Gdy zginęła zielona karta

Pytanie:Wybiera się do mnie mój tato do USAktóry jest posiadaczem zielonej karty. Rano przed przyjazdem tatopowiadomił mnie, że nie może znaleźć nigdzie zielonej karty.Wszystko przeszukał, do paszportu wiele razy zaglądał, kartynigdzie nie ma.

Jak zadzwoniłam do ambasady amerykańskiej, topowiedziano mi, że w takiej sytuacji bierze się z ambasadyamerykańskiej tzw. list przewozowy. Powiedziała mi również, żejeśli tato ma pieczątkę w paszporcie I-551, to ona świadczy, żetato jest rezydentem i on może wjechać na tę pieczątkę. Tato naszczęście tę pieczątkę w paszporcie miał, a zieloną kartę tezznalazł i do Stanów wjechał bez problemu. Ale moje pytanie jest:co by było gdyby tej karty nie znalazł?

Jak długo czeka się w ambasadzie na wydanie tegolistu przewozowego? Jakie dokumenty potrzebne by dostać ten list?Przy okazji chciałabym wiedzieć, kto dostaje tę pieczątkę I551.Czy może to jest nowa pieczątka dla rezydentów USA, bo mój tatoma pieczątkę sprzed ponad 6 lat. Marzena.

Jeżeli zielona karta została zgubiona czyskradziona za granicą, albo wygasła jej ważność, to nie możezostać wymieniona poza Stanami Zjednoczonymi. Zresztą w przypadkutaty pani Marzeny, nie było na to czasu. W takim przypadku możnawrócić do Stanów na dwa sposoby. Okazując pieczątkę I-551 wpolskim paszporcie albo z listem podróżnym (przewozowym) –transportation letter.

Pieczątka I-551

Gdy nasz wniosek o zieloną kartę jestrozpatrzony pozytywnie, do paszportu zostaje nam wbita pieczątka ztekstem: “Processed for I-551.Temporary evidence of lawful admission for permanentresidence valid until____EMPLOYMENT AUTHORIZED”. Pieczątkata w skrócie nazywa się I-551 stamp,bo I-551 to oficjalna nazwa dokumentu potocznie zwanego zielonąkartą. Właściwa plastikowa zielona karta (greencard) przyjdzie do nas pocztą do domupo kilku tygodniach czy miesiącach. Każdy pozytywnie załatwionyimigrant otrzymuje tę pieczątkę i może wjechać do USA albopodróżować za granicę do czasu wygaśnięcia ważności tejpieczątki, który to termin wynosi przeważnie roku czasu.

List przewozowy

Jeżeli pieczątka I-551 w paszporcie wygasła, towyjściem jest “list podróżny”  („przewozowy”, poangielsku transportation letter), który jest wydawany przezamerykański konsulat z ważnością na jeden miesiąc. Trzeba udaćsię do konsulatu i przynieś ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości (paszport, legitymacja z fotografią),
  • bilety samolotowe w obydwie strony (jeden pokazujący datę wylotu z USA),
  • dowód na posiadanie statusu stałego rezydenta (np. paszport z wbitym numerem imigranta “A”),
  • dowód, że byłeś w USA w ostatnich 12 miesiącach,
  • kopia raportu policyjnego dokumentująca zgłoszenie zguby zielonej karty i jej okoliczności,
  • trzy odpowiednie paszportowe zdjęcia i należna opłata.

Czas załatwienia sprawy – od godziny do kilku dni– zależy od okoliczności i od kompletności informacji idokumentacji dostarczonych konsulatowi.

Zaznaczyć trzeba, że stały rezydent może byćwpuszczony do USA z wygaśniętą zieloną kartą, ale podlegaćwtedy będzie tzw. wtórnej inspekcji (secondary inspection).Polega to na tym, że na lotnisku będzie wziąty na przesłuchanie ibędzie musiał udowodnić, że ma status stałego rezydenta. Więcejna ten temat opisuje książka pt. Obywatelstwo z przeszkodami.

Duplikat zielonej karty

Po powrocie do Stanów trzeba złożyć wnioseko wydanie duplikatu zielonej karty. Trzeba w tym celu wypełnićformularz I-90, Application to ReplacePermanent Resident Card. Formularz dościągnięcia, pełne instrukcje iadresy są tu.