Jak upomnieć się o zaległe czeki stymulacyjne

Płatności stymulacyjne już dawno wpłynęły na nasze konta bankowe i wzmocniły nam finanse w trudnych czasach pandemii. Ale nie wszyscy te czeki dostali, niektórzy nawet nie są świadomi, że dostali za mało, bo przepisy zmieniały się od ustawy do ustawy. Warto wiedzieć, że należne pieniądze można jeszcze odzyskać.

Trzy ustawy, trzy płatności stymulacyjne

Mamy za sobą trzy ustawy stymulacyjne. Pierwsza ustawa CARES z marca 2020 roku przyznała po 1,200 dol. na uprawnioną osobę, dwa razy tyle na małżeństwo oraz po 500 dol. na dziecko. Druga ustawa Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021, w skrócie zwana COVID Relief Act z grudnia 2020 roku, dała nam po 600 dol. na uprawnioną osobę w rodzinie. Najhojniejsza trzecia ustawa – American Rescue Plan Act (ARPA) z marca 2021 roku – rozdała po 1,400 dol. na każdą uprawnioną osobę w rodzinie.

Economic Impact Payments (EIP) nie są przychodem i nie podlegają opodatkowaniu. Są to zaliczki na kredyt podatkowy na lata 2020 (EIP1, EIP2) i 2021 (EIP3).

Czy IRS wysłał ci zasiłek

Najpierw sprawdź, czy zasiłek stymulacyjny – Economic Impact Payment – został do ciebie wysłany.

Oto jak sprawdzić kwotę otrzymanych płatności stymulacyjnych:

Zapoznaj się z zawiadomieniami, jakie IRS do ciebie wysłał.  Zawiadomienia IRS 1444, IRS 1444-B i IRS 1444-C pokazują, ile dostałeś tytułem pierwszego, drugiego i trzeciego zasiłku.

Sprawdź swoje wyciągi bankowe, jeżeli twoje zwroty podatkowe deponowane były bezpośrednio na twoje konto w banku.  Wpłaty powinny być oznaczone jako „IRS TREAS 310” i mieć kod odpowiednio „TAXEIP1”, „TAXEIP2” lub „TAXEIP3” (trzecia wpłata).

Poproś o odpis ze swojego podatkowego konta w IRS. Posłuż się serwisem Get Transcript, https://www.irs.gov/individuals/get-transcript, albo zadzwoń pod numer 800-908-9946. Możesz też posłać formularz 4506-T, aby otrzymać odpis pocztą.

Otwórz konto na IRS.gov/account. Kwoty czeków stymulacyjnych można wyświetlić w zakładce Ewidencja podatkowa. Jeśli złożyłeś wniosek wspólnie ze współmałżonkiem, zobaczysz tylko połowę kwoty zasiłków. Twój współmałżonek będzie musiał zalogować się na swoje konto, aby zobaczyć drugą połowę stymulacyjnych płatności. Uwaga: Potrzebujesz mieć adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego, który zostanie sprawdzony w Mobile Number Database. Przykra niespodzianka: numerów z serwisów przedpłacanych nie ma w tej bazie danych. Oznacza to, że jeżeli korzystasz z planu takiej firmy jak Google Fi, Cricket, Metro, Mint, Boost Mobile, Verizon Prepaid – to są programy „prepaid” i IRS nie zweryfikuje twego numeru. Wtedy pozostaje pocztowa droga weryfikacji twojej tożsamości. Za parę tygodni dostaniesz list z IRS z tajemnym hasłem, przy pomocy zakończysz proces rejestracji.

IRS podaje szczegółowe informacje na sieci: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center.

Czy jesteś uprawniony

Stymulacyjne czeki nie należą się osobom zarabiającym powyżej ustalonego pułapu (patrz poniżej), tym będącym na utrzymaniu innych podatników (dependents) oraz cudzoziemcom i osobom bez numeru Social Security dobrego do pracy. Dobra zmiana: w trzeciej turze podatnik dostał czek na wszystkie osoby deklarowane jako będące na jego utrzymaniu, nie tylko dzieci do pewnego wieku. Na przykład, gdyby dorosły syn wpisał matkę jako jego „dependent”, to trzeci czek na nią dostanie (pierwszego i drugiego nie).

Za dużo zarabiasz

Wszystkie trzy czeki powinny były być wypłacane w pełni osobom, które miały skorygowany przychód brutto (Adjusted Gross Income – AGI) poniżej 75,000 dol. rocznie, małżeństwom rozliczającym się razem o przychodzie – do150,000 dol. oraz głowom rodziny zarabiającym do 112,500 dol. Górny pułap wynosi odpowiednio:

  • w pierwszej rundzie: 99,000 dol. dla samotnych, 198,000 dla małżeństw,
  • w drugiej rundzie: 87,000 dol. dla samotnych i 174,000 dla małżeństw,
  • w trzeciej rundzie: 80,000 dol. i 160,000 dol.

