HSA i Medicare: Pułapka na seniorów

List od pani Ewy: “Osiągnęłam wiek emerytalny i pobieram rentę małżeńską, ale nadal pracuję. W pracy mam program HSA, na który wpłacam od lat i odpisuję sobie kilka tysięcy dolarów od dochodu. W kadrach powiedziano mi, że aby kontynuować uczestnictwo w HSA, muszę zrezygnować z Medicare. Po czterech wizytach w biurze SSA nareszcie to osiągnęłam, po czym mój będący na emeryturę mąż dostał wiadomość, że jego ubezpieczenie Medicare zostało anulowane. Jestem przerażona. Czy pani Elżbieta może wyjaśnić, co się dzieje?”

Co to jest HSA

medicare 2Health Savings Account (HSA) jest uprzywilejowanym podatkowo kontem dostępnym dla pracowników, którzy w pracy mają  ubezpieczenie zdrowotne o dużym udziale własnym (qualified high deductible plan,czyli katastroficzne). Na konto HSA można wpłacić do $6,650 rocznie plus 1,000 dla osób, które ukończyły 55 lat. Wpłaty są odpisem od dochodu. Środkami z konta HSA pokrywa się składki ubezpieczeniowe i koszty opieki medycznej.

Konto HSA może założyć każda osoba, uprawniona do ubezpieczenia katastroficznego, która nie ma innego ubezpieczenia zdrowotnego ani Medicare. Niektóre zakłady dopłacają swoim pracownikom do kont HSA. Więcej w książce pt. Ochrona zdrowia w USA.

Jak HSA daje oszczędności

Oszczędności z posiadania konta HSA wynikają z dwóch faktów: Po pierwsze, polisa zdrowotna z dużym udziałem własnym (katastroficzna) jest znacznie tańsza od typowej i chroni przed poważnymi chorobami lub skutkami wypadków. Często bywa jedyną, na jaką rodzinę (albo pracodawcę) jest stać.

Po drugie, oszczędności z wykupienia katastroficznej polisy deponuje się na koncie HSA, skąd wybierać można środki na pokrycie kosztów ochrony zdrowia. Przez to wydatki medyczne opłacane są pieniędzmi nie opodatkowanymi, co daje taką oszczędność, ile wynosi nasz przedział podatkowy (dla sporo zarabiających osób w stanach o dużych podatkach – nawet do 50 proc.).

Senior musi zrezygnować z Medicare

Jeżeli osiągniesz 65 lat i dostaniesz część A (szpitalną) ubezpieczenia Medicare, przestajesz być uprawniony do HSA i tracisz odpis podatkowy. Sposób nabycia ubezpieczenia Medicare zależy od okoliczności.

Medicare dostaniesz automatycznie, jeżeli pobierasz wczesne świadczenia i osiągasz 65. rok życia. Wtedy SSA sama zapisuje cię i na trzy miesiące przed 65-ymi urodzinami przesyła kartę Medicare. Osoby mające przyznaną rentę inwalidzką dostaną Medicare po 25 miesiącach. SSA zaczyna potrącać od świadczeń należność za część B (na lekarza) i D (na leki). Jeżeli nie chcesz płatnych części Medicare (B i D, bo masz ubezpieczenie w pracy), to możesz z nich zrezygnować. Zastosuj się do instrukcji wydrukowanych na odwrocie karty.

Składasz wniosek o Medicare, jeżeli osiągnąłeś 65 lat, nie pobierasz świadczeń, a chcesz być ubezpieczony. Robisz to na sieci (www.socialsecurity.gov/medicare/apply.html), telefonicznie (800-772-1213) albo w biurze SSA. Więcej w książce pt. pt. Ubezpieczenie Social Security.

Z powyższego wynika, że jeżeli nie pobierasz emerytury czy renty Social Security, to po osiągnięciu 65 lat szpitalnego Medicare nie masz, więc jesteś nadal uprawniony do posiadania i korzystania z Health Savings Account. Oto szczegóły.

Co robić, gdy osiągasz 65 lat

IRS twierdzi, że jeżeli masz Medicare, to – pod groźbą kary – nie możesz wpłacać na konto HSA i korzystać z odpisów podatkowych. Możesz natomiast wybierać zakumulowane do tej pory środki.  Warto wiedzieć, jak obejść te przypisy. Co należy uczynić zależy od okoliczności.

  1. Jeżeli jesteś uprawniony do Medicare (osiągnąłeś 65 lat), ale nie złożyłeś wniosku ani o świadczenia ani o samo Medicare, to nie musisz czynić nic. Ubezpieczenia Medicare nie masz. Tak długo, jak twój zakład pracy zatrudnia 20 i więcej pracowników, możesz odłożyć nabycie Medicare, a przez to – kontynuować uczestnictwo w programie HSA do czasu przejścia na spoczynek.
  2. Jeżeli złożyłeś wniosek o Medicare, ale nie o emeryturę czy rentę Social Security, to możesz wycofać ten wniosek (formularz CMS form 1763, Request for Termination of Premium Hospital and Medical Insurance). Nie poniesiesz żadnej kary, a powrócić do Medicare możesz w każdej chwili.
  3. Jeżeli pobierasz świadczenia Social Security i uprawnienie do Medicare nabyłeś automatycznie, to nie wolno ci wpłacać na HSA. Czy możesz zrezygnować z części A Medicare? Możesz, ale wraz z nim musisz zrezygnować ze wszystkich innych świadczeń SS. Ponadto, musisz spłacić wszystko, co do tej pory otrzymałeś od Social Security: emeryturę czy rentę oraz koszty, jakie Medicare poniosło na twoje leczenie.

Co z panią Ewą?

Dlaczego Medicare stracił mąż pani Ewy? Dlatego, że ona pobiera rentę małżeńską i ma Medicare z jego konta. Na jej karcie Medicare figuruje numer SS męża. SSA skasowało nie tylko ubezpieczenie szpitalne i lekarskie pani Ewy, ale również jej męża – wszystkie świadczenia przypisane do jego numeru. Co gorsze, oby nie okazało się, że SSA wstrzyma wypłatę nie tylko renty pani Ewy, ale również emerytury męża i zacznie domagać się zwrotu tysięcy dolarów.

Jakie jest wyjście z sytuacji? Pani Ewa powinna natychmiast wycofać podanie o anulowanie Medicare, by powrócić do punktu wyjścia. Może być z tym sporo kłopotów, bo Administracja Social Security nie jest najłatwiejsza do współpracy i często proste sprawy wymagają wiele wizyt i dużo czasu. Życzę powodzenia.

Elzbieta Baumgartner