Kwartały Social Security, gdy ciężko o pracę

Im dłużej pracujemy i im więcej zarabiamy płacąc podatki, tym większą otrzymamy emeryturę Social Security. W poprzednim artykule wyjaśniłam, jakie formy przychodu liczą się do emerytury, a jakie nie. Problem powstaje wtedy, gdy stracimy pracę i nie możemy znaleźć drugiej. Artykuł ten wyjaśnia, jak zaliczać okresy ubezpieczenia Social Security, nawet wtedy, gdy nie pracuje się w żadnej firmie.

Co najmniej 40 kwartałów

Aby być w pełni ubezpieczonym i uprawnionym do emerytury Social Security, należy mieć co najmniej 40 kwartałów stażu ubezpieczeniowego. Sprowadza się do przepracowania co najmniej 40 kwartałów, mając odpowiednio wysokie zarobki z pracy (earned income), i płacenia od nich składki na legalny numer Social Security. W roku 2019 należy zarobić co najmniej 1,360 dol., by uzyskać jeden kwartał, czyli 5,440 dol., by zaliczyć rok ubezpieczenia. Liczy się wynagrodzenie z pracy najemnej albo na własny rachunek. Składki na Social Security wynoszą 15.3 proc., i są płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę.  Osoby samozatrudnione płacą je samodzielnie.

Uwaga: Składek ubezpieczeniowych nie płaci się od przychodu pasywnego (passive income), takiego jak odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe, czynsze z własnej kamienicy itp. Tego rodzaju przychody nie są uwzględniane do obliczenia świadczeń Social Security.

Praca na własną rękę

Przykład: Pani Krystyna jest po sześćdziesiątce. Niedawno straciła posadę w kopertowni, gdzie pracowała przez 9 lat. Obawia się, że już nikt jej na starsze lata nie przyjmie. Teraz dorabia sprzątając domy. Do emerytury Social Security brakuje jej jeszcze rok. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Wyjście: Rozwiązanie problemu pani Krystyny jest proste. Niezależnie od tego, czy dostaje od klientów czeki czy gotówkę, powinna rozliczać się z podatków jako osoba pracująca na własny rachunek (self-employed). Nie musi zakładać żadnego biznesu. Wypełnia tylko formularz 1040, załącznik Schedule C i Schedule SE. Szczegóły wyjaśnia książka pt. Jak oszczędzać na podatkach. Dowody przychodu nie są konieczne, bowiem jest oczywiste, że wielu usługodawców otrzymuje od klientów gotówkę.

Uwaga: Osoby pracujące na własny rachunek płacą całość składek Social Security, które wynoszą 15.3 proc. przychodu netto, plus podatek dochodowy.

Praca w biznesie dzieci

Jeżeli syn albo córka mają biznes, to mogą zatrudnić swoich rodziców w dowolnym charakterze, a ich wynagrodzenie wpisać w koszty prowadzenia biznesu. Rodzice mogą być konsultantami, sprzedawcami, sekretarkami, odpowiadać na telefon, sprzątać biuro, jeździć na posyłki. Od wynagrodzenia mają być odprowadzane podatki dochodowe i składki na Social Security.

Zatrudnienie rodziców ma szczególnie sens wtedy, gdy syn czy córka i tak pomaga im finansowo, tym bardziej, że prawdopodobnie rodzice zapłacą niewielkie podatki dochodowe, a może nawet żadnych.

Wychowanie wnuków

Rodzice mogą dopracować lata brakujące do emerytury Social Security nawet w domu swoich dzieci, pod warunkiem, że będą opiekować się nieletnimi dziećmi albo osobą niepełnosprawną. Rodzice pracujący dla dzieci uważani są przez IRS za family employees. Spytaj o szczegóły swojego księgowego.

Jeżeli babcia czy dziadek opiekują się nieletnim wnukiem, to ich wynagrodzenie podlega składkom na Social Security. Ale jeżeli w domu nie ma nieletnich wnuków ani osoby niepełnosprawnej, wtedy rodzice nadal mogą otrzymywać od dorosłych dzieci wynagrodzenie, ale nie podlega ono składkom na Social Security.

Również do emerytury nie liczy się praca zarobkowa w domu swojego małżonka. Małżonek może jednakże zatrudnić żonę w swoim biznesie.

Zaliczenie kwartałów przepracowanych nielegalnie

Jeżeli pracowałeś kiedyś na inny numer Social Security czy na numer podatkowy, a zalegalizowałeś swój status imigracyjny w Stanach, to powinieneś zwrócić się do Urzędu Social Security, żeby ci te zarobki przeksięgowano na dobry numer. Również powinieneś naprawić pomieszane, sporne czy nie zaewidencjonowane zarobki. Pomoże ci w tym książka pt. Życie od nowa. Jak uporządkowac problemy w urzędach.

Utrzymanie poprawnych i kompletnych rejestrów płacowych wszystkich pracowników w USA jest obowiązkiem Administracji Social Security. Posłuż się drukiem SSA Form 7008, Request for Correction of Earnings Record, zbierz niezbędną dokumentację dowodową i udaj się po pomoc do biura Social Security.

Jeżeli nie dociągniesz do 40 kwartałów

W przeszłości  niemożność dopracowania do 40 kwartałów było tragedią dla imigranta, bowiem brak nawet jednego kwartału powodował utratę szansy na emeryturę i utratę wpłacanych przez lata składek. Ale po 1 marca 2009 roku dzięki polsko-amerykańskiej umowie o zabezpieczeniach społecznych, dla polskich imigrantów ratunkiem stały się lata pracy w Polsce.

Jeżeli mamy w Stanach od 6 do 39 kwartałów ubezpieczenia, to możemy ubiegać się o zaliczenie nam stażu pracy w Polsce, żeby uzupełnić okresy brakujące w Stanach. Nazywa się to totalization, choć polskie tłumaczenie – łączenie emerytur – nie jest precyzyjne. To nie emerytury są łączone, lecz okresy ubezpieczeniowe, a emerytury naliczane są proporcjonalnie.

Uwaga

Sama emerytura Social Security rzadko starcza na życie. Ażeby mieć dostatnią złotą jesień, należy wcześniej pospłacać wszystkie długi oraz zapewnić sobie inne źródło przychodu – emeryturę zakładową, przychody z inwestycji – albo znaczące oszczędności. A to wymaga planowania na wiele, wiele lat przed przejściem na spoczynek.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu poradników m.in. książki pt. Emerytura polska i amerykańska ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”.