Koronakryzys: Kupony żywnościowe SNAP z pomocą

Jeżeli zostałeś bezrobotny i nagle spadł twój przychód, być może stałeś się uprawniony do programu pomocy żywnościowej SNAP. Przed pandemią program ten wymagał od wnioskodawców w wieku poniżej 50 lat podejmowania pracy, ale ustawa stymulacyjna Families First CoronaVirus Response Act czasowo ten wymógł zniosła.

Co to jest SNAP

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, znany wcześniej jako Food Stamps) to program pomocy dla niewiele zarabiających, który umożliwia im zakup żywności. Środki pochodzą od rządu federalnego, a rozporządzają nimi Biura Pomocy Społecznej poszczególnych stanów.

Do programu kwalifikują się osoby, które spełniają określone stanowe wymagania. Do uwzględnianych czynników należy legalny status imigracyjny, miesięczny przychód, wartość majątku (w niektórych stanach), wydatki oraz liczba osób w domowym gospodarstwie (które razem przygotowują i spożywają posiłki). Ważne jest też, czy w skład gospodarstwa domowego wchodzą seniorzy lub osoby niepełnosprawne.

Maksymalna kwota zasiłku wynosi 194 dol. miesięcznie na osobę samotną, 355 dol. na dwuosobowe gospodarstwo domowe, oraz odpowiednio 509 dol., 646 dol., 768 dol. i 921 dol. na gospodarstwo trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioosobowe. Świadczenia przelewane są elektronicznie na kartę płatniczą zwaną LINK, którą można się posłużyć do zakupu żywności w określonych miejscach.

Limit przychodów

Aby zakwalifikować się do programu SNAP większość gospodarstw domowych musi spełnić kryteria dotyczące miesięcznego dochodu brutto oraz dochodu netto.

Dochód brutto to suma przychodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (wynagrodzenie z pracy, odsetki, dywidendy, emerytury itp.). Zgodnie z federalnymi wytycznymi limit przychodów brutto wynosi przeważnie 130 proc. federalnej granicy ubóstwa, czyli 1,354 dol., 1,832 i 2,311 dol. miesięcznie odpowiednio dla gospodarstwa jedno-, dwu- i trzy-osobowego w roku finansowym 2020 (od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku). Patrz https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30357.

Poszczególne stany mogą być hojniejsze. Na przykład, w Illinois limit dochodu brutto to 165 proc. granicy ubóstwa, czyli 1,718, 2,326, 2,933 oraz 3,541 dol. dla jednej do czterech osób. W Pennsylvanii stanowy pułap wynosi 160 proc., w New Jersey 185 proc., a w Kaliforni i Florydzie 200 proc. granicy ubóstwa.

Federalny limit jest wyższy dla gospodarstw domowych z osobami starszymi (po sześćdziesiątce) albo niepełnosprawnymi, bo stanowi 200 proc. granicy ubóstwa: 2,082 dol., 2,818, 3,555 i 4,292 dol. odpowiednio dla rodzin jedno-, dwu-, trzy- i cztero-osobowych.

Dochód netto to dochód brutto pomniejszony o pewne rodzaje odpisów i wydatków. Są to między innymi: odpis w wysokości 20 proc. zarobionego przychodu; standardowy odpis – 167 dol. dla gospodarstw od jednej do trzech osób oraz 178 dol. dla większych; wydatki na opiekę nad dziećmi w czasie pracy czy nauki; wydatki medyczne poniesione na osoby starsze albo niepełnosprawne nie zwrócone przez ubezpieczenie; w niektórych stanach alimenty na dzieci.

Limit dochodu netto wynosi 100 proc. granicy ubóstwa (odpowiednio 1,041 dol., 1,410, 1,779, 2,146 dol. miesięcznie dla rodzin od jednej do czterech osób). Granica ubóstwa (poverty guidelines) publikowana jest tu: https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.

Limit majątku uprawniającego do SNAP

Federalny limit wartości majątku odbiorców SNAP wynosi 2,250 dol., a dla rodzin z seniorami lub osobami niepełnosprawnymi – 3,500 dol. Majątek to oszczędności, konta emerytalne, inwestycje itp. Stanom wolno ustalać swoje własne limity.

