Jak podwyższyć swoją punktację kredytową

Co to jest punktacja kredytowa

Punktacja kredytowa, to ocena zachowania konsumenta przy spłacaniu kredytu.

Punktacja kredytowa (credit score) jest liczbą, która mówi bankowi, jakie jest prawdopodobieństwo, że klient będzie spłacał raty na czas i zwróci pożyczkę. Banki uzyskują tę punktację od biur kredytowych (credit bureaus), które zbierają informacje o finansowym zachowaniu ludności. Do obliczenia punktacji biura kredytowe stosują matematyczny model opracowany przez firmę Fair, Isaac Company (FICO) – równanie, do którego wstawiane są różne zmienne brane z raportu kredytowego klienta. Porównując punktację z wypłacalnością tysięcy pożyczkobiorców w przeszłości, banki identyfikują poziom ryzyka i decydują, czy udzielić klientowi pożyczki, a jeżeli tak, to na jakich warunkach.

FICOPunktacja kredytowa wyraża naszą indywidualna moc kredytową w danym czasie, bazująca na szerokim zakresie informacji. W skład tej informacji zawartej w naszym raporcie kredytowym wchodzą m.in. następujące dane: liczba kont pożyczkowych i kont kart kredytowych, terminowość spłacania pożyczek, jak wyroki sądowe, bankructwa, zajęcia i odebrania (liens and foreclosures). Punktacja kredytowa waha się od 300 do 850 punktów, gdzie liczba 700 jest pułapem, poniżej którego ciężko jest otrzymać pożyczkę na dobrych warunkach.

Dlaczego warto zadbać o swój kredyt

Odpowiedź jest prosta: bo to się opłaca.

Planujesz kupić dom albo samochód i zaciągnąć kredyt? O wysokości miesięcznej raty będzie decydować nie tylko wysokość pożyczonej kwoty, oprocentowanie pożyczki, ale również twoja kredytowa punktacja.

Powiedzmy, że pożyczasz $150,000 na 30 lat. Jeżeli masz kryształową historię kredytową, możesz dostać pożyczkę na 5.56% i płacić $857 miesięcznie, podczas gdy ludzie w finansowych tarapatach o punktacji poniżej 560 pożyczki nie dostaną, a jeżeli, to na znacznie wyższy procent i za cenę ok. $1,200 miesięcznie.

Co wpływa na punktację kredytową

Oto jakie komponenty składają się na punktację kredytową:

terminowość spłaty rachunków wpływa na 35% punktacji FICO

  1. 30% wyniku, to wysokość sumy naszych kredytów i pożyczek
  2. 15% punktacji stanowi długość historii kredytowej
  3. 10% daje różnorodność kont kredytowych i pożyczkowych
  4. nowe konta wpływają na 10% punktacji.

Omówmy teraz pokrótce każdy z czynników punktacji FICO.

Jeśli płacisz rachunki na czas, spłacasz karty kredytowe terminowo i w całości, to 35% punktacji masz zapewnione. Niezapłacony rachunek lub płacenie tylko minimum każdego miesiąca zaniży znacznie wynik. Wniosek: nic nie obniży twojej punktacji kredytowej bardziej niż ociąganie się ze spłatami długów.

Drugim największym czynnikiem jest stopień wykorzystania posiadanego kredytu. Jeśli wykorzystujemy 50% i więcej limitu na kartach kredytowych nasza ocena kredytowa spada znacznie. Jeśli mamy kilka kart, to lepiej jest rozłożyć balans na kilka niż wykorzystać do maksimum jedną.

Trzeci z pięciu czynników, to długość historii kredytowej. Znaczy to, ze nie warto zamykać dawno otwartych kart kredytowych, nawet jeśli z niej nie korzystamy, lecz trzymać je otwarte. Jeśli chcemy zmniejszyć liczbę kart kredytowych, to warto zamknąć te najnowsze.

Pozostałe 20% punktacji FICO jest podzielone miedzy dwie kategorie: nowe konta i dywersyfikacja.

Otwieranie nowych sklepowych kart kredytowych, np. w okresie świątecznych zakupów tytułem otrzymania zniżek na zakupy, nie jest dobrym pomysłem, gdyż obniża naszą moc kredytową. Jednak posiadanie wielorakich kont pożyczkowych (pożyczka na dom, samochodowa) i kilku kart kredytowych wpływa na wynik pozytywnie. Wydaje się to być sprzeczne z logika, ale tak jest.

I tak, zadłużony klient, mający różnorodne umiarkowane pożyczki i kredyty wygląda na takiego, który jest klientem o małym ryzyku dla pożyczkodawcy, pod warunkiem ze nie wygląda na zdesperowanego, czyli mnie ma kart kredytowych wypełnionych długami po brzegi i ponad jego możliwości.

Podsumowanie

Uwaga: Wszystkie dobre i niekorzystne informacje o nas spoczywają w historii kredytowej. Trzeba ją sprawdzać i pielęgnować regularnie.

Reasumując, punktacja kredytowa bazuje naszym profilu finansowym, odzwierciedlonym w historii kredytowej. Dobrze jest wiec sprawdzać tę historie kredytowa regularnie. Ostanie zmiany w przepisach dają każdemu nas prawo do bezpłatnego wglądu do swojej historii kredytowej trzy razy do roku. Po szczegóły warto udać się do witrynywww.annualcreditreport.com.

Dobrze rozeznamy klient musi znać swoje prawa i w odpowiednim czasie poczynić właściwe kroki, by utrzymać punktację kredytową na poziomie, na jaki naprawdę zasługuje. A to się bardzo opłaca.