Czym się różnią karty kredytowe

Wybierając kartę, należy się kierować nie tylko przywilejami, jakie daje, lecz jej kosztem. Za przyjemność używania kart klient płaci poprzez oprocentowanie kredytu i poprzez uiszczanie rocznych opłat, a także różnych kar.

Oprocentowanie kart kredytowych

Pomówmy: Ile kosztuje karciany kredyt.

photo shot of locked credit card
photo shot of locked credit card

Oprocentowanie kart kredytowych (annual percentage rate, w skrócie APR) waha się od kilku procent do ponad 20% w zależności od oferty banku, historii kredytowej klienta oraz terminowości spłat. Dla osoby o nienajlepszej historii kredytowej jest to drogi rodzaj kredytu, który powoduje konieczność płacenia odsetek tak wysokich, że często przekraczających możliwości lekkomyślnego dłużnika. Nawet umiarkowane odsetki mogą poszybować w górę wskutek opóźnionej raty.

Banki przyciągają klientów atrakcyjnym oprocentowaniem na pierwsze 6 czy 12 miesięcy (introductory rate), które potem jest podwyższane.

Podanie o kartę musi wyjawiać wysokość oprocentowania i sposób jego ustalania. Czasami jest ono stałe, czasami przypisane do pewnego wskaźnika, jak np. podstawowej stopy procentowej (prime rate), dyskontowej stopy procentowej (discount rate) czy oprocentowania rządowych obligacji (Treasury bills). Jeżeli planujesz korzystać z kredytu, powinieneś wybrać kartę o jak najniższym oprocentowaniu.

Jeżeli przenosisz zadłużenie z jednej karty na drugą, to nie zapomnij zapoznać się z dwoma rodzajami oprocentowania:

  1. oprocentowanie przeniesionej kwoty (balance transfer rate) oraz
  2. oprocentowanie nowych zakupów (new purchase rate).

Uwaga: Nie będziesz znał oprocentowania, zanim bank nie sprawdzi twojej historii kredytowej i wstępnie cię nie zatwierdzi (prescreen). W ogłoszeniu możesz widzieć 7.99%, ale gdy dostaniesz kartę, to dowiesz się, że będziesz płacić np. 18%, bo bank ocenił, że jesteś ryzykownym klientem. Rozpiętość oprocentowania może wynieść np. od 6.5% do 23%.

Nasza Unia LINK nie stosuje sztuczek. Jeżeli przyzna ci kartę kredytową, to oprocentowanie będzie takie, jak obiecane – obecnie 10.9% na zwykłej karcie i 9.9% na złotej karcie Visa.

Roczne opłaty

Pamiętaj: Opłata za użytkowanie karty może wynosić zero.

Roczna opłata (annual fee) to opłata, jaką będziesz uiszczał za samo posiadanie karty, niezależnie od tego, czy jej używasz czy nie. Około 30% banków pobiera roczne opłaty, które wynoszą od $15 do $100 na rok, średnio $38 za zwyczajną kartę (tzn. niebędącą złotą ani platynową).

Jeżeli zawsze spłacasz rachunki na bieżąco, opłaca ci się poszukać “bezpłatnej” karty, jak np. Visa w Naszej Unii LINK.

Limit kredytu

Każda karta ma limit, do jakiego można dokonać zakupów czy wybrać gotówkę. Dla początkujących klientów jest to $500, po czym $1,000. Dobrym klientom podwyższa się limit do $5,000 czy $10,000. Minimalny limit złotych kart zaczyna się od $5,000, najlepszych platynowych od $10,000-15,000. Dla najlepszych klientów limit może wynieść $100,000 i więcej. Karty takie jak American Express nie mają limitu, ale należność należy spłacić natychmiast po otrzymaniu miesięcznego rachunku.

W Naszej Unii  limit kredytu wynosi od $500-5,000 na karcie klasycznej, $5,000-15,000 na karcie złotej i $15,000-30,000 na kracie platynowej.

Okres karencji

Pamiętaj: Za zakupy nie płacimy natychmiast. Bank daje nam przeciętnie 25 dni, po czym dopiero wysyła rachunek.

Istotną cechą każdej karty jest również okres karencji, czy okresu bezodsetkowego (grace period). Jest to czas (przeciętnie 25 dni), kiedy bank nie nalicza odsetek od poczynionych zakupów. Niestety, okres karencji ma znaczenie tylko wtedy, gdy spłacamy rachunki w całości i na bieżąco. Jeżeli klient przenosi dług z jednego miesiąca na drugi, niektóre banki zaprzestają stosowania okresu karencji i naliczają odsetki nawet od nowych zakupów.

Karencja nie jest stosowana względem wybieranej gotówki (cash advance), lecz odsetki liczone są natychmiast.

Metoda obliczania stanu konta

Bilans na karcie kredytowej może być naliczany wieloma metodami. Naliczanie bilansu jest najbardziej zawikłanym aspektem kart kredytowych. Przepisy ustawy Federal Truth-in-Lending Act http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sec_15_00001601—-000-.html nakazują firmom kredytowym wyjawiać w ofercie sposób obliczania bilansu. Oto stosowane metody, wyliczone w kolejności ich atrakcyjności dla klienta.

  1. adjusted balance,
  2. średni dzienny bilans z włączeniem nowych zakupów (average daily balance including new purchases),
  3. średni dzienny bilans z wliczeniem nowych zakupów,
  4. dwumiesięczny średni dzienny bilans bez wliczenia nowych zakupów (two-cycle average daily balance excluding new purchases),
  5. dwumiesięczny średni dzienny bilans z wliczeniem nowych zakupów.

Stroń od kart stosujących dwumiesięczny bilans, a ściślej – średnią z dwóch okresów rozliczeniowych. Sprawia on, że jednorazowy duży zakup podbija średni stan konta na dwa miesiące.

Nie podejmujemy się tu wyjaśniać szczegółów powyższych metod i odsyłamy do broszur oferujących karty kredytowe. Sposób obliczania bilansu nie ma znaczenia dla osób spłacających rachunki na bieżąco.

Przelicznik waluty

Główne karty kredytowe można używać w wielu krajach i płacić w wielu walutach.

Dla nas, imigrantów, ważne są opłaty za przeliczenie waluty (currency conversion fee). Przeważnie opłaty te pobierane przez

  1. MasterCard, Visę (1%) i American Express (2%)
  2. oraz bank, który kartę wydał – od 1-3% od przeliczonej kwoty, przeciętnie 1.5%.

UWAGA: Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa (http://www.psfcu.net/) nie pobiera opłaty za przeliczanie walut, jedynie firma Visa pobiera 1%. Dobrze o tym wiedzieć jadąc do Polski.

Dostęp do gotówki (cash advances)

Karty kredytowe pozwalają na wybranie pieniędzy z automatycznych maszyn kasjerskich (Automated Teller Machines), co może być zbawienne w podróży.

Posiadacze kart kredytowych mogą pobrać gotówkę w setkach tysięcy automatów w Stanach Zjednoczonych i zagranicą. Ten przywilej niestety kosztuje. Oprocentowanie jest liczone od momentu wybrania gotówki na poziomie nawet o 5 punktów procentowych wyższym od oprocentowania normalnych zakupów, niestety do tego może dojść jeszcze opłata. Należy sprawdzić warunki pożyczania gotówki, by nie być zaskoczonym.

Jak widać, karta kredytowa jest niezwykle drogim źródłem gotówki, za które można zapłacić nawet do 25% rocznie.