Koronakryzys: Kto nie dostanie czeku pomocowego

Dwie ustawy stymulacyjne zapewniły dwie rundy zasiłków mających pomoc Amerykanom w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Druga płatność już wpłynęła na konta wielu naszych słuchaczy, a czeki są w drodze. Niestety, nie wszyscy otrzymali pierwszej płatności i nie dostaną też drugiej. Oto dlaczego.

Pieniądze od rządu

W marcu 2020 roku ustawa CARES Act przyznała każdemu uprawnionemu Amerykanowi zasiłek stymulacyjny, zwany formalnie Economic Impact Payment (EIP). Zasiłek wynosił 1,200 dol. na uprawnionego podatnika, dwa razy tyle dla małżeństw rozliczających się razem oraz po 500 dol. na każde uprawnione dziecko.

Drugą rundę zasiłków zapewniła ustawa Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021, w skrócie zwana COVID Relief Act, która weszła w życie w grudniu minionego roku. Rozdaje ona po 600 dol. na uprawnioną osobę, 1,200 dol. dla małżeństw i po 500 dol. na dziecko.

Wypłaty są dokonywane przelewem na konto podane przez podatnika na jego podatkowej deklaracji albo drogą pocztową w formie czeku albo płatniczej karty bankowej. Niestety, niektóre osoby zostaną pominięte.

Osoby o wysokich zarobkach

Podobnie jak w przypadku płatności z pierwszej rundy, druga runda zakłada pełną wypłatę dla osób o dochodach brutto (Adjusted Gross Income) za rok 2019 nie przekraczających kwoty 75,000 dol. dla osób samotnych i dwa razy tyle dla małżeństw rozliczających się razem oraz 112,500 dol. dla wdów i wdowców. Powyżej tego pułapu zasiłek jest stopniowo redukowany.

Dla osób samotnych i żonatych/zamężnych podatników składających oddzielne zeznanie drugi czek stymulacyjny zostanie zmniejszony do zera, jeśli ich AGI w roku 2019 przekroczył 87,000 dol. (99,000 dol. poprzednim razem). Dla małżeństw rozliczających się wspólnie drugi czek stymulacyjny jest kasowany, jeśli ich wartość AGI przekroczy 174,000 dol. – (poprzednio 198,000 dol.).

Dokładnie dowiesz się z kalkulatora czeku pomocowego. W sieci szukaj „Stimulus Check Calculator”. Jeżeli w roku 2020 zarobiłeś mniej niż w 2019, to na zeznaniu za rok 2020 oblicz zasiłek na podstawie sytuacji w roku 2020.

Bezrobotni o wysokich zarobkach w roku 2019

Uprawnienie do drugiego zasiłku jest określane na podstawie rozliczania podatkowego za rok 2019 r., co jest zmianą w stosunku do pierwszej rundy płatności opartej na zeznaniach podatkowych z 2018 albo 2019. Przez to możesz dostać inny zasiłek albo żaden. Jeśli w zeszłym roku zarobiłeś ponad 87,000 dol., ale w 2020 r. jesteś bezrobotny, jesteś z programu stymulacyjnego wykluczony.

Jeżeli w 2020 roku zarobiłeś znacznie mniej niż w 2019 r., to może dostaniesz zwrot podatku za drugą płatność stymulacyjną, jeżeli wypełnisz odpowiednie formularze na zeznaniu podatkowym za rok 2020.

Studenci

Na uprawnione dzieci poniżej 17-go roku życia przysługuje 500 dol. w pierwszej rundzie i 600 dol. w drugiej. Dzieci powinny mieszkać z podatnikiem przez ponad pół roku i być na jego utrzymaniu (czyli mieć pokrywane przez niego ponad połowę kosztów utrzymania).

Ale starsze dzieci w wieku 17 lat i więcej, albo powyżej 24 lat, jeżeli się nadal uczą, traktowane są inaczej. Aż 13 milionów młodzieży w wieku od 17 do 24 lat zasiłku nie dostało, bo ich rodzice lub opiekunowie zadeklarowali, że mają ich na swoim utrzymaniu.

Nie ma ograniczeń co do liczby dzieci pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, ale muszą one mieć dobry numer Social Security, w przeciwnym razie cała rodzina została wykluczona w pierwszej rundzie, a w drugiej – samo dziecko.

Osoby dorosłe na utrzymaniu

Osoby dorosłe będące na czyimś utrzymaniu (qualifying relative) nie dostaną czeku. Kropka.

Przypomnę, że ​​starszy rodzic, dorosłe dziecko lub członek rodziny będący pod twoją opieką, może być uznany za dependent, jeżeli spełnia warunek bliskiego pokrewieństwa, jest na twoim utrzymaniu (to znaczy pokrywasz większość jego życiowych kosztów) oraz nie zarobił w roku 2019 więcej niż 4,200 dol.

Deklarując bliską osobę na twoim utrzymaniu oszczędzasz na podatkach, ale niestety tracicie zasiłek.

Cudzoziemcy

Jeśli jesteś obcokrajowcem niebędącym obywatelem, stałym rezydentem, ani posiadaczem czasowej wizy pracowniczej, to rządowego czeku nie dostaniesz. Rząd definiuje obcokrajowca niebędącego rezydentem (non-resident alien) jako kogoś, kto nie spełnia warunków green card test (nie ma zielonej karty) lub nie spełnia warunków testu znacznej obecności (substantial presence test), co z grubsza sprowadza się do mieszkania w Stanach pół roku lub więcej.

