Koronakryzys: Emerytura czy zasiłek dla bezrobotnych?

Wskaźnik bezrobocia w rezultacie pandemii jest nadal największy od czasów Wielkiej Depresji. Starsze osoby zastanawiają się, co wybrać: czy zasiłek dla bezrobotnych, czy emeryturę.

Czy emerytowi należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Gdy jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych i do emerytury, to nie musisz wybierać. Możesz wziąć obydwa świadczenia, chociaż roztropniej jest odłożyć emeryturę na później. A gdy pobierasz emeryturę Social Security i jeszcze pracujesz, to jesteś uprawniony również do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Musisz tylko zostać zwolniony bez swojej winy, szukać pracy i być gotowy do podjęcia nowego zatrudnienia.

Bierz zasiłek!

Jeżeli jesteś uprawniony do zasiłku, to natychmiast złóż o niego wniosek. By uchronić gospodarkę przez załamaniem spowodowanym pandemią choroby COVID-19, Kongres uchwalił kilka ustaw, które pomagają bezrobotnym. Zasiłki są teraz hojniejsze, bo podwyższone o 600 dol., oraz wydłużone o dodatkowe 13 tygodni i (na sieci znajdź tekst pt. „Kto pomoże, gdy stracisz pracę z powodu koronawirusa”). Podwyżka wypłacana będzie tylko do końca lipca, chyba że zostanie przedłużona.

Ponadto nowe przepisy dają szansę na zasiłek osobom samozatrudnionym, które utraciły pracę albo mają jej mniej (patrz „Koronawirus: Zasiłek dla samozatrudnionych bez pracy”.

Czy emerytura jest pomniejszana bezrobotnym?

Odpowiedź brzmi: już nie. Niektórzy nasi czytelnicy mogą jeszcze pamiętać termin “Social Security offset”. W przeszłości kilkanaście stanów pomniejszało zasiłek bezrobotnym emerytom o kwotę równą nawet połowie emerytury Social Security. Przepisy zmieniono. Zniesiono tę redukcję zasiłku, gdyż dyskryminowała starszych ludzi, a dyskryminacja z powodu wieku jest w USA nielegalna. Illinois był ostatnim stanem, który 4 grudnia 2015 roku zniósł redukcję zasiłku dla bezrobotnych odbiorców emerytury Social Security.

Bezrobocia a emeryture zakładowa

Uwaga: Niektóre stany, m.in. Illinois, pomniejszają zasiłek dla bezrobotnych osobom pobierającym emeryturę z zakładu pracy czy od związków zawodowych (pension). Przy dużych emeryturach zasiłek może zostać zredukowany do zera.

Czy zasiłek liczy się do obliczenia emerytury?

Wielu naszych czytelników zastanawia się, czy zasiłek dla bezrobotnych (unemployment benefits) uprawnia ich do zaliczenia kwartałów Social Security i czy ten przychód liczy się emerytury.

Niestety, nie. Zasiłek dla bezrobotnych jest przychodem otrzymanym (passive income), a nie zarobionym (earned income). Tylko wynagrodzenie z pracy i zarobek na własny rachunek są obłożone podatkiem na Social Security i liczą się do historii zarobków.

W roku 2020 potrzeba zarobić 1,410 dol. by mieć zaliczony kwartał ubezpieczenia Social Security. Ale jeżeli zarobiłeś np. dziesięć tysięcy dolarów, a potem nie pracowałeś pół roku, to będziesz miał zaliczony cały rok pracy.

Czy na wczesną emeryturę?

Wiele osób decyduje się na wczesną emeryturę, gdy traci pracę albo kończy się im zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli nie masz jeszcze pełnego wieku emerytalnego (obecnie od 66 do 67 lat) to powinieneś w pełni zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego kroku.

Twoja emerytura będzie permanentnie pomniejszona, a procent redukcji zależny od liczby miesięcy, o jaką emeryturę przyspieszysz. Redukcja wynosi 5/9 jednego procenta za każdy miesiąc do 36 miesięcy, co daje 6.67 procent rocznie, plus  5/12 procenta za każdy dodatkowy miesiąc, co daje 5 procent rocznie. Jeżeli pełnym wiekiem emerytalnym jest 66 lat, to po zaprzestaniu pracy w wieku lat 62 twoja emerytura zmniejszona będzie o 25 procent pełnej stawki.

