Komu należy się zasiłek SSI?

Pytanie: Pan Józef z Brooklynu napisał: “Ukończyłem 65 lat i trzy lata temu otrzymałem zieloną kartę. W USA pracowałem na czek i płaciłem podatki przez 9 lat. Teraz szwankuje mi zdrowie. Czy moglibyście wyjaśnić mi, czy kwalifikuję się do jakiegoś zasiłku? Moi znajomi mówią, że mogę otrzymywać SSI.

Odpowiedź: Zasiłek SSI mogą otrzymywać następujące osoby:

  • Obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 65 lat,
  • Rezydenci powyżej 65. roku, którzy przepracowali, co najmniej 40 kwartałów (10 lat) i kwalifikują się do pobierania emerytury Social Security.
  • Osoby otrzymujące rentę inwalidzką bez względu na wiek.

Z tego powodu nowi przybysze mający zielone karty nie mają szansy na SSI zanim nie otrzymają obywatelstwa amerykańskiego lub nie wypracują 40 kwartałów. Stali rezydenci bez źródła utrzymania mogą kwalifikować się co najwyżej do welfare, ale osoby sponsorowane przez członków rodziny obowiązują specjalne przepisy.

Kandydaci na SSI muszą być w potrzebie, a więc spełnić następujące warunki:

  • Nie mieć majątku. Limit stanu posiadania wynosi $2,000 na samotną osobę oraz $3,000 na parę małżeńską.
  • Mieć małe przychody. Dozwolony pułap dochodu zależy od miejsca zamieszkania i wielu innych czynników. Limit przychodu oblicza się w dość skomplikowany sposób (patrz https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm). Limit zarobków w Nowym Jorku podany jest tu: https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11146.pdf.

Do zakwalifikowania do welfare brana jest pod uwagę nie tylko sytuacja majątkowa i dochód imigranta, lecz również przez 5 lat od daty przyjazdu majątek i dochód sponsora i jego małżonka. Ponadto osoba ubiegająca się o SSI musi spełnić ścisłe warunki finansowe dotyczące stanu posiadania i dochodu.  Jeżeli stan Pana zdrowie jest poważny, powinien się Pan ubiegać o rentę Social Security Disability, o czym można przeczytać w naszej książce pt. Ubezpieczenie społeczne Social Security. Radzimy zadzwonić też do organizacji POMOC, tel. 718/ 366-5365.