Gdy nasze dziecko kończy studia

W maju i na początku czerwca absolwenci wyższych uczelni dostają dyplomy i przechodzą do dorosłego życia. Jest to duża zmiana w życiu rodziny również ze względów podatkowych i finansowych. Oto najważniejsze aspekty usamodzielnienia się dziecka zarówno dla niego, jak i rodziców.

Czy junior jest nadal dzieckiem według IRS?

Przez całe życie wpisywaliśmy na podatkowej deklaracji dziecko jako osobę będącą na naszym utrzymaniu (dependent). Nasuwa się pytanie: kiedy młody człowiek przestaje być dzieckiem i nie jest już na naszym utrzymaniu według Urzędu Podatkowego?

Ażeby spełnić warunek kwalifikującego się dziecka (qualifying child), twoja pociecha musi mieć mniej niż 19 lat, a jeżeli jest studentem, to do końca roku podatkowego nie może ukończyć 24 lat. Kiedy młodzian uważany jest za studenta? Wtedy, gdy studiował w pełnym wymiarze czasu przynajmniej 5 miesięcy w danym roku podatkowym. Okres 5 miesięcy nie musi być ciągły ani pełny.

Przykład: Syn ma 23 lata i studiował w roku 2018 od ostatniego tygodnia stycznia do połowy maja, przez co spełnił warunek 5 miesięcy. Spełnia więc warunek kwalifikującego się dziecka.

Nie ma warunku wieku, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.

Kredyt podatkowy (odpis od podatku) za każde dziecko wynosi 2,000 dol., z czego do 1,400 dol. może być zwrócone (refundable).

Czy kwalifikujący się krewny?

Jeżeli młody człowiek przekroczył 24. rok życia, to przestaje być dzieckiem, ale może być uznany przez IRS za “kwalifikującego się krewnego” (qualifying relative).

Kwalifikujący się krewny musi spełnić trzy warunki: warunek legalnego pobytu w USA, warunek pokrewieństwa i warunek utrzymania. Warunek utrzymania wymaga, żebyś łożył ponad połowę na utrzymanie tej osoby, a jej dochód brutto w danym roku nie może przekroczyć odpisu osobistego (personal exemption). Skoro odpis osobisty od 2018 roku wynosi zero, osoba ta nie może mieć żadnego przychodu.

Może wymóg zerowego przychodu jest przeoczeniem naszych ustawodawców, które w przyszłości naprawią, ale na razie niewielu członków rodziny (dziecko po 24-tych urodzinach, rodzice, dziadkowie, wnuki, siostry, bracia itp.) można uwaględniać na naszym zeznaniu podatkowym jako dependents.

Za każdego kwalifikującego się krewnego dostaniesz kredyt podatkowy (czyli odpis od podatku) w wysokości 500 dol.

Ubezpieczenie medyczne

Twój syn albo córka mogą być nadal objęci twoją ubezpieczeniową polisą zdrowotną, mimo że się usamodzielnili. Ustawa Affordable Care Act nakazała, że istniejące i nowe polisy muszą obejmować dzieci aż do ich 26-tych urodzin niezależnie od tego, czy studiują czy nie, oraz czy mieszkają z rodzicami czy oddzielnie.

Po podjęciu pracy w większym zakładzie pracy młody człowiek zostanie objęty ubezpieczeniem medycznym, ale często dopiero po 3 albo 6 miesiącach od daty zatrudnienia. Jeżeli junior zatrudni sie w małej firmie, to może ona nie oferować żadnego ubezpieczenia medycznego.

Gdy młody człowiek ukończy 26 lat, a nie ma pracy z ubezpieczeniem, to pozostaje bez asekuracji. Młoda osoba może kupić ubezpieczenie zdrowotne za umiarkowaną cenę, szczególnie jeżeli wybierze program katastroficzny albo któryś z wysokim udziałem własnym. Więcej o Obamacare w witrynie https://www.healthcare.gov/, a w języku polskim w książce pt. Ochrona zdrowia w USA.

Uwaga: Wydatki medyczne dziecka mogą być odpisem podatkowym rodziców, jeżeli łożą oni ponad połowę na utrzymanie dziecka.

Pożyczka studencka

Większość pożyczek stydenckich ma być spłacanych pół roku po skończeniu studiów, niezależnie od tego, czy pracę znalazł, czy nie. Przepisy podatkowe zachęcają do terminowej spłaty, dając przywilej odliczenia od podatków kosztu pożyczek w ciągu 60 miesięcy.

Jeżeli student spłaca pożyczkę, to może odjąć do 2,500 dol. w roku 2019, nawet jeżeli nie wylicza ulg podatkowych (itemize). Przywilej ten przysługuje osobom samotnym zarabiającym do 80,000dol. rocznie oraz osobom w związku małżeńskim, mającym roczny dochód poniżej 165,000 dol.

Jeżeli rodzice zaciągnęli pożyczkę studencką dla dziecka, to mają takie same prawo do ulgi podatkowej.

Kilka słów dla absolwentów obarczonych nadmiernymi długami. Bankructwo nie eliminuje pożyczek studenckich gwarantowanych przez rząd. Trzeba iść do sądu i udowodnić, że spłata stwarza nadmierne trudności (undue hardship), co z powodu mglistej definicji prawie nigdy się nie udaje. Jednakże US. Department of Education oznajmił w lutym ubiegłego roku, że zamierza odpowiednio sprecyzować i rozszerzyć termin nadmiernych trudności, co może wielu osobom pomóc w uwolnieniu się od konieczności spłaty długów. W sieci szukaj “Request for Information on Evaluating Undue Hardship Claims in Adversary Actions Seeking Student Loan Discharge in Bankruptcy Proceedings”. Zobaczymy, jak potoczą się sprawy.

Program emerytalny

Programy emerytalne nie są na liście priorytetów młodzieży. A szkoda, bo powinny być postrzegane nie tyle jako zabezpieczenie odległej starości, lecz jako uprzywilejowane podatkowo konta inwestycyjne. Istnieją metody na wcześniejsze wybranie z nich pieniędzy, np. z IRA można podjąć pieniądze bez konieczności płacenia kary na zakup pierwszego domu.

Dobre: Młody człowiek powinien skorzystać w pracy z programu emerytalnego zwanego 401(k), gdyż wpłaty są ulgą podatkową oraz pracodawcy do nich dokładają pięćdziesiąt centów, a nawet dolara na każdego dolara wpłaconego przez pracownika. W razie potrzeby, można zaciągnąć pożyczkę pod zastaw konta 401(k).

Równie dobre: Młody człowiek może wpłacać rocznie do 5,000 dol. na Roth IRA i budować majątek zupełnie bez płacenia podatków od zysków. Wpłaty na konto Roth nie są odpisywane od dochodu.

My rodzice

Skoro dziecko jest już wykształcone i pracuje na własne potrzeby, my możemy wreszcie zająć się swoimi sprawami: chociażby poduczyć się lepiej finansów i intensywniej inwestować w swoją przyszłość. A może samemu pójść na studia czy kurs, by zmienić zawód? Wszystko, co najlepsze, jest przed nami. Jesteśmy tylko na półmetku naszego życia.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników o m.in. „Jak ułatwić dziecku życiowy start”, „Jak działa giełda”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze”, „Życie od nowa”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem” i wielu innych.