Uwaga: Większość stanów zniosła limit majątku, między innymi Nowy Jork, Illinois, California, Florida, Colorado, Maryland, Minnesota, New Jersey, Pennsylvania, Wisconsin. Innymi słowy, w tych stanach możesz przeważnie mieć dowolne oszczędności i dostać SNAP. Przepisy się zmieniają, więc sprawdź je w swoim stanie.

Nawet w stanach bez limitów majątku, restrykcje te zaczynają obowiązywać, jeżeli ktoś  w gospodarstwie domowym celowo naruszył zasady programu (Intentional Program Violation) lub podlega  sankcjom na podstawie przepisów pracy. Aby zakwalifikować się do programu SNAP w tej sytuacji, limit majątku dla reszty gospodarstwa domowego spada do 2250 dol. albo 3,500 dol.

Zestawienie wymogów majątkowych dla wszystkich stanów podaje w swojej publikacji organizacja CLASP.org: www.clasp.org/sites/default/files/publications/2018/04/2018_eliminatingassetlimits.pdf.

Obowiązek pracy

Dorosłe osoby poniżej 50. roku życia bez nieletnich dzieci mogą pobierać SNAP tylko przez trzy miesiące, jeżeli nie pracują. Mają one obowiązek zarejestrować się do pracy i ją podjąć, jeżeli jest im oferowana. Ustawa Families First Coronavirus Response Act z marca tego roku zezwoliła stanom na zawieszenie wymogu pracy z powodu koronawirusa. Seniorzy i osoby niepełnosprawne nie muszą pracować, by dostać zasiłek.

Więcej: https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility.

Do czego można użyć SNAP

Świadczenia SNAP pozwalają na zakup określonych rodzajów żywności dla gospodarstwa domowego. Przykłady obejmują: chleb i płatki zbożowe, owoce i warzywa, mięso, ryb i drób, produkty mleczne, nasiona i rośliny do wyhodowania owoców i warzyw dla gospodarstwa domowego. Świadczenia SNAP mogą być również wykorzystane do zapłaty za posiłki w określonych przytułkach, restauracjach, placówkach leczniczych i domach opieki grupowej, oraz żywność z certyfikowanych rynków i stoisk z produktami rolnymi.

Niektóre rynki i stoiska z żywnością uczestniczą w programie „Double Value Coupon”, dzięki któremu za okazaniem karty Link można otrzymać podwójną ilość określonych produktów za daną kwotę. Listę rynków i stoisk z produktami rolnymi, które przyjmują kartę Link, można znaleźć tutaj: https://www.ams.usda.gov/local-food-directories/farmersmarkets.

Czego za SNAP nie kupisz

Do rzeczy, których nie można kupić za bony SNAP, zalicza się gorąca żywność gotowa do spożycia, witaminy lub leki oraz wszelkie produkty nieżywnościowe, takie jak karmy dla zwierząt domowych, artykuły higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, napoje alkoholowe i papierosy.

Uwaga: Sprzedaż karty LINK lub pozwolenie innym osobom na korzystanie z niej w zamian za gotówkę są nielegalne. Naruszenie tego przepisu grozi utratą zasiłku i ewentualnym postępowaniem karnym.

Wniosek

Jeżeli spadł ci przychód, to sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu SNAP. Mieszkańcy Illinois mogą skorzystać z kalkulatora SNAP Biura Pomocy Społecznej, który określi też przybliżoną kwotę zasiłku: http://fscalc.dhs.illinois.gov/FSCalc/. Nowojorczanom pomoże witryna https://bplc.cssny.org/benefit_tools/snap_calculator. W razie wątpliwości złóż wniosek na sieci. Nie masz nic do stracenia.

Administracje poszczególnych stanów zamieszczają pełne informacje o programie SNAP i innych na Internecie: Nowy Jork http://otda.ny.gov/programs/snap, New Jersey www.state.nj.us/humanservices/clients/welfare, Illinois www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30357. W innych stanach w Google wpisz „SNAP” i nazwę stanu.

Elżbieta Baumgartner