Kiedy musimy wybierać pieniadze z konta IRA

Po osiągnięciu wieku 70 i pół roku nie wolno nam więcej wpłacać na konto IRA i mamy obowiązek zacząć wybierać z niego pieniądze, nawet jeżeli pieniądze nie są nam teraz potrzebne.

Obowiązek ten nazywa się required distribution. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to grozi mu kara w wysokości 50% kwoty, która powinna być wybrana.

Jeżeli osiągnąłeś wiek 70.5 lat w roku 2008 (czyli urodziłeś się pomiędzy 1 lipca 1937 a 20 czerwca 1938 roku), musisz zacząć wybierać pieniądze z kont emerytalnych (przede wszystkim z IRA Pieniądze trzeba zacząć wycofywać co najmniej w takim tempie, by zlikwidować konto w czasie przewidywanego twego życia (life expectancy).

Statystycy wyliczyli, ile lat żyje przeciętna osoba. Urząd Social Security podaje tabele żywotności (life expactancy tables) tu: http://www.ssa.gov/OACT/STATS/table4c6.html.  Z tabeli wynika, że  70-letni mężczyzna ma przed sobą 13 lat, a kobieta – 15 i pół.

Kilka lat temu Urząd Podatkowy zaczął stosować inną, bardziej optymistyczną tabelę, taką samą dla kobiet i mężczyzn, zwaną Uniform Lifetime Table (patrz poniżej). Inne tabele stosowane są dla spadkobierców (beneficiaries) oraz emerytów, którzy mają znacznie młodszych małżonków.

Przykład: Powiedzmy, że Jan Kowalski ma 80 lat, a jego konto IRA jest warte $50,000. Z tabeli pokazanej poniżej wynika, że panu Kowalskiemu zostało przeciętnie 18.7 lat życia, dlatego powinien wybrać w tym roku $2,674 ($50,000 dzielone przez 18.7).

Jeżeli osiągnąłeś wiek 70.5 lat w roku 2008 (czyli urodziłeś się pomiędzy 1 lipca 1937 a 20 czerwca 1938 roku), to pierwszą ratę z IRA można wybrać albo w 2007 roku i zapłacić od niej podatki do 15 kwietnia 2008 roku, albo wybrać do kwietnia 2009 i zapłacić podatki na rozliczeniu za rok 2009. Decyzja zależy od ciebie i powinna być podyktowana wysokością przewidywanego dochodu w danych latach.

Jeżeli masz kilka kont, to wybrana rocznie kwota musi stanowić wymaganą część wszystkich kont. Odpowiednią kwotę można wybrać z jednego konta.

Banki wiedzą o wymaganej dystrybucji i same przesyłają pieniądze klientom, którzy skończyli 70 i pół roku.

Tabela wymaganej dystrybucji konta IRA

 
Wiek emeryta
Okres dystrybucji w latach
Wiek emeryta
Okres dystrybucji w latach
70
27.4
93
9.6
71
26.5
94
9.1
72
25.6
95
8.6
73
24.7
96
8.1
74
23.8
97
7.6
75
22.9
98
7.1
76
22.0
99
6.7
77
21.2
100
6.3
78
20.3
101
5.9
79
19.5
102
5.5
80
18.7
103
5.2
81
17.9
104
4.9
82
17.1
105
4.5
83
16.3
106
4.2
84
15.5
107
3.9
85
14.8
108
3.7
86
14.1
109
3.4
87
13.4
110
3.1
88
12.7
111
2.9
89
12.0
112
2.6
90
11.4
113
2.4
91
10.8
114
2.1
92
10.2
115 or older
1.9