Pomiędzy dolną a górną granicą przychodów płatności wyliczane są według ruchomej skali i znikają powyżej górnego pułapu. Jak widać, ktoś, kto dostał niewiele zredukowany czek pierwszy, a nawet drugi, czeku trzeciego mógł nie zobaczyć wcale. Znajdź na sieci „stimulus check calculator” i policz sam.

Nie posłałeś rozliczenia za rok 2019 ani 2020

Być może IRS nie miał o tobie wystarczających informacji. Wypłacając czek #1 wiosną 2020 roku, IRS szukał twego rozliczenia za rok 2019, a gdy go jeszcze nie było – za rok 2018. Czek #2 był płacony w grudniu 2020 na podstawie zeznania za rok 2019, a czek #3 (w marcu 2021 roku) – na podstawie zeznania z roku 2020, a w razie jego braku – za rok 2019. Jeżeli IRS nie znalazł twej podatkowej deklaracji ani za rok 2019 ani za 2020, to o tobie po prostu nie wie.

Wyjątkiem są osoby otrzymujące federalne świadczenia: emeryturę, rentę inwalidzką, rodzinną od Administracji Social Security, zasiłek SSI, emeryturę weterańską (Veterans Pension) lub kolejową (Railroad Retirement), bo IRS wziął informacje od tych instytucji.  Jeżeli nie otrzymałeś płatności czekiem, przelewem lub kartą debetową, to powinieneś był wypełnić tzw. Non-filers Tool do 21 listopada 2020 roku. Jeżeli tego nie zrobiłeś, a jesteś uprawniony, to złóż zaległe zeznanie podatkowe za rok 2020, aby skorzystać z Recovery Rebate Credit i otrzymać należną ci kwotę.

IRS nie wie o twoim małżonku albo dziecku na utrzymaniu

Jeżeli nie słałeś zeznań podatkowych, to IRS nie wie o twojej rodzinie. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że emeryt pobierający świadczenia Social Security ma młodszą niepracująca żonę i przychody na tyle umiarkowane, że nie muszą rozliczać się z podatków. W takich okolicznościach IRS może nie wiedzieć o istnieniu żony, dzieci i zasiłku na te osoby nie posłać.

Żeby odzyskać należne wam pieniądze, rozliczcie się za zaległy rok 2020 i 2021. Podatku nie zapłacicie żadnego, a dostaniecie stymulacyjny zasiłek.

Byłeś na czyimś utrzymaniu w roku 2019, ale nie w roku 2020

Mały manewr może dać ci dużo pieniędzy. Weźmy następujący przykład. Jeżeli babcia była deklarowana na utrzymaniu syna w roku 2019, ale nie w roku 2020, to może sama sporządzić podatkową deklarację za 2020 i otrzymać zasiłek #1 i #2, czyli w sumie 1,800 dol. O zasiłek #3 powinna upomnieć się teraz, na rozliczeniu za rok 2021. Oto dlaczego.

Pierwszy i drugi czek nie był wypłacony podatnikowi na starsze dzieci w wieku 17 lat i więcej oraz na starsze oraz osoby dorosłe na jego utrzymaniu. Natomiast trzecia ustawa stymulacyjna zmieniła przepisy i trzeci czek (po 1,400 dol.) należy się podatnikowi na wszystkie osoby na utrzymaniu. Innymi słowy, nawet gdyby student sam się rozliczał z podatków, to czeku nie dostanie, bo należy się on jego rodzicom, którzy go utrzymują.

Osoby dorosłe będące na czyimś utrzymaniu (qualifying relative) nie były uprawnione do stymulacyjnych zasiłków #1 i #2. Przypomnę, że ​​starszy rodzic, dorosłe dziecko lub członek rodziny będący pod twoją opieką, może być uznany przez IRS za dependent, jeżeli spełnia warunek bliskiego pokrewieństwa, jest na twoim utrzymaniu (to znaczy pokrywasz większość jego życiowych kosztów) oraz nie miał w roku 2020 więcej niż 4,300 dol. dochodu brutto AGI. Zaznaczam, że dla umiarkowanie zarabiających świadczenia Social Security nie są do AGI dodawane.

