Jak karalność może wpłynąć na twój status imigracyjny

Jeżeli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, jakikolwiek kontakt z karnym wymiarem sprawiedliwości może wpłynąć na Twój status imigracyjny. Aresztowanie może zmniejszyć Twoje szanse na uzyskanie korzystnej sytuacji imigracyjnej.

Jakie są konsekwencje imigracyjne skazania w procesie karnym?

Handcuffs 2Jeżeli zostaniesz skazany za popełnienie przestępstwa, mogą Cię spotkać poważne konsekwencje. Zdarza się tak nawet wtedy gdy zostałeś skazany tylko za popełnienie wykroczenia, dostałeś wyrok w zawieszeniu lub nadzór sądowy, wyrok został wydany dawno temu, mieszkałeś i pracowałeś w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat, lub cała Twoja rodzina tutaj mieszka. Oto przykłady powyższych konsekwencji:

 • Twoje podanie o obywatelstwo lub o stały pobyt może zostać odrzucone;
 • Może zostać wszczęte wobec Ciebie postępowanie deportacyjne;
 • Możesz zostać zatrzymany w areszcie do czasu zakończenia sprawy Twojej deportacji;
 • Możesz zostać deportowany;
 • Nie wolno Ci będzie powrócić do Stanów Zjednoczonych przez określoną ilość lat lub w pewnych przypadkach możesz otrzymać permanentny zakaz powrotu.

Co powinienem zrobić jeżeli nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa?

Powinieneś porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w prawie imigracyjnym, aby dowiedzieć się jakie konsekwencje mogą Cię spotkać jeżeli zostaniesz uznany winnym. W ten sposób możesz podjąć właściwą decyzję czy wybrać rozprawę sądową, przyznać się do winy, lub spróbować wynegocjować zmianę oskarżenia w zamian za przyznanie się do winy.

Dlaczego ważna jest rozmowa z prawnikiem imigracyjnym?

Nawet jeżeli korzystasz z usług adwokata prowadzącego Twoja sprawę karną, powinieneś porozmawiać z prawnikiem imigracyjnym. Prawo imigracyjne jest bardzo skomplikowane i dlatego nie możesz oczekiwać od Twojego adwokata, iż będzie znał wszystkie konsekwencje Twojego skazania.

Co powinienem zrobić jeżeli nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i zostałem już skazany za popełnienie przestępstwa?

Nadal powinieneś porozmawiać z prawnikiem imigracyjnym. Jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo, za którego popełnienie grozi deportacja, jakikolwiek kontakt z urzędnikami imigracyjnymi może doprowadzić do wszczęcia wobec Ciebie postępowania deportacyjnego. Powinieneś się dowiedzieć, czy za przestępstwo które popełniłeś grozi deportacja, zanim podejmiesz decyzję o podróży poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wystąpisz z wnioskiem o obywatelstwo lub poprosisz o wymianę zielonej karty. Podjęcie któregokolwiek z tych kroków po zostaniu skazanym za przestępstwo może doprowadzić do usunięcia Cię z kraju.

Skazanie za jakiego rodzaju przestępstwa doprowadzi do odrzucenia mojego podania o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych?

We wniosku o obywatelstwo (naturalizację) będziesz musiał poinformować władze o jakimkolwiek popełnionym przestępstwie. Zostaną pobrane Twoje odciski palców i będziesz musiał dostarczyć atest wszelkich rozporządzeń sądowych („certified court dispositions”). Jeżeli władze dowiedzą się, iż nie przyznałeś się do jakiegokolwiek skazania sądowego we wniosku o obywatelstwo, przyznane Ci obywatelstwo może zostać unieważnione. To oznacza, że możesz stracić obywatelstwo z powodu nie poinformowania władz o uprzedniej karalności.

Skazanie za różnego rodzaju przestępstwa może uniemożliwić otrzymanie obywatelstwa. Jeżeli zostałeś skazany za popełnienie któregoś z nich i wystąpisz z podaniem o naturalizację, władze odrzucą Twój wniosek i mogą także próbować usunąć Cię z kraju.  Również, jeżeli w podaniu przyznasz się do popełnienia przestępstwa, Twój wniosek o przyznanie obywatelstwa zostanie odrzucony nawet jeżeli nigdy nie zostałeś skazany lub oskarżony o to przestępstwo.