Innymi słowy: masz zieloną kartę albo przebywasz w Stanach ponad pół roku, to stajesz się podatkowym rezydentem, płacisz podatki, jak Amerykanie, więc czek może ci się należeć, ale tylko wtedy, gdy masz dobry numer Social Security.

Imigranci bez numeru SSN pozwalającego na pracę

Nawet jeżeli spełniasz warunek zielonej karty albo warunek znaczącej obecności, nie dostaniesz czeku, jeżeli Administracja Social Security nie przyznała ci numeru Social Security uprawniającego do pracy (Valid for Employment). Przykładem mogą być studenci na wizach F-1 albo małżonkowie pracowników na wizach czasowych, bo oni przeważnie pozwolenia do pracy nie dostają.

Wykluczeni są też nielegalni imigranci, którzy przed laty dostali tzw. „bankowe” karty nie upoważniające do pracy. Aby otrzymać zasiłek na kwalifikujące się dziecko, musi ono również posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego.

Legalni imigranci, ciągle odnotowani przez SSA jako nie uprawnieni do pracy

Obserwuje się, że czeków nie dostają niektórzy imigranci, którzy zaniedbali zgłoszenia do SSA legalizacji swojego statusu imigracyjnego. Oto dlaczego.

Przypomnijmy, że SSA wydaje trzy rodzaje kart Social Security, zależnie od uprawnienia do pracy (work status):

  • dla obywateli bez żadnego nadruku na odwrocie karty,
  • dla imigrantów z pozwoleniem do pracy (z nadrukiem „Valid for Work Only with DHS Authorization”),
  • dla imigrantów bez pozwolenia do pracy („Not Valid for Employment”).

Wielu imigrantów najpierw otrzymało numery Social Security nie do pracy, które w przeszłości wydawane bywały w celu otwarcia konta bankowego albo uzyskania prawa jazdy. Gdy po latach zdobyli zieloną kartę, nie zgłosili tego do SSA, przez co nadal figurują w kartotekach jako nie uprawnieni do pracy, przez co czeków stymulacyjnych nie dostają.

Ważne: Zgłoś otrzymanie pozwolenia do pracy, zielonej karty czy obywatelstwa do SSA, co się robi przy pomocy formularza SS-5. Więcej informacji: https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01436.

Cudzoziemcy z numerem ITIN

Osoby bez legalnego statusu imigracyjnego, które rozliczają podatki na numer podatkowy – Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) – czeku nie dostaną. Nawiasem mówiąc, nie dostaną również emerytury Social Security, mimo że przez lata płacili podatki i składki.

W pierwszej rundzie pomocy rodziny, które miały nawet jednego członka bez ważnego numeru Social Security, były wykluczane z pomocowego programu. Nie było ważne, czy ITIN, albo nieważny SSN należał do podatnika czy członka jego rodziny. Sprowadzało się to do tego, że wpisanie np. dziecka mieszkającego w Polsce (z numerem ITIN) powodowało utratę zasiłku dla całej rodziny.

Uwaga: W drugiej rundzie jest inaczej: zasiłek odmówiony jest tylko osobie z numerem ITIN, ale nie pozostałym członkom rodziny mającym ważne numery Social Security. Zmiana ta została wprowadzone retroaktywnie i rodziny o mieszanym statusie mogą się ubiegać o wypłatę zaległego pierwszego zasiłku.

Amerykanie za granicą

Obywatele i stali rezydenci amerykańscy mieszkający poza krajem (np. w Polsce), których świadczenia spływają na konto w amerykańskim banku, otrzymują zasiłki stymulacyjne bez problemów. Inaczej jest, jeżeli SSA śle emeryturę czy rentę na konto w banku polskim.

IRS nie posyła płatności stymulacyjnych na konta w zagranicznych bankach. W takim przypadku wyśle ci czek albo kartę debetową pocztą, na polski adres, jaki ma w kartotekach. Amerykański czek rządowy można zdeponować w polskim banku, a kartą debetową posługiwać się tak, jak każdą kartą MasterCard czy Visa.

Jak sprawdzić status płatności

IRS oferuje narzędzie Get My Payment w języku angielskim i hiszpańskim, które umożliwia sprawdzenie statusu pierwszego i drugiego zasiłku: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.

Jeżeli spodziewasz się papierowego czeku czy karty debetowej, a obawiasz się, że mogą zostać skradzione, to dopomoże ci Urząd Pocztowy, który ma aplikację Informed Delivery pozwalającą śledzić pocztę, która jest w drodze do ciebie. Więcej przeczytasz na sieci.

Jak zawalczyć o należne zasiłki

Przeczytaj artykuł pt. „Kto dostanie zwrot zaległych zasiłków stymulacyjnych”.  Dowiedz się, czy zasiłki ci się należą i odzyskaj je odpowiednio wypełniając deklarację podatkową za rok 2020, w czym pomoże ci książka pt. Jak oszczędzać na podatkach  uaktualniona na rok 2021.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników. m.in. „Jak oszczędzać na podatkach, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej” i wielu innych.