Koronakryzys: Skąd wziąć pieniądze w trudnej sytuacji

Miliony Amerykanów tracę pracę i są na zasiłku dla bezrobotnych, a to dopiero początek recesji, spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Sondaże Federal Reserve wykazały, że jedna trzecia Amerykanów ma mniej niż tysiąc dolarów oszczędności. Jaki okres pandemii wytrzyma twój budżet zanim pojawią się problemy finansowe? Jak podołasz rachunkom, gdy nie będziesz miał przychodu? Oto kilka wskazówek.

Fundusz awaryjny

Doradcy finansowi (i zdrowy rozsądek) mówią, że każda rodzina powinna mieć fundusz awaryjny wynoszący co najmniej równowartość trzymiesięcznych, a nawet sześciomiesięcznych kosztów utrzymania. Pieniądze te powinny leżeć w banku lub spoczywać w płynnych instrumentach utrzymujących swoją wartość, by były dostępne w razie nagłej potrzeby, takich jak konto oszczędnościowe (saving account), konto money market, 3-miesięczne CD, krótkoterminowe noty rządowe.

Fundusz awaryjny pozwoli ci przetrwać trudne czasy, a kto nie ma finansowego zabezpieczenia, może znaleźć się nagle w poważnych kłopotach.

Rodzina i znajomi

Dobrze jest mieć kogoś, kto pomoże w trudnej sytuacji, udzieli pożyczki, by dotrwać do wypłaty. Niestety, nasza rodzina przeważnie mieszka w Polsce, jak i przyjaciele z dzieciństwa. Amerykańskie układy towarzyskie bywają luźniejsze od tych wywodzących się z ojczyzny. Powinniśmy umieć radzić sobie sami.

Karta kredytowa

Karta kredytowa nie jest po to, by się zapożyczać, lecz po to, by wygodnie robić finansowe transakcje. Ale gdy znajdziesz się w potrzebie, karta kredytowa posłuży ci jako tymczasowe źródło pieniędzy. Odłożysz płatność na czas równy okresowi prolongaty (grace period), a następnie spłacisz dług w niewielkich ratach. Oprócz tego, karta kredytowa chroni twoich praw na wiele sposobów – odszukaj na sieci tekst pt. „Jak chroni cię karta kredytowa”.

Wiele banków rozumie problemy klientów wynikłe z pandemii: choroby, utraty pracy, upadku biznesu, i wprowadza programy pomocy. Zobowiązały się do tego American Express, Bank of America, Barklays, Capitalone, Chase, Citi, Discover, Fifth Third Bank, Navy Federal, US Bank, Wells Fargo i wiele innych finansowych instytucji. Deklarują one znosić kary, przedłużać terminy spłat kart kredytowych czy pożyczek hipotecznych, powiększać limity kredytów, szybciej i łatwiej udzielać pożyczek. Pomoc udzielana bywa dla każdego przypadku z osobna. Gdy trudno ci spłacać miesięczne raty, rozmawiaj z bankiem, by nie dopuścić do obniżenia twojej punktacji kredytowej!

Gdyby zaczynały dokuczać ci miesięczne odsetki, przenieś balans na inną kartę kredytową, która oferuje w początkowym okresie zerowe oprocentowanie.

Linia kredytu w banku

Jeżeli twoja opinia jest ciągle nieposzlakowana, twój bank da ci overdraft line of credit (overdraft loan). Jest to pożyczka podczepiona pod konto czekowe. Dzięki niej uzyskasz fundusze w sytuacjach wyjątkowych, gdy potrzebna ci jest gotówka, której nie masz w danym momencie na koncie. Limit czekowej linii kredytu wynosi od kilku do kilku tysięcy dolarów. Dostęp do pieniędzy ma się przy pomocy czeków, karty debetowej czy bankomatu. Niektóre banki pobierają pewne miesięczne opłaty, niektóre overdraft fee za każdy czek przekraczający saldo konta. Oprocentowanie bywa niższe od procentów na kartach kredytowych, ale opłaty sprawiają, że małe wypisywanie małych czaków może się nie opłacać.

