Czy pracodawca może mnie zwolnić za niewykonanie planu?

Pytanie pani Gosi: “Pracownik przez dłuższy okres czasu nie wykonywał planu założonego przez pracodawcę. Na przykład, plan był oszacowany na sprzedaż towaru na $20 tys. miesięcznie, a nie sprzedał na tyle, bo nie było zainteresowania, zła pogoda, itp. Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika? Jeżeli tak, tojaki to będzie rodzaj zwolnienia? I czy pracownik będzie uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Czy ma prawo się odwoływać od decyzji pracodawcy o zwolnieniu?

Odpowiedź:  Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z dowolnego powodu albo nawet bez powodu, podobnie jak pracownik może w każdej chwili odejść z pracy.

Co do zasiłku dla bezrobotnych, to przysługuje wtedy, gdy pracownik został zwolniony z pracy bez swojej winy, czyli został layed off. Gdy pracownik sam odszedł z pracy albo został swolniony dyscyplinarnie (fired), zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Nie przypuszczamy, żeby odwołanie przyniosło skutek, chyba że będzie pani w stanie udowodnić dyskryminację z powodu pochodzenia, rasy, płci czy wieku. Jednak z tego, co pani pisze, wynika, że pracownik został zwolniony, bo nie wykonywał planu. Tak bywa w resorcie sprzedaży (sales). To ciężki zawód, do którego trzeba mieć predyspozycje.

Więcej na temat zwolnienia z pracy można przeczytać w artykule pt. Gdy zwalniają mnie z pracy. O prawie pracy traktuje książka pt. Praca w Ameryce.