Kiedy zrealizowany będzie twój czek

Zdeponowałeś na swoje konto czek i zastanawiasz się, kiedy gotówka pojawi się na twoim koncie? Jeżeli trzymasz na koncie czekowym tylko minimalną kwotę i żonglujesz czekami, to powinieneś wiedzieć, jak szybko realizowane są depozyty

Jeżeli się przeliczysz, zabraknie ci pieniędzy, twoje płatności będą bez pokrycia i zapłacisz dotkliwą karę –overdraft penalty. Warto być świadomym zmieniających się systemów płatności oraz znać przepisy, które się zmieniają wraz z postępami w technologii.

Uroki „float”

Chase-mobile-app-with-check-deposit-feature_opt„Float” to opóźnienie w zrealizowaniu czeku: czas od wypisania czeku do chwili pobrania pieniędzy w twego konta. Jeżeli czek ślesz pocztą do odbiorcy, a on potem za kilka dni go deponuje, to opóżnienie może być kilkudniowe. Przez ten czas ty jesteś właścicielem pieniędzy i zarabiasz odsetki. Nie każdy wie, że dzięki postępom w technologii i ustawie zwanej Check 21, czeki mogą być realizowane znacznie szybciej niż w przeszłości.

Ustawa zwana Check Clearing for the 21st Century Act, w skrócie Check 21, weszła wżycie w roku 2004, a elektroniczna konwersja czeku, ustawą tą usankcjonowana, stosowana jest coraz częściej. Pieniądz papierowy i papierowe środki płatności przechodzą do lamusa.

Przykład

Powiedzmy, że musisz zapłacić za zakupy w sklepie. Nie masz przy sobie wystarczającej ilości gotówki. Nie chcesz używać karty płatniczej (debit card), bo nie masz tam dosyć środków. Decydujesz się zapłacić czekiem, bo jutro dostaniesz wypłatę z pracy i zdeponujesz ją w banku. Masz nadzieję, że zanim twój czek zostanie przedstawiony do zapłaty, na koncie będzie już dosyć pieniędzy. Dobrze myślisz, prawda? Ano, niekoniecznie.

Jeżeli zaprzyjaźniony sklepikarz czek przyjmie i odłoży na bok, żeby za kilka dni zabrać go do swojego banku, to jesteś bezpieczny. Ale okazuje się, że kasjer przesuwa twój czek przez czytnik, długopisem czek przekreśla, pisze na nim VOID i oddaje ci czek z paragonem. Co się stało? Czy zapłaciłeś czekiem, czy nie? Jaki jest teraz stan twego konta? Faktem jest, że właśnie doświadczyłeś “elektronicznej konwersji czeku”.

Elektroniczna konwersja czeku

Czeki coraz rzadziej są deponowane w bankowym okienku. Coraz więcej detalistów, urzędów jak i instytucji finansowych, ma skanery czeków, które rejestrują cyfrowy obraz czeku i przesyłają go natychmiast do banku dzięki systemowi zdalnego przechwytywania czeków („remote deposit capture”).

Ustawa Check 21 umożliwia unowocześnienie i usprawnienie bankowości przez usankcjonowanie konwersji papierowych czeków na elektroniczne. Elektroniczny wizerunek tradycyjnego czeku, to teraz oficjalny dokument płatniczy, zwany “czekiem zastępczym” (substitute check), który jest używany do ściągania płatności i regulowania należności.

Elektroniczna konwersja to proces, w którym informacje zawarte na czeku (imię i nazwisko właściciela, numer konta i numer identyfikujący instytucję finansową) są używane do dokonania jednorazowego elektronicznego transferu pieniędzy (np. z twego konta czekowego na konto sklepu). Sam czek nie jest użyty, tylko informacje na nim zawarte. Każdym czekiem można posłużyć się tylko raz.

Zastępcze czeki przesłane są elektronicznie między instytucjami, a więc transakcje są znacznie szybsze, a ich prowadzenie – tańsze.

