Jak poprawić zeznanie podatkowe

Pani Jadwiga jest rozżalona na pracownika w H&R Block, że nie powiedział jej, że mogłaby uniknąć dopłaty do podatków ponad dwóch tysiecy dolarów, gdyby wpłaciła na konto emerytalne IRA. Ona chciałaby zdeponować pewną kwotę jeszcze przed 18 kwietnia, ale czy będzie mogła poprawić zeznanie podatkowe?

Zeznania podatkowe nie zawsze są wolne od błędów. Nieprawidłowy numer Social Security, błędy rachunkowe, mylne skopiowanie liczb – lista uchybień jest długa. Ponadto, tak jak pani Jadwiga, ktoś może zechcieć w ostatniej chwili oszczędzić przez wpłatę na IRA. Pomówmy więc o tym, jak poprawić swoje zeznanie podatkowe.

Kiedy poprawki nie są obowiązkowe

Zaskakujący może być fakt, że w wielu przypadkach wcale nie masz obowiązku poprawiać swojej deklaracji.

  • Jeżeli popełniłeś błąd obliczeniowy, to IRS poprawi go za ciebie i przyśle list z poprawką (tzw. „math error notice”).
  • Jeżeli przeoczyłeś jakiś druk 1099, to IRS brak odkryje, gdy jego komputer porówna twoje oświadczenia z drukami przesłanymi mu przez płatników (banki, fundusze powiernicze itp.). W przypadku rozbieżności, IRS przyśle ci list CP-2000 z poprawką i wyliczoną należnością.
  • Jeżeli przeoczyłeś jakiś załącznik, IRS może przeliczyć twój wniosek bez niego, a jeśli nie, to upomni się o potrzebne mu informacje.

Niektórzy specjaliści podatkowi uważają, że poprawienie zeznania nie jest obowiązkowe nawet wtedy, gdy jakieś wydarzenie sprawi, że pierwotne rozliczenie stanie się błędne. Zapytaj sam siebie: gdy słałeś rozliczenie, czy było ono prawidłowe według twojej najlepszej wiedzy? Jeżeli tak, korekty robić nie musisz, szczególnie jeżeli zmiana w wysokości podatków jest niewielka.

Z drugiej strony, jeżeli od początku wiedziałeś, że zeznanie było nieprawidłowe, to powinieneś je poprawić jak najszybciej. IRS nie wyciąga konsekwencji za nieprawidłowości, które podatnik próbował korygować.

Co poprawiać

IRS podpowiada, że powinieneś poprawić zeznanie, jeżeli zmieniła się wysokość twego przychodu, odpisów czy kredytów. Na przykład, prowadzisz biznes i przeoczyłeś jakieś wydatki.

Warto skorygować pomyłkę w pisowni numeru Social Security, by uniknąć problemów w przyszłości. IRS podaje dokładne wyjaśnienia na sieci: www.irs.gov/taxtopics/tc308.html.

Kiedy poprawić

Zeznanie podatkowe możesz poprawić w przeciągu trzech lat od daty jego złożenia albo w ciągu dwóch lat od daty zapłacenia podatków, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Zeznania złożone przed terminem uważane są za złożone w terminie, czyli 15 kwietnia, albo o dzień czy dwa później, jeżeli termin przypada w weekend. W roku 2023 mamy termin przełożony o dodatkowy (trzeci) dzień, aż do wtorku 18 kwietnia, bo na poniedziałek 16. kwietnia przypada Emancipation Day, który jest dniem wolnym od pracy w Washington DC.

Przykład: Termin rozliczenia za rok 2020 upłynął 15 kwietnia 2021 roku, więc możesz je poprawić do 15 kwietnia 2024 roku.

Jak wcześnie możesz dokonać korekty? Nawet natychmiast. Ale jeżeli ubiegasz się o dodatkowy zwrot podatków, poczekaj najpierw, aż dostaniesz zwrot na podstawie oryginalnego rozliczenia.

Jak poprawić

Począwszy od 2019 roku, poprawkę zgłosić można elektronicznie, jeżeli elektronicznie posłałeś oryginalne zeznanie. Możesz też wypełnić druki ręcznie i posłać je pocztą. Użyj formularz 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Return, www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040x.pdf. Poślij oddzielny druk za każdy rok, w oddzielnej kopercie. Wypełnij formularze starannie, udokumentuj naniesione zmiany. Gdy zmiana dotyczy jakiegoś załącznika, to prześlij ten załącznik.

Kopertę poślij do tego IRS Service Center, gdzie posłałeś pierwotne rozliczenie. Jeżeli nie znasz adresu, albo posłałeś rozliczenie elektronicznie, to użyj adres stosowny dla twego stanu, który znajdziesz w instrukcjach www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040x.pdf.

Do czeku z należnością załącz formularz 1040X Payment Voucher.

Co dzieje się potem

Urzędnik w IRS Service Center ręcznie sprawdzi druk 1040X i twoje podatkowe zeznanie, które poprawiasz, przeczyta wyjaśnienia, oszacuje dokumentację. Jeżeli potrzebować będzie dodatkowych wyjaśnień, to do ciebie napisze.

Jeżeli należeć ci się będzie zwrot nadpłaconych podatków, czek otrzymasz w terminie 8 do 12 tygodni. Jeżeli to ty jesteś dłużny dodatkowe podatki, urzędnik naliczy ewentualne kary czy odsetki.

Czy poprawka wywoła kontrolę podatkową?

W tej sprawie specjaliści podatkowi nie są jednomyślni, ale wygląda na to, że poprawione zeznania podatkowe łatwiej mogą być skontrolowane.

Podczas gdy rzadko które zeznanie jest sprawdzane, każde poprawione zeznanie jest przeglądane, więc istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie dokładniej zbadane. Należy więc dołożyć starań, by nasza deklaracja była jak najbardziej prawidłowa i nie rzucała się w oczy.

Co ma zrobić pani Jadwiga?

Powinna udać się do biura H&R Block i poprosić agenta o obliczenie, jaka wpłata na IRA jest dla niej optymalna. Następnie agent odpowiednio wypełni druk 1040X i pośle do IRS. Pani Jadwiga powinna dokonać wpłaty na IRA przed upływem terminu podatkowego rozliczenia.

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in. książki pt. “Otwieram biznes”, “Praca w Ameryce”, „Jak oszczędzać na podatkach”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”.