Długi i bankructwo małżonka

Trzeba wiedzieć, że długi i małżeństwo to dwie różne sprawy. Podobnie jak bankructwo i małżeństwo. W Stanach Zjednoczonych fakt, że ludzie są w związku małżeńskim nie zmienia ich zobowiązań pożyczkowych z wyjątkiem stanów zwanych community property states, o czym poniżej.

Gdy para małżonków ma kłopoty finansowe, to mogą ogłosić upadłość razem, ale nie muszą. Jeżeli jedna osoba jest odpowiedzialna za długi, to może ona zbankrutować sama. Oto jakie mieć to może konsekwencje na żonę czy męża.

Długi i małżeństwo

Każdy z nas jest odpowiedzialny tylko za swoje własne długi – za pożyczki czy karty kredytowe, na  które wnioski podpisaliśmy osobiście. Może to być indywidualny kredyt, kredyt zaciągnięty wspólnie czy też podżyrowany (cosigned). Nie odpowiadamy za długi małżonka, ani on za nasze. Jego zobowiązania nie pokazują się na naszej kartotece kredytowej i odwrotnie. Jeżeli nasz raport wykaże jego długi, trzeba zwrócić się do biura kredytowego z prośbą io ich usunięcie.Angry-Couple

Inaczej jest tylko w stanach zwanych community states. Sa to Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington i Wisconsin. W stanach tych obydwoje małżonkowie mogą być pociągani do odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa oraz indywidualne zobowiązania mogą pokazywać się na kredytowej kartotece drugiego małżonka. Źródło: http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/divorce.shtm.

Bankructwo i małżeństwo

Z bankructwem jest podobnie. Jeżeli nie podpisałeś umowy pożyczkowej ani petycji upadłościowej, to bankructwo małżonka cię bezpośrednio nie dotyczy i nie zabrudzi ci kredytu. Ale również znaczy to, że jeżeli masz indywidualne długi, to przez bankructwo małżonka nie zostaną one wymazane.

Trzeba jednak wiedzieć, że bankructwo małżonka dotknie cię w sposób pośredni. Ażeby zakwalifikować się do bankructwo, wnioskodawca musi udowodnić dochody rodziny, w tym małżonka, który nie ogłasza upadłości. Następnie, jeżeli będzie przyznana upadłość z paragrafu 13, małżonkowie muszą sporządzać wspólne raporty przychodów i rozchodów.

Szczegółowe przepisy są różne w różnych stanach, więc przed podjęciem decyzji radzę skonsultować się z prawnikiem.

Gdy jedno z małżonków bankrutuje, a para ma przedmioty majątkowe wspólnie (na obydwa nazwiska), to uważa się, że połowa ich wartości należy do bankruta, a połowa do jego małżonka. Rozgraniczenie to jest ważne przy upadłości z paragrafu 7 (likwidacji).

Jeżeli tylko jedno z małżonków ogłosi upadłość, to drugie będzie miało czystą historię kredytową i w przyszłości będzie mogło ubiegać się o kredyt, np. na zakup domu. Trzeba tylko pamiętać, że jeden dochód może nie wystarczyć na zakwalifikowanie się do pożyczki hipotecznej.

Co robić teraz?

Najpierw trzeba sprawdzić dokładnie, kto jest odpowiedzialny za zobowiązania. Pod znakiem zapytania mogą stać karty kredytowe, gdyż większość z nas nie trzyma credit card agrement. W takim przypadku zadzwoń do banku, który wydał kartę i poproś o kopię pierwotnego wniosku (original credit card application) oraz wniosków o dodatkowe karty.

Również trzeba sprawdzić swoją historię kredytową. Jeżeli zobaczysz adnotacje o długach, które nie są twoje, zakwestionuj je i domagaj się ich usunięcia.

Gdy poborca długów upomina się o pieniądze

Gdy collection agency domaga się od ciebie zwrotu długów, za które nie jesteś odpowiedzialny, to uczyń, co następuje. Poproś agencje o potwierdzeni długu (verification of debt). Poborcy długów mają obowiązek pokazać dłużnikowi dowód na to, że to on jest odpowiedzialny za długi. Zgodnie z Ustawą Fair Debt Collection Practices Act, poborca długów musi w przeciągu 5 dni okazać konkretne dokumenty oraz opis praw dłużnika i sposobu, w jaki może kwestionować swój dług. Nie rób założenia, że skoro poborca zwraca się do ciebie, to ma do tego podstawy.

Jeżeli masz dowód swojej niewinności, poślij go do collection agency wraz z żądaniem, by cię więcej nie nachodzili.

Elżbieta Baumgartner

Autorka nie jest prawnikiem, a artykuł ma tylko informacyjny charakter.