Kto dostanie zwrot zaległych zasiłków stymulacyjnych

Amerykanie dostali już trzy stymulacyjne płatności. Najpierw sstawa CARES z marca 2020 roku przyznała uprawnionym zasiłki (Economic Impact Payment – EIP) w wysokości 1,200 dol., dwa razy tyle dla małżeństw oraz po 500 dol. na uprawnione dziecko. Kolejna ustawa COVID Relief Act z grudnia zatwierdziła drugą rundę płatności: 600 dol. dla osób samotnych, 1,200 dla małżeństw i po 600 dol. na dziecko. Trzecia ustawa American Rescue Plan Act (ARPA) rozdała po 1,400 dol. na osobę w rodzinie.

Oblicza IRS albo ty

Zasiłki mogą być naliczone na dwa sposoby: przez IRS albo przez ciebie. Najpierw IRS skalkulował pierwszy, wiosenny czek na podstawie roczlienia za rok 2019, a w razie jego braku – za rok 2018.  Drugi czek obliczony był na podstawie roku 2019. Ale jeżeli twoja sytuacja się zmieniła, to sam możesz obliczyć pierwszy i drugi zasiłek na twoim zeznaniu za rok 2020 bazując na sytuacji z roku 2020.  To daje szansę na dopłatę dla wielu podatników.

Zasiłek trzeci został obliczony przez IRS na podstawie zeznania z roku 2019, ale jeżeli spadnie ci przychów w roku 2021, to będziesz mógł dochodzić dopłaty na rozczlieniu za rok 2021 za rok. Jeżeli rozliczyłeś się bardzo wcześnie i popełniłeś błędy, możesz posłać poprawkę  (amended tax return).

Dlaczego masz pole do manerwu? Dlatego, że przepisy uznają pierwszy i drugi Economic Impact Payment (EIP1, EIP2) nie jako dochód, lecz jako zaliczkę na poczet kredytu podatkowego (advance payment of a tax credit) za rok 2020, a EIP3 jako zaliczkę na poczek kredytu podatkowego za rok 2021. Kredyt podatkowy, jaki uzyskujemy dzięki EIP, nazywa się Recovery Rebate Credit.

Komu należy się stymulacyjny czek

Wszystkie trzy Economic Impact Payments (EIP) przeznaczone są dla osób, które spełniają następujące warunki:

  • mają przychody poniżej ustalonego pułapu (patrz poniżej),
  • mają dobry numer Social Security uprawniający do pracy,
  • nie są na utrzymaniu innych podatników (dependents),
  • nie są cudzoziemcami (non-resident aliens).

Pułapy dochodowe są różne i wyglądają następująco. Wszystkie trzy zasiłki w całości dostają osoby samotne o rocznym dochodzie brutto (Adjusted Gross Income – AGI) do 75,000 dol., a małżeństwa rozliczające się razem – do 150,000. dol. Powyżej tego limitu zasiłki są stopniowo redukowane i pierwszy znika przy przychodach 99,000/198,000 dol., a drugi przy przychodach 87,000/174,000 dol., a trzeci znika na poziomie AGI 80,000/160,000 dol.

Dokładniej wyjaśniliśmy ten temat w artykule pt. „Kto nie dostanie czeku pomocowego”. Zauważ, że warunkiem otrzymania zasiłku nie jest słanie podatkowych deklaracji i płacenie podatków. Non-filers mieli zarejestrować się na stronie IRS do listopada 2020 roku, ale jeżeli tego nie uczynili, nadal mogą należny im czek odzyskać.

Na witrynie Get My Payment (www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment) sprawdź, czy IRS wysłał ci zasiłek. Jeżeli tak, a do ciebie nie dotarł, to stosuj się do podanych instrukcji. Jeżeli nie, to wygląda na to, że IRS uważa, że nie jesteś do płatności uprawniony.

