Jak dostać bezpłatny raport kredytowy

Przysługują ci trzy bezpłatne kredytowe raporty rocznie: po jednym od każdego biura głównego kredytowego.

Gdzie się zwrócić

Rada: Zamów bezpłatny raport kredytowy przez Internet, telefon albo listownie.

Na mocy ustawy zwanej Fair and Accurate Transactions Act of 2003, w skrócie – The FACT Act, począwszy od 1 grudnia 2004 r. każdy z nas ma bezpłatny wgląd do swojej historii kredytowej.

Debt Reduction Calculator

W USA działają trzy główne kredytowe wywiadownie (credit bureaus): Equifax, TransUnion and Experian. Uzyskują one informacje o ludności niezależnie, przeto kartoteki kredytowe tej samej osoby w poszczególnych biurach mogą się trochę różnić. Wiedząc o tym, ustawa wymaga, by każda osoba dostała po jednym raporcie rocznie z każdego biura z owej “wielkiej trójki”, co daje trzy bezpłatne raporty rocznie!

Wyciąg ze swojej kredytowej kartoteki można zamówić:

  1. przez Internet w witrynie www.AnnualCreditReport.com albo
  2. telefonicznie pod numerem  1-877-322-8228
  3. pocztą, posłać list pod adresem PO Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.

Gdy udasz się do www.AnnualCreditReport.com, komputer zapyta cię o różne osobiste informacje w celu identyfikacji. Bądź gotów podać nie tylko swoją datę urodzin i numer Social Security, ale także nazwę banku, gdzie masz pożyczkę hipoteczną czy wysokość swojej miesięcznej raty. Projektanci systemu podkreślają, że nigdy nie będzie od ciebie wymagany numer karty kredytowej czy numer konta bankowego.

Przestroga: W Internecie pojawiło się mnóstwo witryn podszywających się podwww.AnnualCreditReport.com. Nęcą one różnymi obietnicami. Pamiętaj: idź gdzie indziej, jeżeli ktoś prosi cię o numer karty kredytowej.

Dla kogo ciągle bezpłatny raport

Dodatkowo możesz dostać bezpłatny raport w wielu okolicznościach. W mocy ciągle są poprzednie przepisy, które dają ci dostęp do bezpłatnego raportu w następujących sytuacjach:

  1. Jesteś bezrobotny, ale zamierzasz podjąć pracę w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o raport;
  2. Pobierasz społeczny zasiłek (welfare assistance);
  3. Uważasz, że twój raport zawiera nieprawidłowe informacje spowodowane oszustwem.
  4. Oprócz tego, ustawa FACT daje nowe uprawnienie –  bezpłatną kopię raportu dla ofiar kradzieży tożsamości.

Ponadto, będziemy mieli prawo do jednego raportu rocznie od agencji, która zbiera informacje dotyczące zatrudnienia ludności, zdrowia, ubezpieczenia, emisji czeków. Napiszemy o tym więcej przy innej okazji.

Użyteczna strategia

Pamiętaj, że jesteś upoważniony do jednego raportu z każdym z trzech biur kredytowych, czyli w sumie – do trzech raportów. Nie musisz zamawiać ich jednocześnie, choć możesz. Oto użyteczna strategia.

Jeżeli planujesz zaciągnąć większą pożyczkę, to wiosną zamów bezpłatny raport kredytowy np. z TransUnion i sprawdź, czy nie ma w nim omyłek. Jeżeli są, to zgłoś wniosek o ich usunięcie. Jeżeli chcesz poprawić swoją punktację kredytową, to dostosuj się do naszych sugestii z ostatnich numerów Poradnika. Gdy to zostanie zrobione, to latem zamawiasz raport z Experian, by sprawdzić rezultaty. Składasz wniosek o pożyczkę, po czym jesienią bierzesz raport z Experian. Jeżeli nadal twoja punktacja kredytowa jest mocna, możesz ubiegać się o dodatkowy kredyt.

Gdy w www.AnnualCreditCheck.com wybierzesz biuro kredytowe, to zostaniesz przeniesiony do jego witryny. Kilka dalszych kliknięć, zobaczysz swój raport i będziesz go mógł wydrukować. Przy okazji biuro kredytowe zechce ci sprzedać różne swoje usługi. Na przykład, tylko od Equifax możesz za $6.95 kupić swoją autentyczną punktację kredytową (FICO score), którą banki używają do przyznawania pożyczek. Inne biura za $4 sprzedadzą ci non-FICO score.

Equifax sprzeda ci chętnie za $4.95 miesięcznie, usługę zwaną Tripple Alert. Dzięki niej, będziesz poinformowany natychmiast o każdej zmianie w swoim raporcie kredytowym i każdym zapytaniu o twoją wierzytelność. Informacja przyjdzie w formie e-maila albo nagranej wiadomości telefonicznej i skieruje cię do odpowiedniej strony internetowej, gdzie dowiesz się szczegółów dotyczących twojej osoby.

Powyższy tekst nie jest wypowiedzią Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, lecz wyłącznie Poradnika Sukcesu.