Imigrantom wygasają numery podatnika ITIN

Jeżeli posługujesz się numerem podatkowym ITIN swoim albo rodziny, to powinieneś wiedzieć, że trwa ich unieważnianie. Od 1 stycznia 2017 roku przez cztery lata numery ITIN stopniowo wygasają, a konsekwencją jest utrata odpisów i wstrzymanie zwrotów podatków dla tysięcy imigrantów, którzy pracują na wygaśnięte numery albo mają na zeznaniu osoby z nieważnym ITIN. Od 1 stycznia 2018 roku wygasła kolejna porcja numerów, a ich właściciele często o tym nie wiedzą.

Dlaczego zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą PATH Act of 2015,  amerykański urząd podatkowy (IRS) wprowadził istotne zmiany dotyczące programu ITIN. Numery identyfikacji podatkowej (Individual Taxpayer Identification Numbers – ITIN) stopniowo wygasają i należy je odnawiać.

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że numery ITIN bywają używane do masowych oszustw podatkowych. Pojawiły się fałszywe deklaracje podatkowe i nienależne zwroty podatków. Przedsiębiorczy osobnicy wpisują sobie dzieci na utrzymaniu i dostają hojne kredyty podatkowe (Child Tax Credit) idące w miliardy dolarów rocznie. Inspektorat Departamentu Skarbu (U.S. Treasury Inspector General for Tax Administration) odkrył między innymi, że ponad 90 tys. wniosków o ITIN przyszło z dziesięciu identycznych adresów, a ponad $16 milionów dolarów zwrotów podatkowych było wpłaconych na dziesięć kont bankowych. To tylko szczyt góry lodowej. Department Skarbu postanowił walczyć z nadużyciami i zarządził stopniowe wygasanie tych numerów i uważnie monitoruje ich odnawianie.

Dla kogo ITIN

ITIN jest numerem identyfikacji podatkowej wydawany przez IRS dla osób, które nie są uprawnione do posiadania numeru Social Security (SSN), a mają w Stanach obowiązek podatkowy, albo są członkami rodziny amerykańskiego podatnika.

Więcej o numerach ITIN dowiedzieć się można z broszury: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915.pdf

Które numery wygasają

Numery ITIN tracą ważność stopniowo, przez cztery lata. Od 1 stycznia 2017 roku unieważniono numery ITIN, nie używane na federalnych deklaracjach podatkowych chociażby w jednym z lat 2013, 2014, i 2015. Spośród numerów wydanych przed 2013 rokiem najpierw wygasły te, które mają w środku cyfry 78 i 79, na przykład 9XX-78-XXXX.

Od 1 stycznia 2018 roku wygasły wszystkie numery nie używane latach 2014, 2015  albo 2016. Nawet jeżeli regularnie składałeś zeznania podatkowe na swój numer, wygasł on, jeżeli był wydany przed rokiem 2013 i miał w środku cyfry 70, 71, 72 albo 80.

IRS wysła do posiadaczy numerów podatkowych listy na formularzu 5821, „You must renew your ITIN to file your tax returns”, aby poinformować ich o konieczności odnowienia numeru i obowiązujących w tym zakresie procedurach.

Gdy numer wygaśnie

IRS przyjmuje deklaracje z wygaśniętym numerem, poinformuje podatnika o konieczności odnowienia numeru i podaje instrukcje. Unieważni jednak istnienie osoby na utrzymaniu mającej ten ITIN (dziecko, małżonka), odbierze odpisy i kredyty podatkowe, przeliczy podatki i poinformuje cię o podwyższonej należności. Nie dostaniesz zwrotu nadpłaconych podatków do czasu odnowienia numeru.

Nieważny  ITIN może powiększyć należność podatkową nawet o tysiące dolarów, gdyż rodzina traci odpis na osoby będące na utrzymaniu (dependents), traci Child Tax Credit czy American Opportunity Tax Credit.  Ażeby odzyskać te przywileje i dostać zwrot nadpłaconych podatków, albo należności tytułem Child Tax Credit, trzeba ITIN odnowić.