W przypadku niektórych przestępstw, zakaz naturalizacji obowiązuje tylko wtedy jeżeli zostały one popełnione w przeciągu pięciu lat przed złożeniem podania.  Niektóre przestępstwa, jeśli popełnione po 29 listopada 1990 roku, skutkują zakazem przyznania obywatelstwa. Jeszcze inne przestępstwa dyskwalifikują Cię z możliwości naturalizacji bez względu na to kiedy je dokonałeś. Zasady regulujące powyższe kwestie są zbyt skomplikowane by omówić je w tym miejscu. Jeżeli zostałeś skazany za popełnienie przestępstwa, powinieneś po prostu porozmawiać z prawnikiem imigracyjnym zanim wystąpisz z podaniem o naturalizację .

Jakie jest ryzyko deportacji jeżeli przebywam na terytorium Stanów Zjednoczonych nielegalnie i zostałem skazany za popełnienie przestępstwa?

Jeżeli przebywasz w Stanach Zjednoczonych nielegalnie zawsze istnieje ryzyko, iż zostaniesz deportowany. Ryzyko wzrasta jeżeli zostałeś skazany za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, zwłaszcza jeżeli otrzymałeś karę więzienia.

Jakie jest ryzyko deportacji jeżeli występuję z wnioskiem o uregulowanie mojego statusu imigracyjnego (by uzyskać zieloną kartę) i zostałem skazany za popełnienie przestępstwa?

Jeżeli występujesz z wnioskiem o zieloną kartę władze zażądają od Ciebie złożenia odcisków palców i sprawdzą Twoją przeszłość. Jeżeli zostałeś skazany za popełnienie przestępstwa może to spowodować odrzucenie Twego podania i wszczęcia wobec Ciebie postępowania deportacyjnego. Jeżeli byłeś karany, najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa z prawnikiem imigracyjnym zanim wystąpisz z podaniem o uregulowanie statusu imigracyjnego lub o odnowienie zielonej karty, której ważność wygasła.

Skazanie za jakie przestępstwa może prowadzić do wszczęcia postępowania deportacyjnego wobec stałego i legalnego mieszkańca Stanów Zjednoczonych (posiadacza zielonej karty)?

W większości przypadków,  karalność może prowadzić do wszczęcia wobec Ciebie postępowanie deportacyjnego. Łatwiej będzie wskazać rodzaje przestępstw w przypadku których skazanie nie prowadzi do deportacji. Powinieneś porozmawiać z prawnikiem imigracyjnym, aby upewnić się czy w Twoim przypadku skazanie doprowadzi do wszczęcia postępowania deportacyjnego. Poniżej podane są przykłady powszechnie popełnianych przestępstw, które nie prowadzą z reguły do wszczęcia procedury deportacyjnej:

 •  Większość przypadków naruszenia prawa drogowego. Jednakże, skazanie za prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w okolicznościach obciążających (aggravated DUI) może prowadzić do wszczęcia procedury deportacyjnej. Na przykład, jeżeli zostałeś skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, a wcześnie byłeś już skazany za to samo przestępstwo, lub ważność Twojego prawa jazdy została zawieszona, władze mogą wszcząć procedurę deportacyjną.
 • Skazanie za wykroczenie polegające na „zwykłym” pobiciu (misdemeanor battery). Jednakże skazanie za pobicie w warunkach domowych lub za poważne pobicie może prowadzić do wszczęcia wobec Ciebie postępowania deportacyjnego.
 • Wykroczenie za napaść z zamiarem pobicia (misdemeanor assault).
 • Skazanie za wykroczenie polegające na zachowaniu naruszającym porządek publiczny (misdemeanor disorderly conduct).

W większości pozostałych przypadków skazanie może prowadzić do deportacji.

Czy ma znaczenie jaką karę otrzymam za popełnienie przestępstwa?

Tak. W wielu przypadkach rodzaj kary jaką otrzymasz może zdecydować o tym czy zostanie wobec Ciebie wszczęte postępowanie deportacyjne czy nie. Wszczęcie postępowania deportacyjnego może uniemożliwić dostanie zezwolenia na pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, jeżeli zostałeś skazany na jeden rok lub dłużej więzienia za kradzież lub za przestępstwo związane z zastosowaniem przemocy, Twoja sprawa karna zostanie uznany za przestępstwo w okolicznościach obciążających (aggravated felony). (Są również inne rodzaje przestępstw w okolicznościach obciążających, które nie mają nic wspólnego z otrzymaną karą). Jeżeli zostałeś skazany za popełnienie przestępstwa w okolicznościach obciążających, najprawdopodobniej nie uzyskasz zezwolenia by pozostać w Stanach Zjednoczonych i już nigdy nie będziesz mógł legalnie powrócić do Stanów Zjednoczonych po deportacji.

