Co wniosła dla nas reforma podatkowa

Nowy rok niesie zmiany w przepisach podatkowych. Od 1 stycznia 2018 roku w USA zaczynają obowiązywać reguły wniesione przez ustawę Tax Cut and Jobs Act of 2017. Jest to największa od 1986 roku reforma w podatkach, jedna z głównych obietnic wyborczych prezydenta Trumpa. Ustawa przewiduje zmniejszenie podatków o prawie 1,5 bln (ang. trillions) dolarów w ciągu 10 lat, w tym zmniejszenie stopy podatkowej dla korporacji z 35 do 21 procent. Przyszłość pokaże, jak wyjdzie na tym amerykańska gospodarka. W międzyczasie przyjrzyjmy się, co nowelizacja daje nam, przeciętnym podatnikom.

Inna skala podatkowa

Pozostaje siedem przedziałów podatkowych (tax brackets), ale zmienia się podatkowa stawka i progi.

Stare przepisy: Mieliśmy siedem progów ze stawkami 10, 15, 25, 28, 33, 35 i 39.6 proc. w przedziałach od 9,325 aż do 418,400 dol. rocznego przychodu dla osób samotnych i od 18,650 do 470,700 dla małżeństw rozliczających się razem.

Nowe przepisy: Stawki podatkowe maleją, a przedziały będą trochę podwyższone. Od 1 stycznia 2018 roku stawki podatkowe wyniosą 10, 12, 22, 24, 32, 35 i 37 proc., w siedmiu przedziałach od 9,525 dol. do 500,000 dol. dla osób samotnych i 19,050 dol. do 600,000 dla małżeństw. Pełne tabele podatkowe można znależć w witrynie IRS www.irs.gov.

Większy odpis standardowy

Odpis standardowy (standard deduction) to kwota wolna od podatków. Odpis standardowy można wybrać zamiast wyszczególniania innych przysługujących nam ulg, co nazywa się itemization.

Stare przepisy: W roku 2017 odpis standardowy wynosił 6,350 dol. dla osób samotnych i dwa razy tyle dla małżeństw rozliczających się razem.

Nowe przepisy: Odpis standardowy został prawie podwojony do 12 tysięcy dolarów dla osób indywidualnych i do 24 tysięcy dla rodzin.

Warto wyjaśnić, że w przeszłości wyszczególniane odpisy były redukowane dla osób o bardzo wysokich zarobkach. Nowe przepisy znoszą te limity.

Znika odpis osobisty

Personal exemption to odpis od dochodu przysługujący na każdą osobę na utrzymaniu podatnika.

Stare przepisy: W roku 2017 odpis osobisty wynosił 4,050 dol. Znaczy to, że małżeństwo z dwojgiem dzieci mogło odpisać do przychodu 16,200 dol.

Nowe przepisy zniosły odpis osobisty. Teraz jest prościej, bo kwota wolna od podatku równa jest tylko odpisowi standardowemu.

Większy kredyt podatkowy na dzieci

Kredyt podatkowy pomniejsza podatki, w odróżnieniu od ulg i odpisów, które pomniejszają dochód podlegający opodatkowaniu.

Stare przepisy: Małżeństwa zarabiające do 110,000 dol. (i osoby samotne zarabiające do 75,000 dol.) miały kredyt do jednego tysiąca na każde dziecko mające poniżej 17 lat.

Nowe przepisy: Kredyt na dziecko wzrasta do dwóch tysięcy dolarów, z czego 1,400 dol. jest kredytem “zwracalnym”, czyli może obniżyć należność podatkową poniżej zera. Limit przychodu wzrósł do 400,000 dla małżeństw.

Ograniczony odpis za pożyczkę hipoteczną

Stare przepisy: Właściciele domów, którzy wyliczają swoje odpisy (itemize), mogli odjąć od dochodu odsetki pożyczki hipotecznej do 1.1 mln dol. W to wliczana była pożyczka pod zastaw domu (home equity loan) do 100,000 dol.

Nowe przepisy nie wnoszą zmian dla obecnych właścicieli domów, a tylko dla tych, którzy nabędą domy po 31 grudnia 2017 roku. Dla nich limit pożyczki spada do 750,000 dol. i odsetki od home equity loan nie są odpisywane.

Podatki stanowe i lokalne

Stare przepisy: Podatnicy wyliczający odpisy mogli uwzględnić lokalne i stanowe podatki dochodowe, od nieruchomości czy sprzedaży (state and local taxes w skrócie SALT).

Nowe przepisy zezwalają odpisać na SALT tylko do 10,000 dol., co będzie ciosem dla osób płacących wysokie podatki od nieruchomości.

Większe odpisy na wydatki medyczne

Stare przepisy: Podatnicy, którzy wyliczają swoje odpisy, mogli odliczyć od podstawy podatkowej wydatki medyczne w wymiarze przekraczającym 10 proc. dochodu brutto (AGI).

Nowe przepisy: Podatnicy wyliczające odpisy mogą odpisać wydatki medyczne ponad 7.5 proc. AGI, ale kończy się to 1 stycznia roku 2019.

Mniej podatków spadkowych

Stare przepisy: Federalne podatki od spadku płacą tylko multimilionerzy, których masa spadkowa w roku 2017 przekracza 5.49 mln dol., a małżeństw – 11 mln. dol. Od nadwyżki płaci się podatki spadkowe maksymalnie do 40 proc.

Nowe przepisy podwyższają kwotę wolną od podatków spadkowych do 11.2 mln i do 22.4 mln dla małżeństw. Nie cieszmy się za bardzo. Pozostają jeszcze stanowe podatki spadkowe, zależne od lokalnych przepisów.

Nowa ulga dla przedsiębiorców

Nie mówię tu o obcięciu podatków korporacji, lecz o nowym przywileju danym strukturom przepływowym (pass-through entities), takim jak firmy jednoosobowe (sole proprietorship), spółki partnerskie, LLC i korporacje S. Cechują się one tym, że właściciele przejmują przychód z tych firm bezpośrednio na swoje rozliczenie podatkowe. Jan Kowalski pracujący na własny rachunek będzie teraz mógł odliczyć 20 proc. od swego przychodu. Jako właścicielka jednoosobowej firmy, jestem Kongresowi wdzięczna. Odpis ten spada do zera dla znacznie zarabiających: osób samotnych o przychodzie ponad 157,000 dol. i małżeństw zarabiających ponad 315,000 dol. rocznie.

Nowelizacja wygaśnie w roku 2025

Wyżej podane zmiany, oraz liczne inne, mają wygasnąć w roku 2025, chyba że Kongres je przedłuży. Rozliczenie podatków za rok 2017 sporządzamy według starych reguł. Już w styczniu czek z wypłatą może być nieco inny, bo pracodawcy zaczną odprowadzać zaliczki podatkowe według nowych stawek.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in.: “Otwieram biznes” i “Praca w Ameryce”, „Życie od nowa, jak uporządkować sprawy w urzędach”, „Jak działa giełda”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze”.