Urodziło ci się dziecko

Jeżeli urodziło ci się dziecko w roku 2019, a w pierwszej rundzie IRS wziął informacje z twego rozliczenia z roku 2018, to IRS o nim nie wiedział i pierwszego zasiłku na dziecko nie wypłacił. Dzieci urodzone w roku 2020 uwzględniane nie zostały, bo IRS patrzył na deklarację podatkową za rok 2019. Nic straconego. Obydwie pierwsze płatności stymulacyjne zostały zdefiniowane jako zaliczka na kredyt podatkowy za rok 2020 (advance on a 2020 tax credit). Upomnij się o nie na rozliczeniu podatkowym za rok 2020, bo dzieciom urodzonym przed 31 grudnia 2020 roku należą się obydwa zasiłki retroaktywnie, czyli 1,100 dol.

Po czek na niemowlę urodzone w roku 2021 zgłoś się teraz, na zeznaniu za rok 2021.

Posługujesz się numerem podatkowym ITIN

Czeku stymulacyjnego nie dostały osoby bez legalnego statusu imigracyjnego, pracujące i rozliczające podatki na numer ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) albo numer Social Security „kupiony” czy nie do pracy (Social Security Number – SSN). W pierwszej rundzie dyskwalifikowana była cała rodzina, nawet osoby z dobrymi numerami i legalnym pobytem.

W drugiej i trzeciej rundzie było inaczej: zasiłek odmówiony został tylko osobie bez dobrego SSN, ale nie członkom rodziny mającym ważne numery. Zmiana ta została wprowadzona retroaktywnie i rodziny o mieszanym statusie mogą się ubiegać o wypłatę zaległego pierwszego zasiłku na rozliczeniu podatkowym za rok 2020 (trzeba go poprawić).

W IRS jest bałagan

Wygląda na to, że IRS ma kłopoty z odróżnieniem numeru SSA wydanego do pracy, a tego nie do pracy. Osoby bez legalnego statusu imigracyjnego mogły dostać zasiłek przez przypadek, jeżeli rozliczają się z IRS na numer SSN wydany do pracy albo nie. Wiemy, że czeki stymulacyjne dostają nawet niektórzy renciści w Polsce, którzy legalnego statusu w Stanach nigdy nie mieli, a którym SSN wydano tylko do pobierania rodzinnych świadczeń Social Security.

Wniosek: Nie dostałeś czeku, zawalcz o swoje. Nie czekaj, bo wysyłka przelewów i czeków została już dawno zakończona.

Upomnij się o dopłatę za trzeci czek

Gdybyś nie dostał trzeciego czeku, albo należy ci się większy, zgłoś to na rozliczeniu za rok 2021. Zrób to także, jeżeli w 2021 roku spadł ci przychód poniżej 75,000 dol. (150,000 dla małżeństwa rozliczającego się razem), bo możesz naliczyć sobie zasiłek na podstawie niższego przychodu. Powtarzam: Zrób to nawet wtedy, gdy nie jesteś winien żadnych podatków, bo możesz kwalifikować się do płatności stymulacyjnych na siebie i na osoby będące na twoim utrzymaniu.

Znajdź arkusz kalkulacyjny Recovery Rebate Credit Worksheet w instrukcjach do instrukcji do 1040 lub 1040-SR, gdzie obliczysz, do jakiej kwoty jesteś uprawniony. Programy do rozliczenia podatkowego, np. TurboTax, bardzo to zadanie ułatwiają.

Jak upomnieć się o pierwszy i drugi czek

Jedyną drogą do odzyskania należnych dwóch pierwszych zasiłków jest podliczenie ich na deklaracji podatkowej za rok 2020, bo IRS nie zrobi tego za ciebie. Arkusz kalkulacyjny Recovery Rebate Credit Worksheet figuruje na stronie 58 instrukcji do druku 1040 lub 1040-SR. Jeżeli nie jesteś winny żadnych podatków, bo np. dostajesz tylko emeryturę Social Security, to nie zapłacisz żadnej kary. Jeżeli podatki będziesz winien, to kary zostaną ci odjęte od stymulacyjnych płatności. Ciągle może się opłacać.

Zaległe rozliczenia podatkowe możesz posłać do trzech lat od terminu jego złożenia. Więcej przeczytasz w artykule pt. „Jak wypełnić podatkową deklarację, żeby odzyskać należne zasiłki stymulacyjne”, który znajdziesz na sieci. Masz wątpliwości? Pomoże ci podatkowy specjalista.

Popraw podatkowe rozliczenie

Jeżeli zeznanie na rok 2020 już posłałeś, to warto je poprawić, by dostać zaległe zasiłki #1 i #2. W tym celu  wypełniasz formularz IRS Form 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Returnhttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040x.pdf, i ślesz do IRS pod ten sam adres, gdzie posłałeś pierwotne rozliczenie. Masz na to trzy lata, czyli czas do 15 kwietnia 2024 roku. Poproś o pomoc księgowego.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników. m.in. „Jak oszczędzać na podatkach, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej”, „Powrót do Polski”  i wielu innych.