Jaka jest definicja skazania w procesie karnym według prawa imigracyjnego?

Czasami adwokaci obrońcy w Illinois informują swoich klientów, że jeżeli przyznają się do winy i zostaną skazani na karę w postaci nadzoru sądowego to w rzeczywistości nie jest to prawdziwe „skazanie”. Ta reguła ma zastosowanie w prawie karnym, ale nie w prawie imigracyjnym. W prawie imigracyjnym, orzeczenie jakiejkolwiek kary przez sąd, który stwierdzi winę danej osoby, uznawane jest jako skazanie i może mieć konsekwencje imigracyjne. Tak więc według prawa imigracyjnego wyrok nadzoru sądowego jest skazaniem w procesie karnym.

Jaki wyrok ma znaczenie według prawa imigracyjnego?

Dla celów imigracyjnych, wyrokiem który ma znaczenie jest wyrok ostateczny. Zatem jeżeli wykonanie kary za kradzież lub przestępstwo związane z przemocą zostało zawieszone, bardzo ważne jest to czy dotrzymasz warunków zawieszenia. Jeżeli je naruszysz i zostaniesz skazany na co najmniej rok więzienia, zostaniesz uznany za sprawcę przestępstwa w okolicznościach obciążających.

Jak prawo imigracyjne traktuje karalność nieletnich?

Jeżeli popełnisz przestępstwo mając mniej niż 18 lat, może zostać wniesione przeciwko Tobie oskarżenie w sądzie dla nieletnich. W takiej sprawie, jeżeli sąd uzna Cię winnym, zostanie wydane tak zwane orzeczenie o winie (adjudication) zamiast skazania. Akta Twojej sprawy będą „zamknięte,” co oznacza, iż większość osób nie będzie w stanie uzyskać informacji o wydanym orzeczeniu. Według prawa imigracyjnego, orzeczenie o winie nie oznacza skazania i nie prowadzi do wszczęcia procedury deportacyjnej.

Jednakże mimo, iż masz mniej niż 18 lat możesz być sądzony w Illinois jako dorosły. Jeżeli zostałeś osądzony i skazany jako dorosły, może zostać wszczęte postępowanie deportacyjne. Także, jeżeli wydano wobec Ciebie orzeczenie o winie w sądzie dla nieletnich w Illinois, możesz otrzymać tak zwany „wyrok mieszany.”  To oznacza, że wykonanie kary zostało zawieszone ale jeżeli złamiesz warunki zawieszenia, możesz zostać osadzony w więzieniu jako dorosły przestępca. Sądy imigracyjne mogą uznać taki mieszany wyrok za równoznaczny skazaniu w procesie karnym nawet jeżeli nigdy nie naruszysz warunków zawieszenia wyroku.

Czego należy oczekiwać jeżeli zostanie wobec mnie wszczęte postępowanie deportacyjne?

Jeżeli zostałeś ostatnio skazany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, Department of Homeland Security (DHS) może wydać nakaz zatrzymania Twojej osoby (detainer). Dokument ten wymaga, by władze więzienia stanowego zawiadomiły DHS o zamiarze zwolnienia Cię. W sytuacji wydania nakazu zatrzymania, nie będziesz mógł opuścić więzienia za kaucją. Również jeżeli zostałeś skazany na pobyt w obozie karnym („boot camp”) i został wydany wobec Ciebie nakaz zatrzymania, prawdopodobnie zamiast obozu karnego zostaniesz osadzony w więzieniu.

Gdy DHS rozpocznie postępowanie deportacyjne, doręczy Ci nakaz stawienia się przed trybunałem imigracyjnym. Nakaz powinien przedstawiać zarzuty wobec Ciebie i ich podstawy. DHS może doręczyć Ci nakaz drogą pocztową.

Czy mogę zostać zatrzymany jeżeli zostało wobec mnie wszczęte postępowanie deportacyjne?

Prawo imigracyjne wymaga by prawie wszystkie karane osoby podczas postępowania deportacyjnego zostały zatrzymane. Często się tak zdarza nawet jeżeli masz podstawy do obrony przed deportacją. Zatem walka w sprawie imigracyjnej może prowadzić do spędzenia dodatkowych miesięcy w areszcie imigracyjnym, nawet po odbyciu kary więzienia. Bardzo niewiele osób skazanych w procesie karnym i wobec których wszczęto postępowanie deportacyjne kwalifikuje się do zwolnienia za kaucją. Kaucja w sprawie imigracyjnej wynosi co najmniej 1500 $ i należy wnieść ją całą.

Jakiego rodzaju  rozprawy należy oczekiwać w sądzie imigracyjnym?