Jest regułą, że wczesna emerytura da przeciętnie tę samą sumę świadczeń co opóźniona: w mniejszych ratach, lecz przez dłuższy czas. Mniejsze świadczenia przysługiwać będą do końca życia emeryta, również po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego.

Mniejsza renta małżonka

Dobrze zastanowić się powinni pracownicy, których małżonkowie planują pobierać rentę małżeńską (spousal benefits). Wczesne przejście na emeryturę pomniejszy ich podstawę emerytalną, od której zależą świadczenia rodziny: żony, nieletnich dzieci, oraz świadczenia pośmiertne w razie ich śmierci. Jeżeli inni polegają na tobie, przelicz sobie konsekwencje wczesnej emerytury.

Jeżeli jesteś zmuszony do zaprzestania pracy z powodu słabego stanu zdrowia, rozważ uzyskanie renty inwalidzkiej (disability), której wysokość jest zbliżona do wczesnej emerytury. Strategie maksymalizacje świadczeń emerytalnych są opisane w książce Ubezpieczenie społeczne Social Security.

COVID-19 pretekstem do dyskryminacji

Tysiące zakładów pracy z konieczności zwalniają część, a nawet wszystkich pracowników, gdyż musiały zamknąć swoje podwoje. Nie brakuje jednak pracodawców, którzy wykorzystują okazję do pozbycia się starszych pracowników. Powodów nie brakuje. Starsi pracownicy zarabiają więcej od młodszych, są bardziej chorowici, co podnosi koszty ubezpieczenia zdrowotnego, często mniej zdolni do dostosowania się do pracy zdalnej, która wymaga obeznania ze współczesną technologią.

Należy wiedzieć, że wiek, wraz z rasą, narodowością, płcią itp. nie może być podstawą decyzji dotyczących przyjmowania do pracy, promocji czy zwolnienia. Jeżeli szef narzeka na pandemię, ale zwalnia samych starszych pracowników, to porozmawiaj z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Również nie daj się namówić na dobrowolne odejście z pracy. Jeżeli pracodawca sugeruje, że powinieneś odejść na spoczynek, bo osiągasz np. 65 lat, to wiedz, że jest to sprzeczne z prawem. Z wyjątkiem nielicznych stanowisk (strażacy, policjanci, sędziowie), w Stanach nie ma czegoś takiego, jak obowiązkowy wiek emerytalny..

Gdy wrócisz do pracy

Powiedzmy, że przejdziesz na emeryturę, a potem znajdziesz pracę. Jeżeli nie masz pełnego wieku emerytalnego, twoja emerytura jest pomniejszana o $1 za każde $2, jakie zarobiłeś powyżej rocznego limitu: $18,240 w roku 2020. Nazywa się to annual earning test. Po przekroczeniu pełnego wieku emerytalnego możesz pracować bez ograniczenia, a zarobki mogą przyczynić się do podwyższenia emerytury.

Ważne: Emeryci celowo rezygnują z zarobków, obawiając się przekroczenia tego limitu. Nie wiedzą bowiem, że redukcja emerytury powiększy im świadczenia w przyszłości.

Gdy zmienisz zdanie

Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku o emerytalne, rodzinne czy wdowie świadczenia, twoja sytuacja się zmieni i żałujesz swego kroku. Nie martw się, bo jest wyjście, a polega na wycofaniu twego wniosku (withdrawal of application) w przeciągu 12 miesięcy od przyznania ci świadczenia. Będziesz musiał zwrócić wszystkie pobrane do tej pory świadczenia – swoje i rodziny – ale żadne odsetki ani kary naliczane nie są. Wycofując wniosek o świadczenia Social Security możesz, ale nie musisz, zrezygnować z części B Medicare. Więcej informacji jest tu: www.ssa.gov/retire2/withdrawal.htm.

Elżbieta Baumgartner