Dlaczego może należeć ci się dopłata

Spełniasz warunki dochodu, dobrej karty Social Security i samodzielnego utrzymania, to zasiłek powinieneś dostać. Przepisy wydają się proste, ale komplikują się z następujących powodów:

Po pierwsze, zasiłki #1 i #2 zostały wypłacone na podstawie zeznań podatkowych z 2019 roku, ale skoro są podatkową zaliczką na rok 2020, w roku 2020 twoja sytuacja mogła się zmienić. Na przykład, mogłeś uzyskać dobry numer SSN, mieć więcej osób na utrzymaniu, niższy przychód, więc zasługujesz na wyższy zasiłek. Zasiłek #3, wypłacony na podstawie roku 2020 również może być wyższy w razie zmiany twoich okoliczności wo roku 2021.

Po drugie, przepisy zmieniono z mocą wsteczną. W pierwszej turze cała rodzina pozbawiona była zasiłku, gdy jedna osoba na rozliczeniu miała niedobry numer Social Security. W drugiej turze tylko dla niej zasiłek został wstrzymany, a reszcie rodzinie wypłacony. O te pominięte zasiłki z pierwszej tury osoby z dobrymi numerami SSN mogą się ubiegać na zeznaniu za 2020. Podobnie jest z więźniami: nie dano im pierwszego zasiłku, ale przyznano drugi wraz z możliwością zwrotu pierwszego.

Po trzecie, IRS może o tobie nie wiedzieć, jeżeli masz przychody poniżej kwoty wolnej i deklaracji podatkowych sporządzać nie musisz. W Stanach Zjednoczonych kwotą wolną od podatku za rok 2020 jest 12,200 dol. na osobę samotną i 24,400 dol. na małżeństwo (więcej dla seniorów), w co przeważnie nie wlicza się świadczeń Social Security. Prawie 27 milionów Amerykanów nie jest winnych ani dochodowych (income taxes), ani pracowniczych (payroll taxes) podatków.

Po czwarte, możliwe są pomyłki Urzędu Podatkowego, panuje tam bałagan, a poczta czasami ginie.

Kiedy domagać się wyrównania

Zakładając, że się kwalifikujesz, możesz ubiegać się o zasiłek w następujących okolicznościach:

Nie rozliczałeś się z podatków i IRS o tobie nie wie. Fakt, że nie słałeś podatkowych deklaracji, nie pozbawia cię zasiłku. Po pierwsze, osoby o niewielkich przychodach rozliczać się nie muszą, a po drugie IRS bierze informacje o emerytach i rencistach od Administracji Social Security. Dla osób, które nie rozliczały się, IRS przygotował na sieci tzw. Non-Filers Tool, gdzie należało zarejestrować się do 21 listopada. Nie zarejestrowałeś się? Nic straconego. Rozlicz się za rok 2020.

W roku 2020 spadł twój przychód (np. straciłeś pracę), a w 2019 roku zarobiłeś ponad pułap dochodowy. W takim przypadku twój zasiłek został zredukowany. W zeznaniu podatkowym na arkuszu obliczeniowym wyliczysz zasiłek jeszcze raz, biorąc niższy przychód z ostatniego roku, przez co zasiłek może okazać się większy.

Urodziło ci się dziecko. W 2020 roku zostałeś rodzicem. IRS o tym nie wiedział, śląc pierwszy i drugi zasiłek, bo bazował na twoim rozliczeniu z poprzedniego roku, gdzie dziecko na utrzymaniu jeszcze nie figurowało. Teraz upomnij się z płatność na dziecko, a dostaniesz 500 dol. pierwszego zasiłku plus 600 dol. drugiego, czyli w sumie 1,100 dol. Warto się potrudzić.

Zawarłeś związek małżeński w roku 2020, a istnieje duża różnica między dochodami twoimi i twego małżonka. Powiedzmy, że ty zarabiasz 90,000 dol., a żona 40,000 dol. rocznie. Tobie zasiłek pomniejszono, bo przekroczyłeś pułap 75,000 dol. dla osoby samotnej. Teraz razem suma waszych przychodów wynosi 130,000 dol., czyli poniżej limitu dla małżeństw rozliczających się razem, więc obydwoje zasługujecie na pełną kwotę. Na zeznaniu podatkowym upomnij się o dopłatę.

