Kobiety i kredyt

Jeżeli twój mąż prowadzi wasze sprawy finansowe oraz konta bankowe i kredytowe otwarte są tylko na jego nazwisko, to nie masz żadnej historii kredytowej mimo że poslugujesz się kartę kredytową. Może jest to dla ciebie bez znaczenia, ale jeżeli z jakiegoś powodu zostałabyś sama, to nie będziesz mogła być samodzielna. Na wszelki wypadek zacznij wyrabiać sobie historię kredytową już teraz.

fat-walletNie istniejesz w credit bureaus nawet jeżeli posługujesz się kart kredytową, bo możesz być tylko dopisanym użytkownikiem (patrz artykuł pt. Właściciel, współwłaściciel czy autoryzowany użytkownik karty kredytowej).

Kobiety nie mają dostatecznej historii kredytowej z kilku powodów:

  1. Kobiety niekiedy straciły swoje historie kredytowe, gdy wyszły za mąż i zmieniły nazwiska.
  2. Ich mężowie prowadzą sprawy finansowe i mają konta na swoje nazwiska.
  3. Nawet jeżeli pary mają konta wspólnie, pożyczkodawcy często zgłaszają informacje do biur kredytowych na nazwisko pierwszego właściciela konta, którym jest przeważnie mąż.

Rada: Panie powinny zadbać o to, by mieć swoją własną, pozytywną historię kredytową. Szczególnie przewidujące powinny być osoby będące w luźnych, nieformalnych związkach. Jeżeli obydwoje pracujecie i macie zarobki, to każde z was powinno mieć swoje własne pożyczki i karty kredytowe, ażeby nie martwić się o poczynania drugiej osoby. W razie rozstania, pójdziecie w różne strony ze swoimi własnymi zobowiązaniami.

Twoje prawa

Pamiętaj, że masz prawo:

  1.  Mieć kredyt na swoje nazwisko panieńskie, nazwisko męża albo na obydwa nazwiska (Maria Smith-Jankowska);
  2. Otrzymać kredyt bez żyranta, jeżeli spełniasz wymagania pożyczkodawcy.
  3. Zatrzymać swoje konta po zmianie nazwiska, statusu małżeńskiego, po osiągnięciu pewnego wieku, przejściu na emeryturę. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy pożyczkodawca ma dowód na to, że po zmianie twojej sytuacji życiowej nie będziesz w stanie spłacać pożyczki.
  4. Dowiedzieć się, czy twoje podanie o kredyt zostało zatwierdzone czy odrzucone w przeciągu 30 dni od daty jego złożenia.
  5. Znać przyczynę odmowy kredytu w przeciągu 60 dni od daty złożenia podania. Kredytodawca (bank) musi dać ci konkretny powód odmowy. Akceptowane powody: zbyt niski dochód, zbyt krótki staż pracy. Nie do przyjęcia są ogólnikowe albo dyskryminujące wyjaśnienia: np. “nie spełniasz minimalnych warunków”, “masz za mało punktów”. W takim przypadku pytaj o konkrety.

Kobiety, osoby samotne czy starsze mają prawo otrzymać kredyt na takich samych warunkach, jak inne osoby o podobnej sytuacji finansowej (dochody, oszczędności, historia zatrudnienia).

Jeżeli podejrzewasz dyskryminację, to poinformuj kredytodawcę, że znasz prawo, a może on zmienić swoją decyzję.

Skontaktuj się z Attorney General. Dowiedz się, czy bank naruszył stanowe przepisy (state equal credit opportunity laws). Jeżeli tak, władze stanowe mogą pociągnąć instytucję finansową do odpowiedzialności. Możesz wnieść swoją sprawę nawet do sądu federalnego (federal district court).

Powinnaś szczególnie bronić swoich praw, jeżeli jesteś w związku partnerskim. Podczas gdy wiele przepisów chroni praw małżonków, życiowy partnerzy nie mają tej ochrony. Nie przysługują im świadczenia Social Security, dziedziczenie ustawowe, ubezpieczenie zdrowotne itp. Jeżeli żyjesz w konkubinacie, przeczytaj koniecznie książkę pt. Życie bez ślubu.