że limit darowizn dla małżonka, który nie jest obywatelem amerykańskim, został podniesiony z 149,000 dol. w roku 2017 do 152,000 dol. w roku 2018.

Darowizna w Stanach

Jeżeli przekażesz komuś darowiznę o wartości przekraczającej w jednym roku 15,000 dol. (14,000 w roku 2017), to powinieneś ją zgłosić do Urzędu Podatkowego (Internal Revenue Service – IRS) na formularzu IRS Form 709 wraz ze swoim rocznym zeznaniem podatkowym. Podatku od darowizny nie zapłaci się teraz, dopiero po śmierci, jeżeli wartość twojej masy spadkowej pomniejszona o wszystkie nadwyżki darowizn przekroczy zwolnienie spadkowe przysługujące w roku śmierci. Zwolnienie spadkowe (estate tax exemption) zostało podniesione z 5.49 mln dol. do 5.6 mln dol. w roku 2018. Jak widać, podatki od darowizn i spadków grożą tylko bogatym osobom, więc większość z nas nie musi zaprzątać sobie nimi głowy.

Rada: Jeżeli chcesz podarować dziecku większą kwotę, np. na zakup domu, to przekaż mu 14,000 dol.w tym roku i 15,000 dol. zaraz po 1 stycznia 2018 roku. Małżonkowie mogą podarować bez konsekwencji podatkowych dwa razy tyle.

Warto pamiętać o edukacyjnym programie 529, na który możesz wpłacać dla dzieci czy wnuków do 14,000/15,000 dol. rocznie. Możesz wpłacić teraz jednorazowo pięć razy tyle i potraktować to, jako wpłatę za pięć następnych lat (75,000 dol. od roku 2018).  Więcej informacji: http://www.irs.gov/uac/529-Plans:-Questions-and-Answers.

Pamiętaj: Gdy darowizny dokonujesz czekiem, to data na nim musi być grudniowa, nawet jeżeli czek zrealizowany będzie w styczniu następnego roku. Warto dawać nie gotówkę, lecz papiery wartościowe, których wartość zwyżkowała.

Darowizna do Polski

Przepisy w Polsce pozostają takie same od 1 stycznia 2007 roku i różnią się całkowicie od amerykańskich. W Polsce za podatki od darowizny odpowiedzialny jest nie darczyńca, jak w Stanach, ale obdarowany. Wysokość podatku zależy nie tylko od wartości darowizny, ale również od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą i obdarowanym. Całkowite zwolnienie od podatku od darowizny ma miejsce wtedy, gdy darczyńca oraz obdarowany są swoją najbliższą rodziną z pierwszej grupy podatkowej, do której zalicza się: małżonka (obecnego, ale nie byłych), zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzica, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo (siostrę, brata), ojczyma i macochę, a także zięcia, synową i teściów.

Zwolnienie od podatków od darowizny nie następuje automatycznie. Wymienione osoby muszą zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Innymi słowy, możesz podarować swojej najbliższej rodzinie w Polsce dowolną kwotę, która nie będzie podlegać polskim podatkom, jeżeli najbliższa rodzina zgłosi ją do urzędu skarbowego.

Wskazówka: Należy słać większe kwoty bankowym przelewem, a nie przewozić gotówkę przez granicę. Powodem jest fakt, że rodzina w Polsce musi udokumentować otrzymanie środków pieniężnych poprzez przedstawienie rachunku bankowego, na który kwota darowizny została przelana. Jeżeli tego nie uczynią, a kupią na przykład mieszkanie czy samochów, to urząd skarbowy może spytać o pochodzenie tych środków, uznać je za pochodzące z nieujawnionych źródeł i nałożyć dotkliwe kary.

O przepisach polskich piszę w książce pt. Powrót do Polski, a sposoby ucieczki przed podatkami od darowizn i spadków w USA wyjaśniam w Podręczniku ochrony majątkowej. Warto sprawić je sobie na święta.

Czy możesz darowiznę dla rodziny odpisać od podatku?

Darowizny dla osób prywatnych nie są odpisem podatkowym. Limit 15,000 dol. rocznie na osobę dotyczy obowiązków raportowych i zwolnienia od podatków od darowizny, a nie odpisów od dochodu.

Przykład: Dałeś synowi 10,000 dol. na zakup samochodu. Nie musisz tego datku zgłaszać, bo nie przekracza 15,000 dol. rocznie, ale nie możesz też go odpisać od przychodu.

Gdy dostajesz prezent

Jeżeli mieszkasz w USA i dostajesz pieniądze czy inne środki w prezencie, to nie musisz ani tego zgłaszać, ani płacić podatków, gdyż są do obowiązki ofiarodawcy, a nie twoje. Spadki i darowizny są w USA dla odbiorcy wolne od federalnych podatków i wolne od stanowych inheritance tax  w większości stanów. Wniosek: Po weselu czy przyjęciu komunijnym możesz spokojnie wpłacić zawartość kopert do banku.

Jeżeli chcesz zostawić po sobie trwały ślad…

Nie masz komu zostawić swego majątku, bo obawiasz się, że rodzina go roztrwoni? Albo chciałbyś część pieniędzy zostawić, by służyły Polonii? Możesz założyć prywatną fundację, trust albo podarować majątek którejś z polonijnych organizacji na ustalonych przez siebie warunkach. Twoje pieniądze służyć będą słusznym sprawom, a twoje nazwisko pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Jak to zrobić, wyjaśniam w tekście „Prywatna fundacja: darowizny, gdy chcesz być pamiętany na zawsze” zamieszczonym kiedyś na tych łamach, który ciągle można znaleźć na sieci.

Co w przyszłości?

Przepisy mogą się w przyszłości zmienić, bo Prezydent Trump i republikanie próbują wprowadzić reformę podatkową, która między innymi zakłada zniesienie podatków spadkowych. Będę państwa o tym informować.

Wesołych świąt i hojnego Mikołaja życzy

Elzbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników o profilu finansowym i konsumenckim, m.in. książki pt. „Podręcznik finansowej prywatności”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Powrót do Polski” i wielu innych.