Jeżeli zostałeś zatrzymany, postępowanie w Twojej sprawie będzie się toczyło najprawdopodobniej w formie videokonferencji. To oznacza, iż nie stawisz się osobiście przed sędzią. W zamian, zostaniesz zabrany do aresztu imigracyjnego w Broadview, w Illinois, gdzie zostanie zrealizowane połączenie audiowizualne ( za pośrednictwem telewizji) z salą sądową, w której będą się znajdowali sędzia i adwokaci.

W sprawach deportacyjnych istnieją dwa rodzaje rozpraw. Pierwsza nosi nazwę „master calendar”.  Sędzia zapyta Cię czy przyznajesz się do lub czy zaprzeczasz stawianym zarzutom i czy będziesz zwalczał deportację. Masz prawo prosić w trakcie przesłuchania o odroczenie Twojej sprawy, aby próbować wynająć prawnika. Drugi rodzaj rozprawy nazywa się „individual calendar” lub „merits.”  Podczas tej rozprawy przedstawisz swoją obronę przed deportacją.

Co mogę zrobić by powstrzymać deportację?

Nawet jeżeli zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie deportacyjne możesz wystąpić z różnymi podaniami z prośbą o pozostanie w Stanach Zjednoczonych.  Najpowszechniejsze są podania o:

 • Azyl
 • Wstrzymanie deportacji
 • Pomoc na podstawie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur
 • Anulowanie deportacji
 • Uregulowanie statusu imigracyjnego

Jeżeli obawiasz się powrotu do Twojego kraju z powodu możliwego prześladowania, uwięzienia, zabójstwa lub tortur jakie mogą Cię tam spotkać, powinieneś wnieść podania o azyl, wstrzymanie deportacji i pomoc na podstawie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur.

Podanie o anulowanie deportacji jest często uznawane jeżeli możesz wykazać, iż mieszkałeś przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych i masz bliskie więzi z krajem.

Jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo w okolicznościach obciążających, nie dostaniesz azylu i Twoja deportacja nie będzie anulowana.  Ponadto, możesz się nie kwalifikować na uregulowanie statusu imigracyjnego i wstrzymanie deportacji.  Z tymi podaniami związane jest znacznie więcej innych, skomplikowanych wymagań.  Zawsze najlepiej będzie wynająć prawnika imigracyjnego do pomocy.

Czy mogę mieć prawnika z urzędu w mojej sprawie deportacyjnej?

Nie. Rząd nie przyznaje darmowych prawników do spraw deportacyjnych. Będziesz musiał zapłacić prawnikowi lub skontaktować się z jedną z organizacji wymienionych poniżej, które zapewniają darmowe usługi prawne. Jednakże te organizacje nie mają bardzo wielu prawników  i nie są w stanie zająć się każdą sprawą.

Nawet jeżeli nie mogę pozostać w Stanach Zjednoczonych, czy mogę wystąpić w sądzie imigracyjnym o coś, co ułatwiłoby mi legalny powrót do U.S.A.?

W sprawie deportacyjnej możesz poprosić sąd o „dobrowolne” opuszczenie kraju. Nie możesz jednak tego zrobić jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo popełnione w okolicznościach obciążających. Jeżeli uzyskasz zgodę na dobrowolne opuszczenie U.S.A. i zapłacisz za podróż do Twojego kraju, będzie Ci łatwiej wrócić legalnie gdyż nie zostałeś deportowany.

Co się stanie jeżeli powrócę do Stanów Zjednoczonych nielegalnie po uprzedniej deportacji?

Nielegalny powrót do Stanów Zjednoczonych po tym jak zostałeś deportowany jest przestępstwem wedle prawa federalnego. Jeżeli władze wniosą przeciwko Tobie oskarżenie, możesz zostać skazany na wiele lat więzienia.

Jeżeli nie stać mnie na wynajęcie prawnika imigracyjnego, z kim mogę się skontaktować by uzyskać pomoc w mojej sprawie?

Jeżeli nie stać Cię na prawnika imigracyjnego i Twoja sprawa toczy się przed Sądem Imigracyjnym w Chicago, możesz skontaktować się z jedną z poniższych organizacji:

The Legal Assistance Foundation of Metropolitan Chicago, Legal Services Center for Immigrants, 111 W. Jackson, Ste. 300, Chicago, IL 60604, (312) 341-9617

National Immigrant Justice Center, 208 S. LaSalle St., Ste. 1818, Chicago, IL 60604, (312) 660-1370

Artykuł napisany przez Illinois Legal Society