Kto wymaga twego numeru Social Security

Ażeby skutecznie chronić swój numer Social Security i swoją prywatność, należy wiedzieć, jakim instytucjom powinniśmy wyjawiać swój numer Social Security, a jakim nie.

Kto potrzebuje twojego SSN

Starając się chronić swoją prywatność, powinieneś wyjawiać numer Social Security tylko wtedy, gdy naprawdę musisz. Oto instytucje, którym jesteś zobowiązany przedstawić swój SSN:

 • twój pracodawca (ponieważ informuje o twoich zarobkach zarówno Social Security Administration jak i Urząd Podatkowy);
 • Urząd Podatkowy, gdyż identyfikuje cię przy pomocy numeru Social Security, a podatki płacić musisz;
 • Administracja Social Security, bo pobiera składki emerytalne;
 • banki i instytucje finansowe, bo przekazują informacje o twoich dochodach do IRS;
 • inne instytucje, które z różnych względów wypłacają ci pieniądze (np. Urząd d/s Bezrobocia Unemployment Office);
 • biura pomocy społecznej welfare offices (sprawdzają twoje dochody i oszczędności).

Prawo do prywatności

Warto wiedzieć, że wszystkie federalne, stanowe i lokalne agencje wymagające SSN muszą przedstawić jasne oświadczenie nazywane Privacy Act Statement. Oświadczenie to na mocy Privacy Act z roku 1974 powinno wyjaśniać:

 • czy ujawnienie SSN jest obowiązkowe czy jedynie dobrowolne;
 • jaki akt prawny wymaga przedstawienia SSN;
 • jakie są konsekwencje odmowy podania SSN;
 • w jaki sposób SSN zostanie użyty.

Zgodnie z Privacy Act, jedynie prawo federalne może uczynić obowiązkowym użycie SSN (5USC 552a). Tak więc zawsze, gdy agencja rządowa poprosi cię o twój SSN, przeczytaj Privacy Act Statement. Wówczas będziesz mógł zadecydować, czy ujawnić SSN czy nie. Jeśli nie otrzymasz Privacy Act Statement, złóż skargę i nie ujawniaj swojego numeru.

Ruch na rzecz obrony prywatności jest w USA coraz silniejszy. Amerykanie nie chcą, aby rząd wiedział wszystko na ich temat. Sprzeciwiają się praktyce używania SSN w różnych zbiorach komputerowych, umożliwiającej detektywom znalezienie informacji o każdej osobie, a złodziejom na użycie kart kredytowych swoich ofiar lub opróżnienie ich kont bankowych.

Dlaczego prywatne firmy proszą o twój SSN

Prywatne kompanie nie mają żadnego interesu, aby pytać o twój SSN, chyba że są zaangażowane w transakcję finansową, o której muszą poinformować IRS. Dotyczy to towarzystw ubezpieczeniowych i służby zdrowia. Prawo nie zabrania firmom prywatnym zażądania twojego SSN, ale ty z kolei nie masz obowiązku jego ujawniania. Musisz jednak pamiętać, że jeśli odmówisz podania numeru, firma może odmówić ci usługi.

Prywatne firmy proszą o twój SSN z wielu przyczyn:

 • Aby powiadomić IRS o twoim dochodzie. Jest to powód uzasadniony.
 • W celu inspekcji twojej przeszłości kredytowej. Jest to powód, z którym trudno polemizować. Jeśli chcesz otrzymać usługę, która postawi firmę w roli wierzyciela (np. ubiegasz się o pożyczkę), musisz spełnić postawione przez kompanię warunki. Pamiętaj jednak, że w wielu przypadkach kompania nie udziela ci kredytu.
 • W celu zidentyfikowania klienta o popularnym nazwisku. Rzeczywiście w Ameryce jest tysiące ludzi o nazwisku Smith, Jones czy Kowalski, ale są także inne metody ich rozróżnienia (np. według dat urodzenia czy imion rodziców).
 • Dla własnej wygody firmy stosują numery Social Security jako identyfikatory w ich komputerowych zbiorach.
 • Wreszcie firmy proszą o twój SSN z przyzwyczajenia bez żadnych logicznych powodów.