Więcej na temat Check 21 można znaleźć w witrynie Federal Trade Commission, http://www.ftc.gov, w witrynie FDIC: www.fdic.gov i innych miejscach.

Różnice między czekiem tradycyjnym a elektronicznym

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjną a elektroniczną realizacją czeku? Czy dają ci one różne uprawnienia?

Transakcja elektroniczna jest o wiele szybsza, niekiedy pieniądze są odjęte od stanu twego konta natychmiast, niekiedy pod koniec dnia. Ponadto, masz różne prawa użytkownika. Gdy zaistnieje błąd w transferze elektronicznym, masz prawo żądać dochodzenia od swojego banku.

Na przykład, masz prawo być poinformowanym, że twój czek będzie użyty do elektronicznego transferu pieniędzy z twego konta. Masz prawo wiedzieć, jakie są kary za brak dostatecznych środków na twoim koncie, gdy czek użyty będzie do elektronicznego transferu. Kara ta jest podobna do opłaty za czek bez pokrycia (bounced check fee). Masz prawo domagać się w swojej finansowej instytucji dochodzenia w razie błędnego lub nieautoryzowanego transferu. Masz 60 dni na zgłoszenie reklamacji, począwszy od daty wysłania bankowego raportu. Bank musi zakończyć dochodzenie i poinformować cię o rezultacie w ciągu 45 dni.

Gdy ślesz czek przez pocztę

Czeki, które poślesz przez pocztę (np. by opłacić rachunki), też mogą zostać zrealizowane szybciej niż w przeszłości, bo odbiorca może je zdeponowac natychmiast przy pomocy systemu zdalnego przechwytywania czeków („remote deposit capture”).

Na wielu rachunkach firmy informują cię, że twój czek może być użyty do elektronicznego transferu. Jeżeli wtedy poślesz czek, znaczy że się na ten transfer zgodziłeś. Nie dostaniesz pokwitowania i czek nie będzie zwrócony ci przez bank, bo transakcja była elektroniczna, a nie czekowa. Upewnij się więc, czy masz dostateczne pokrycie na koncie już teraz, z nie za trzy dni.

Jeżeli chcesz, by twój czek nie został użyty do elektronicznej konwersji, zastosuj inne środki płatności: przekaz pieniężny (money order), gotówka, kartę debetową czy kredytową.

Idź z postępem!

Ty też możesz deponować otrzymane czeki na odległość bez konieczności wizyty w banku. Potrzebujesz tylko „mądry” telefon oraz konto w banku, który umożliwia indywidualnym klientom zdalne deponowanie czeków (mobile remote deposit), takim jak Chase, USAA, PNC, Charles Schwab, czy ING. Instalujesz w telefonie odpowiednią aplikację tego banku (app), przy jej pomocy robisz zdjęcie dwóch stron czeku i naciskasz guzik „send”. Twój bank otrzymuje czek natychmiast i pieniądze szybciej pojawią się na twoim koncie.

Kiedy bank przeleje pieniądze

Termin dotarcia czeku czy innej formy dyspozycji do banku, to jedna sprawa. Druga, to kiedy bank zaksięguje pieniądze na naszym koncie.

W artykule pt. Jak szybko pieniądze na koncie wyjaśniliśmy to dokładnie. Krótko mówiąc, gotówka i płatności elektroniczne od autoryzowanych płatników (takie jak świadczenia Social Security, direct payrol deposit, czy inne przelewy) zrealizowane są tego samego dnia. Czeki rządowe, kasjerskie i ciągnione na konta tego samego banku, oraz pierwsze $200 innych depozytów muszą być zaksięgowane następnego dnia. Warunkiem jest, by czeki były wystawione na ciebie (remitenta) i deponowane w banku u kasjera albo za pośrednictwem ATM należącego do twojego banku. W różnych okolicznościach realizacja czeków zajmuje dłużej, do siedmiu, nawet dziewięciu dni, o czym waro wiedzieć.

Elzbieta Baumgartner