Emerytura Social Security, a zasiłek chorobowy w Polsce

Napisał do nas pan Edward z Polski: „Mam 63 lata i pobieram emeryturę z Social Security w wysokości 109$. Po powrocie do Polski  podjąłem pracę, ale z względu na zły stan zdrowia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Zakład pracy płacił mi zasiłek chorobowy przez okres 90 dni, po czym obowiązek wypłaty przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odmówił mi dalszej wypłaty zasiłku chorobowego, tłumacząc się tym, że pobieram emeryturę z USA.Uważam że nie ma to nic wspólnego-emerytura z USA a zasiłek chorobowy w Polsce. Proszę o interpretację tego niezrozumiałego dla mnie prawa. Z poważaniem Edward.”

Wady pobierania SS w Polsce

question-markWiele osób pracowało kilka lat w USA, wróciło do Polski i obecnie kwalifikuje się do niedużej łączonej emerytury na podstawie amerykańskich i polskich okresów ubezpieczenia. Umożliwia to polsko-amerykańska umowa o zabezpieczeniu społecznym, co wyjaśniamy w artykule pt. Praca na saksach i emerytura.

Wydaje się, że są to darmowe pieniądze, które spadły z nieba. Niestety, fakt pobierania zagranicznej emerytury pozbawia odbiorcę niektórych zasiłków w Polsce, takich jak zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Odpowiedź dla pana Edwarda

Ażeby dostać zasiłek chorobowy z ZUS, trzeba spełnić pewne warunki. Reguluje je art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) a (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100770512) .

Informacja wydrukowana jest również  na odwrocie wniosku o zasiłek chorobowy –  formularza ZUS Z-10 (http://www.skarbiec.biz/zus/chorobowy.htm).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje osobie, która:

ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) przepisy powyższe mają także zastosowanie do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.”

Jak widać, jednym z warunków jest niepobieranie emerytury ani renty inwalidzkiej (disability). Świadczenia Social Security, jakkolwiek bardzo niskie w przypadku pana Edwarda, stanowią emeryturę i pozbawiają go polskiego zasiłku chorobowego w Polsce.

Przestroga

W razie zatajenia faktu pobierania SS, czy innych okoliczności mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego, świadczenia te, zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zostaną uznane za nienależnie pobrane i będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.

Wniosek

Choć umowa o zabezpieczeniach społecznych pozwala na pobieranie maleńkiej emerytura już po półtora roku pracy w USA (wyjaśniam to w książce Emerytura polska i amerykańska), decydując się na nią, możemy niekiedy stracić więcej niż zyskamy.

Elzbieta Baumgartner