Jak odnowić ITIN

Do odnowienia ITIN służy formularz W-7, który można pobrać z witryny IRS: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf. Upewnij się, że jest to wersja druku z roku 2016. W prawym górnym rogu zakreśl „Renew an existing ITIN”. Stare wersje nie mają tej opcji. Jeżeli tego nie zrobisz, to IRS założy, że ubiegasz się o nowy numer, stwierdzi, że na dane nazwisko numer był już przyznany, i wniosek odrzuci.

Musisz przedłożyć dokumenty poświadczające twoją tożsamość i zagraniczny status. Przeczytaj uważnie instrukcje do formularza W-7, https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw7.pdf. Zwróć szczególną uwagę na dokumenty dla dzieci, bo zmieniły się wymagania.

Dokumentacja dzieci bez SSN

Dzieciom bez numeru Social Security (SSN) mieszkającym w Stanach można odnowić ITIN i traktować je jako „dependents”, ale wtedy, gdy mają odpowiednie dokumenty. Z wnioskiem o odnowienie ITIN należy bowiem posłać kopie ważnego paszportu dziecka z datą przekroczenia granicy. Oprócz tego, dla dziecka poniżej sześciu lat trzeba posłać dokumenty medyczne, pokazujące imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, oraz adres i numer telefony lekarza. Od dziecka w wieku szkolnym (poniżej 18 lat) IRS domaga się dokumentów szkolnych (school records), a od dzieci powyżej 18 lat – dokumentów szkolnych, umowy najmu mieszkania, wyciągu z konta bankowego itp., pokazujących imię, nazwisko i adres. Pełne informacje są tu: www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html.

Dzieci bez numeru Social Security mieszkające w Polsce nie mogą być uznane za „dependents” na amerykańskim zeznaniu rodziców i nie przysługują na nie odpisy ani kredyty podatkowe (Child Tax Credit).

Licencjonowane firmy rozliczające podatki (IRS Acceptance Agents) mogą poświadczyć autentyczność kopii dokumentów. Wraz z osobą, której numer wygasa, odnowić ITIN mogą wszyscy członkowie jej rodziny. Przeczytasz więcej w broszurze  pt. Understanding Your IRS Individual Taxpayer Identification Number: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915.pdf.

Kiedy ITIN odnawiać nie musisz

Nie musisz odnawiać numeru ITIN, jeżeli:

  • nie będziesz do zeznań podatkowych używać numerów z cyframi 70, 71, 72, albo 80,
  • banki używają twój ITIN tylko w celach informacyjnych, np. na drukach 1099-INT,
  • dostałeś (ty, albo członek twojej rodziny)numer Social Security, bo zalegalizowałeś swój imigracyjny status.

Jeżeli posłałeś deklarację

Jeżeli złożyłeś już raport podatkowy z wygaśniętym numerem, to nie szkodzi. Szybko numer odnów zgodnie z instrukcjami powyżej. Po kilku tygodniach dostaniesz dopowiedź – pismo CP565, Confirmation of your Individual Taxpayer Identification Number.

W międzyczasie IRS otrzyma twoją podatkową deklarację i dostrzeże wygaśnięty numer, więc przyśle ci list (CP notice) informujący cię o powiększonej należności podatkowej. Wtedy odpisz, załączając pismo CP565 o odnowieniu numeru. IRS powinien przywrócić ci należne odpisy, kredyty, zwrócić nadpłacone podatki i wyjaśnić to listownie.

Sprawę możesz załatwić sam albo przy pomocy specjalisty podatkowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie amerykańskiego urzędu podatkowego IRS.gov.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in. książki pt. “Otwieram biznes”, “Praca w Ameryce”, „Jak oszczędzać na podatkach”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”.