Czy stempel w paszporcie upoważnia do pracy?

Pytanie: Przyznano mi właśnie prawo stałego pobytu w USA. Urzędnik imigracyjny wbił mi w paszport stempel i powiedział, że zieloną kartę otrzymam za około 2 miesiące. W paszporcie dostałem pieczątkę: “Processed for I-551, Temporary evidence of lawful admission for permanent residence valid until 4/13/06. Employment authorized. E3-6 4/13/05”. Zgłosiłem się do pracy, ale właściciel firmy odr zucił mnie mówiąc, że ludzi bez zielonej karty nie przyjmuje. Czy ma rację? Czy stempel w paszporcie nie jest ważny do pracy?”

Odpowiedź dla pracownika: Stempel w Pana paszporcie jest równie ważny, jak sama zielona karta. Oficjalnie nazywa się on “Temporary I-551 Stamp” (I-551 to numer nadany dokumentowi zwanemu popularnie zieloną kartą). Stempel ten w ważnym paszporcie jest dowodem posiadania prawa stałego pobytu i jest honorowany w celu uzyskania numeru Social Security, podjęcia pracy oraz przekroczenia granicy. Zawiera on datę ważności oraz numer zaczynający się od “A”, który jest numerem Pana sprawy i będzie odzwierciedlony na zielonej karcie.

Fakt, ze stempel I-551 w paszporcie jest ważnym dokumentem upoważniającym do pracy (instrukcjach także przekraczania granicy instrukcjach zyskania karty Social Security) wyjaśniony jest w następujących dokumentach:

  1. W instrukcjach do formularza I-9, Employment Eligibility Verification(www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/i-9.pdf)
  2. W Podręczniku dla pracodawców (Handbook for Employers na stronie 23 pokazany jest ten stempel jako dowód stałego pobytu. Można ściągnąć ten podręcznik z Internetu (www.state.sd.us/dol/dolui/Test ) albo zamówić to telefonicznie pod numerem: 800/870-3676.

Odpowiedź dla pracodawcy: The list of documents acceptable as a proof of identity and work authorization is listed in the Handbook for Employers. You can download this Handbook fromwww.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/i-9.pdf.

An unexpired foreign passport containing a temporary I-551 stamp is an acceptable List A number 4 document for Form I-9. Page 23 in the current version of the Handbook for Employers, M-274 (Rev. 11-21-91), contains a sample of this stamp, which reads: “PROCESSED FOR I-551. TEMPORARY EVIDENCE OF LAWFUL ADMISSION FOR PERMANENT RESIDENCE. VALID UNTIL ___________. EMPLOYMENT AUTHORIZED.” Beginning June 28, 2004, employers may be presented with a stamp endorsed in the manner. In addition to serving as an immigrant visa, this type of endorsed is equivalent to the temporary I-551 stamp, which denotes temporary evidence of permanent resident status, as described in the Handbook for Employers.