Jeżeli zostawisz IRA rodzinie w Polsce

Zanim zapiszesz konto IRA swojej rodzinie w Polsce, musisz pamiętać o prawnych konsekwencjach tego czynu. Pobranie tych pieniędzy przez beneficjenta-cudzoziemca może nie być ani proste, ani tanie.

Gdy ktoś w Polsce dziedziczy IRA

HandsGivingCoinsCudzoziemcy, którzy są amerykańskimi nierezydentami do celów podatkowych (nonresident alians), muszą, przede wszystkim, postarać się o numer podatnika. Mogą go zdobyć w Polsce przy pomocy amerykańskiego konsulatu, albo samodzielnie przez wypełnienie formularza W-7 (ściągnąć go można z www.irs.gov). Cudzoziemiec musi wypełnić w banku formularz W-8, Certificat of Foreing Status (albo W-9, w zależności od sytuacji). Cudzoziemcom-nierezydentom bank potrąci 30% tytułem płaskiego podatku (zwany flat taxalbo treaty tax). Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji IRS numer 515 pt.Withholding of Tax on Nonresident Aliens.

Wniosek: Jeżeli planujesz sukcesję majątkową, to raczej zostaw konto emerytalne osobom w Stanach, a pieniądze na zwykłych kontach zapisz rodzinie w Polsce.

Nie „upoważniaj” przyjaciół

Przed wyjazdem do Polski niektórzy emeryci wolą „upoważnić” przyjaciół do dyspozycji kontem, żeby w razie ich choroby czy śmierci przyjaciele mogli przekazać pieniądze rodzinie w Polsce. Uczynienie kogoś beneficjentem nie jest upoważnieniem, lecz prawnym zapisem, który po śmierci właściciela czyni daną osobę nowym właścicielem pieniędzy. Beneficjent może wtedy dokonać darowizny i przekazać pieniądze rodzinie zmarłego, ale w świetle prawa – nie musi. W przypadku kont emerytalnych pojawiają się dwa dodatkowe problemy.

Po pierwsze, przyjaciel, jako spadkobierca emerytalnych pieniędzy, będzie zobowiązany do zapłacenia podatków dochodowych, tym wyższych, im wyższy jest jego dochód w danym roku. IRS, powiadomiony o dystrybucji pieniędzy przez przyjaciela, będzie domagał się podatków i nie pomoże tłumaczenie, że pieniądze są przeznaczone dla kogoś innego. Po drugie, jeżeli kwota jest znaczna – powyżej $12,000 w bieżącym roku, to przyjaciel dodatkowo może być odpowiedzialny za podatki od darowizny (gift tax). I tak oto, w wielu przypadkach podatki pomniejszą konto IRA nawet o połowę, a rodzina w Polsce będzie miała pretensję, a nawet oskarży przyjaciela o przywłaszczenie sobie pieniędzy.

Podsumowanie

Błąd w wyznaczeniu spadkobiercy konta emerytalnego (jak i zwyczajnego) może spowodować, że pieniądze przejdą w nieodpowiednie ręce. Z drugiej strony, błąd w obchodzeniu się z odziedziczonym kontem IRA może kosztować spadkobierców duże pieniądze, co zniweczy twoje wcześniejsze oszczędności podatkowe. Znaj prawo i obchodź się ze swoim kontem IRA ostrożnie.

 

Więcej przeczytasz w książce Amerykańskie emerytury i Planowanie spadkowe.