Czekowa linia kredytu jest zabezpieczona jedynie twoją dobrą wierzytelnością. Zanim bank ci ją otworzy, sprawdzi twoją historię kredytową, a limit kredytu ustali w zależności od twojej punktacji kredytowej, finansowych możliwości i innych czynników (np. jak długo jesteś klientem banku, z jakich produktów korzystasz). W czasie epidemii koronawirusa banki bywają bardziej wyrozumiałe.

Pożyczka w banku

W odróżnieniu od linii kredytu, gdzie bierzesz tylko tyle pieniędzy, ile ci potrzeba, pożyczoną kwotę dostajesz w całości i od niej płacisz odsetki.

Każdy bank chętnie udzieli pożyczki osobistej (personal loan) pod warunkiem, że masz dobrą historię kredytową i dochód, który umożliwi spłatę kredytu. Oprocentowanie jest niższe niż na kartach kredytowych. Jeżeli jesteś od lat dobrym klientem, a stracisz pracę z powodu recesji, bank mimo to może dać ci pożyczkę, by wspomóc cię finansowo. Gdybyś nie był w stanie spłacać kredytu, bank może zgodzić się na odłożenie spłat i darować kary. Pamiętaj, że kredytowe wakacje nie oznaczają przebaczenia rat, lecz tylko ich odłożenie na później i zniesienie kar.

Odwiedź witrynę swego banku, albo zadzwoń, by dowiedzieć się, jakiej pomocy możesz się spodziewać. Bądź gotów wyjaśnić swoją życiową sytuację, ile jesteś w stanie spłacać i kiedy, kiedy przewidujesz rozpocząć normalne spłaty. Pomoc klienom ma być udzielana indywidualnie dla każdego przypadku.

Pożyczka od maklera (margin loan)

Inwestorzy pożyczają od maklera na zakup dodatkowych papierów wartościowych. Dobrze wiedzieć, że z konta maklerskiego również można wypłacić gotówkę i wydać ją w dowolny sposób. Dlaczego nie sprzedać posiadanych akcji czy obligacji? Pora może być niekorzystna (spadła ich wartość) albo wolisz uniknąć podatków od zysku, który przeważnie wynosi 15 proc. (capital gain tax). Zważywszy to, 7 czy 8 proc. odsetek za margin loan nie jest wysoką ceną. Oprocentowanie zależy od stanu konta i wysokości pożyczanej kwoty.

Jeżeli masz konto w dyskontowym domu maklerskim (Charles Schwab, Fidelity, Etrade itp.), to w razie potrzeby możesz pożyczyć pod ich zastaw do 50% wartości akcji i funduszy powierniczych (mutual funds) i do 95% wartości obligacji rządowych.

Uwaga: Nie zapożyczaj się do maksimum! Wadą pożyczki od maklera jest to, że trzeba będzie natychmiast dopłacić do konta, jeżeli cena twoich aktywów spadnie poniżej pewnej wartości (margin call). Jeżeli nie wpłacisz pieniędzy szybko, firma maklerska sprzeda twoje papiery wartościowe.

Jak przygotować się na trudne czasy

Jeżeli nie masz finansowej rezerwy, a nie straciłeś jeszcze pracy, to jak najszybciej powinieneś przygotować „spadochron”, który w razie potrzeby zapewni ci miękkie lądowanie. Tym spadochronem jest dobra historia kredytowa, oraz karta kredytowa i linia kredytu w banku.

O kredyt należy się starać wcześnie, gdy go jeszcze nie potrzebujesz! Gdy już zalegasz z płatnościami i masz popsutą historię kredytową, nie otrzymasz czekowej linii kredytu, ani karty kredytowej ani żadnej pożyczki. Na sieci znajdź artykuł pt. „Jak przygotować się na trudne czasy”.