Byłeś na czyimś utrzymaniu w roku 2019, ale nie w roku 2020. IRS nie wypłacił ci ani pierwszego, ani drugiego zasiłku, bo np. twój syn czy córka wpisywali cię na podatkowej deklaracji, jako osobę na ich utrzymaniu. Jeżeli w roku 2020 to się zmieniło, to należą ci się obydwa zasiłki retroaktywnie, czyli 1,200 plus 600 dol., w sumie 1,800 dol., a do tego zasiłek trzeci – 1,400 dol.

Emeryt ma osobę na utrzymaniu. Otrzymujesz świadczenia z Social Security, nie złożyłeś zeznania podatkowego w 2018 lub 2019 roku, a masz na utrzymaniu niepracującą żonę albo dziecko. O tym IRS nie uzyskał informacji o dziecku z SSA ani VA;

Twój numer Social Security jest ciągle odnotowany jako „nie do pracy”.  Wielu imigrantów najpierw otrzymało numery Social Security nie do pracy, które w przeszłości wydawane bywały w celu otwarcia konta bankowego albo uzyskania prawa jazdy. Gdy po latach zdobyli zieloną kartę, nie zgłosili tego do SSA, przez co nadal figurują w kartotekach jako nie uprawnieni do pracy, przez co czeków stymulacyjnych nie dostali.  Ważne: Zgłoś jak najszybciej otrzymanie pozwolenia do pracy, zielonej karty czy obywatelstwa do SSA, co się robi przy pomocy formularza SS-5. Patrz https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01436. Albo szukaj w sieci „How do I change my work status on my Social Security card?”.

Twój małżonek nie ma dobrego numeru Social Security, więc w pierwszej rundzie cała rodzina nie dostała czeku. Prawo zostało zmienione z mocą wsteczną i zezwala na płatności, jeśli jeden z małżonków ma numer ubezpieczenia społecznego.

Dostałeś za mało. IRS przysłał ci czek stymulacyjny, który był niższy niż tego, do którego jesteś uprawniony; lub nic ci nie przysłał.

Co robić teraz

Jeżeli twoje zasiłki są prawidłowe, to nic nie musisz czynić. Będąc kredytem podatkowym, zasiłki nie są przychodem, więc nie są opodatkowane ani uwzględniane do przyznania pomocy społecznej.

Jeżeli zasługujesz na wyrównanie, złóż zeznanie podatkowe za rok 2020, nawet jeżeli nie musisz. Masz na to czas, bo termin przedłużono do 17 maja. Odpowiednio wypełnij arkusz kalkulacyjny Recovery Rebate Credit Worksheet, który znajdziesz w instrukcjach do druku 1040. Gdyby zmiana okoliczności w roku 2020 wskazywała na niższy zasiłek niż wyliczony przez IRS na podstawie lat wcześniejszych, pieniędzy oddawać nie musisz.

W odzyskaniu należnego zasiłku pomoże ci doświadczony podatkowy specjalista, artykuł “Jak wypełnić podatkową deklarację, żeby odzyskać należne zasiłki stymulacyjne“, a także książka Jak oszczędzać na podatkach, w której wydaniu na rok 2021 dokładnie omawiam różne okoliczności oraz pokazuję wypełnione zeznanie rodziny, upominającej się o stymulacyjny zasiłek.

Chcesz pieniądze szybko? Wpisz na podatkowej deklaracji numer swego konta bankowego i poślij ją elektronicznie, a należność wpłynie bezpośrednio na twoje konto.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Obywatelstwo z przeszkodami”, która zawiera nowe pytania egzaminacyjne obowiązujące od grudnia 2020 roku.