Koronakryzys: Wpłaty na IRA, gdy nie masz przychodu

W tym roku miliony osób straciły pracę z powodu pandemii, żyją z zasiłku dla bezrobotnych i oszczędności. Niektórzy chcieliby wpłacić na konto IRA, by pomniejszyć podatki od przychodów rodziny z innych źródeł i oszczędzić na starsze lata. Z pozoru wydaje się to niemożliwe. W rzeczywistości możesz zdeponować środki na konto IRA mimo braku wynagrodzenia z pracy, pod warunkiem, że w danym roku pracował twój małżonek. Oto szczegóły.

Przypomnienie o koncie IRA

Prawie każdy, kto ma przychody z pracy najemnej albo na własny rachunek, może wpłacać na konto emerytalne IRA (Individual Retirement Account), odpisać wpłaty od podstawy podatkowej oraz odroczyć podatki od przychodów z tego konta do czasu wybrania środków. Konto IRA zabezpiecza też majątek przed wierzycielami. Zawsze mamy dostęp do swoich emerytalnych pieniędzy, ale IRS zachęca do cierpliwości przez nakładanie 10-procentowej kary (early withdrawal penaty) na tych, którzy wypłacą z IRA środki przed ukończeniem 59.5 roku.

Wybrane kwoty dodawane są do naszego przychodu i ewentualnie obłożone podatkiem dochodowym zależnym od przedziału podatkowego.

Kto może uczestniczyć w programie IRA

Na IRA może wpłacać każdy (nawet po 72-gim roku życia), kto ma dochód zarobiony przez siebie albo małżonka. Dochód zarobiony (earned income) to wynagrodzenie z pracy, samozatrudnienia, z biznesu, prowizje, honoraria. Pasywne przychody (passive income), czyli zasiłek dla bezrobotnych, odsetki bankowe, dywidendy, czynsze itp. nie uprawniają do uczestnictwa w IRA, ale są uwzględniane przy obliczeniu limitu przychodów.

Mimo że w programie IRA uczestniczyć może każdy, nie dla każdego wpłaty są odpisem podatkowym. Osoby o wysokim przychodzie tracą prawo do odpisu podatkowego.

Prawo podatkowe nie zabrania nielegalnym imigrantom posiadania konta IRA.

Szczegóły wyjaśnia IRS w swojej broszurze: Publication 590-A, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs), www.irs.gov/pub/irs-pdf/p590a.pdf.

Kiedy małżonek może wpłacić na IRA

Jeżeli straciłeś pracę, ale pracuje twój małżonek, to możesz być uprawniony do małżeńskiej wpłaty na konto IRA. W tym celu musisz spełnić następujące warunki:

  • być w związku małżeńskim,
  • rozliczać się z podatków wspólnie (joint tax-return),
  • razem z małżonkiem mieć zarobki (wynagrodzenie z pracy albo przychód z pracy na własny rachunek) w wysokości równej co najmniej kwocie wpłacanej na IRA.

Limit zarobków

Jeżeli twój małżonek ma w pracy kwalifikujący się (qualified) program emerytalny, a ty nie (bo nie pracujesz), to twoja wpłata na IRA jest odpisem, jeżeli rozliczacie się razem, a wasz dochód nie przekracza 196,000 dol., a częściowym odpisem, jeżeli dochód mieści się w przedziale od 196,000 do 206,000 dol. w roku 2020.

Jeżeli ani ty ani małżonek programu emerytalnego nie macie, limit przychodów was nie obowiązuje. Więcej przeczytać można w książce pt. „Amerykańskie emerytury”.

Konto musi być oddzielne

Konto emerytalne musi być osobne dla każdego małżonka. W odróżnieniu od czekowego czy oszczędnościowego rachunku, konta IRA nie mogą być posiadane wspólnie.  Nawet gdy zarobki są męża, konto IRA żony ma opiewać tylko na jej nazwisko i jej numer Social Security. Podobnie, konto IRA męża musi być na jego nazwisko i jego SSN.

Warto uczynić małżonka beneficjentem swojego konta IRA, by miał on do niego pełny dostęp w razie naszej śmierci.

Ile wpłacać

Każdy pracujący może wpłacić na IRA do 6,000 dol. Niepracujący małżonek również może dołożyć do 6,000 dol. na swoje konto pod warunkiem, że wynagrodzenie pracującego małżonka (earned income) wynosi w tym roku co najmniej tyle, ile suma wpłat męża i żony na IRA. Ponadto, osoby po pięćdziesiątce mogą deponować o 1,000 dol. więcej.

Do istniejącego konta IRA można dopłacać, albo otworzyć nowe konto IRA. Wolno mieć dowolną liczbę kont IRA, choć nie opłaca się ich rozdrabnianie z powodu opłat.

Kiedy wypłacać

Z konta IRA, tak jak innych kont emerytalnych, można robić wypłaty po ukończeniu 59 i pół roku. Jeżeli ktoś chce to uczynić wcześniej, zapłaci 10-procentową karę. Kwoty pobrane z IRA podlegają podatkom dochodowym, lecz po przejściu na emeryturę będziemy w niższym przedziale podatkowym (tax bracket) niż obecnie, więc zapłacimy mniej podatków niż teraz.

Po swoich 72-gich urodzinach musimy rozpocząć likwidację IRA, robiąc regularne coroczne wypłaty (Required Minimum Distribution).

Przykład z życia

Oto przypadek, gdy wiedza o małżeńskim koncie IRA popłaca. Państwo Kowalscy wpłacali na konto IRA od wielu lat i lokowali je w funduszach powierniczych (mutual funds), w rezultacie czego uskładali niezłą fortunkę. Pan Kowalski dorabia do emerytury, a jego żona przeszła na spoczynek.  Pan Kowalski zastanawia się, czy wraz z żoną mogą nadal deponować podwójną kwotę na konto emerytalne, bo fundusze powiernicze spadły i przydałoby się zainwestować nowe środki.

Odpowiedź: Tak, pan Kowalski może wpłacać, jak zawsze, bo pracuje, a pani Kowalska może dokonać wpłaty małżeńskiej, by w sumie schronić przed podatkami 14,000 dol.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książki pt. „Amerykańskie emerytury, czyli jak zapewnić sobie dostatnią przyszłość”. Książka omawia rozliczne plany emerytalne: zakładowe, indywidualne oraz dla osób samozatrudnionych. Książka została rozszerzona i uaktualniona z uwzględnieniem zmian w przepisach wniesionych przez ustawę SECURE Act oraz CARES Act z roku 2020.