Kiedy czek jest lokalny, a kiedy nie

Tempo realizacji zdeponowanego przez ciebie czeku zależy przede wszystkim od tego, czy jest lokalny, czy nie. Nieznajomość tej różnicy może spowodować deficyt na twoim koncie czekowym i kary za czeki bez pokrycia. Warto przeczytać.

Czek uważany jest za lokalny, jeżeli ciągniony jest na instytucję położoną w tym samym czekowym rejonie Banku Rezerw Federalnych (check-processing region). Innymi słowy, twój bank i bank płatnika są w tym samym rejonie. Fundusze z czeków lokalnych muszą być dostępne na drugi dzień roboczy po dniu, kiedy czek został zdeponowany. Przykład: deponujesz czek w poniedziałek, pieniądze wpływają w środę.

Czek nielokalny (czyli spoza rejonu) zrealizowany być musi w przeciągu 5 dni roboczych. Przykład: depozyt w poniedziałek, pieniądze w następny poniedziałek.

Niektóre czeki muszą być zrealizowane szybciej niż w ciągu 2 czy 5 dni, niektóre natomiast mogą czekać dłużej (patrz kolejny artykuł)

Istnieje 12 rejonów odpowiadających dwunastu bankom Rezerwy Federalnej. Ich mapę można zobaczyć tu: www.federalreserve.gov/OTHERFRB.HTM

Czekowe dystrykty

Nie wszystkie granice dystryktów pokrywają się z granicami stanów, więc warto przyjrzeć się im dokładniej, szczególnie jeżeli mieszkasz na granicy dystryktów.

 •     1st District, Boston. Connecticut (excluding Fairfield County), Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont
 •     2nd District, New York. New York State, twelve counties in northern New Jersey, Fairfield County in Connecticut, Puerto Rico, and the Virgin Islands (District map)
 •     3rd District, Philadelpha. Eastern Pennsylvania, southern New Jersey, and all of Delaware (District map)
 •     4th District, Cleveland. Ohio, western Pennsylvania, eastern Kentucky, and the northern panhandle of West Virginia (District map)
 •     5th District, Richmond. Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and most of West Virginia (District map)
 •     6th District, Atlanta. Alabama, Florida, Georgia, and parts of Louisiana, Mississippi, and Tennessee (District map)
 •      7th District, Chicago. Iowa and most of Illinois, Indiana, Michigan, and Wisconsin
 •      8th District, St. Louis. Arkansas and portions of six other states: Missouri, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Indiana, and Illinois (District map 99 KB PDF)
 •      9th District, Minneapolis. Minnesota, Montana, North Dakota, South Dakota, twenty-six counties in northwestern Wisconsin, and the Upper Peninsula of Michigan
 •     10th District, Kansas City. Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming, northern New Mexico, and Western Missouri
 •     11th District, Dallas. Texas, northern Louisiana, and southern New Mexico
 •     12th District, San Francisco. Nine western states–Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, and Washington–and American Samoa, Guam, and the Northern Mariana Islands

Po więcej informacji i szczegółowe mapki udaj się tu: http://www.federalreserve.gov.

Uwaga: W miarę jak maleje liczba czeków w obiegu, Bank Federalny stopniowo zmniejsza liczbę dystryktów.