Czy tracisz pieniądze należne ci w Stanach i w Polsce?

Co powiedziałbyś o kimś, który odmawia przyjęcia tego, co mu się należy? Pewnie uznałbyś go za frajera. Miliony ludzi nie bierze różnych należnych im świadczeń czy dopłat i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zastanów się, czy ty sam się do nich nie zaliczasz.

Dopłata pracodawcy do 401(k)

Zakłady pracy umożliwiają pracownikom deponowanie części ich wynagrodzenia na emerytalnych kontach 401(k) i dopłacają od 10 do 100 centów do każdego deponowanego przez pracownika dolara. Oprócz tego pracownicy mają odpisy podatkowe, jako że kwoty zdeponowane na 401(k) nie podlegają opodatkowaniu. Spośród uprawnionych pracowników aż 35% nie uczestniczy w programie, przede wszystkim ci mniej zarabiający i gorzej wykształceni. Z tych uczestniczących w programach 401(k) i podobnych, mniej niż 10% deponuje maksymalną kwotę, a ponad połowa „zostawia pieniądze na stole” przez deponowanie zbyt niskiej kwoty.

Więcej w książce pt. Amerykańskie emerytury.

Kredyt emerytalny za wpłatę na konto emerytalne

Jeżeli nie wykorzystujesz zalet konta emerytalnego IRA czy innego, to „zostawiasz na stole” znaczne pieniądze. Dzieje się to z kilku powodów: Wpłata na IRA daje ci natychmiastowy odpis podatkowy, ponadto pozwala na to, że pieniądze procentują z odroczeniem podatków na przyszłość. Ale jest jeszcze inna zaleta, mianowicie mało znany kredyt emerytalny (retirement credit).

Polega to na tym, że umiarkowanie zarabiający (około sześćdziesiąt tysięcy rocznych zarobków dla małżeństw i połowa tego dal osób samotnych) mogą dostać od Wujka Sama za wpłacenie na konto emerytalne od $200 do $1,000, a dwa razy tyle małżeństwa, rozliczające się razem, gdzie dwie osoby wpłaciły na IRA. Daje to do 50% natychmiastowego zwrotu. Darmowe pieniądze! Ile lat musiałbyś czekać na taki zwrot trzymając pieniądze w banku, który płaci ci ułamek procenta rocznie?

Earned Income Credit

Earned Income Credit (EIC) to kopalnia złota dla niewiele zarabiających podatników. Ten „negatywny podatek” sprawia, że nie dość, że nie zapłacą oni żadnych podatków dochodowych, to jeszcze fiskus dołoży im do kieszeni. Pracujący rodzice jednego dziecka mogą dostać do ponad trzy tysiące dolarów kredytu, a dwojga – ponad pięć. EIC nie należy się rodzicom, którzy rozliczają się na numer podatnika (ITIN).

Trudno uwierzyć, ale około 20 procent uprawnionych nie upomina się o EIC, chociaż tylko trzeba wypełnić odpowiednio deklarację podatkową.

Rezygnacja z polskiej emerytury

Wielu osobom wydaje się, że pracowali w Polsce zbyt krótko, żeby być uprawnionymi do polskiej emerytury. Otóż niekoniecznie. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, podlegają pod nowy system emerytalny, który nie wyznacza limitów lat pracy. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku podlegają pod stary system, ale umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Stanami wniosła dla nich wiele zmian.

Obecnie można łączyć okresy ubezpieczenia w Polsce i w Stanach. Znaczy to, że nie trzeba mieć 20 czy 25 lat pracy w Polsce – wystarczy mieć 20-25 lat pracy w Polsce i w Stanach. Jest to olbrzymia różnica, dzięki której tysiące Polaków na imigracji stają się uprawnione do emerytury ZUS czy KRUS  – jeżeli tylko o tym się dowiedzą i złożą odpowiednie wnioski.

Więcej w książce pt. Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Rezygnacja z amerykańskiej renty

Polsko-amerykańska umowa daje też szansę na renty rodzinne Social Security rodzinom w Polsce. Renta Social Security (family benefits) należy się żonie pracownika, mieszkającej w Polsce, na takich samych zasadach, jakby mieszkała w Stanach. Nie przeszkadza fakt, że nigdy nie była ona w Stanach i nie ma numeru Social Security. Renta należeć się może byłej żonie (mężowi), wdowie (wdowcowi), dzieciom w Polsce. Kwestie te wyjaśnia obszernie książka “Ubezpieczenie społeczne Social Security”.

Rezygnacja z polskiej renty

ZUS czy KRUS wypłacają w Polsce renty uprawnionym wdowom i wdowcom. Od czasu wejścia w życie polsko-amerykańskiej umowy o ubezpieczeniu społecznym, wdowa czy wdowiec mogą mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jesteś uprawniona, złóż wniosek. Instrukcje znajdziesz w książce pt. Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Wdowia renta nie spowoduje redukcji Social Security przez Windfall Elimination Provision.

Pominięcie należnej pomocy społecznej

Mało zarabiający mogą być uprawnieni do różnych form pomocy społecznej, szczególnie do Food Stamps, które teraz nazywają się SNAP. Informacje można znaleźć na sieci: Nowy Jork http://otda.ny.gov/programs/snap, New Jersey www.state.nj.us/humanservices/clients/welfare, Illinois www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30357. W innych stanach w Google wpisz „SNAP” i nazwę stanu.

Elzbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  poradników między innymi książek pt. „Jak oszczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych.