Layoff: Przygotuj się na zwolnienie z pracy

Layoff – czyli zwolnienie z pracy – jest dziś w Ameryce realnym niebezpieczeństwem, z którym muszą się liczyć wszystkie osoby zatrudniane przez kogoś, nie pracujące na własny rachunek.

title-manage-debt (1)Z badań przeprowadzonych przez Rutgers University wynika, że w ostatnich 3 latach niemal 20 procent amerykańskich pracowników padło ofiarą zwolnień z pracy. W grupie ankietowanych pracowników o dochodach poniżej 40,000 dolarów rocznie, aż 27 procent zostało zwolnionych w ostatnich trzech latach.

“Najlepszym sposobem na sprostanie sytuacji po utracie pracy jest przygotowanie się na taką ewentualność” – twierdzi Bernard Kiely, dyplomowany planista finansowy z Morristown, NJ. Jego zdaniem jednak zaoszczędzenie i odłożenie na czarną godzinę po layoff sumy równej kosztom utrzymania przez okres 3-6 miesięcy nie wystarcza. Gdy tylko dojdziemy do wniosku, że grozi nam zwolnienie z pracy, powinniśmy dokonać bardzo krytycznej analizy naszego domowego budżetu i obciąć wszystkie wydatki, które nie są absolutnie konieczne, jak na przykład wyprawy do restauracji, kosztowny zestaw programowy telewizji kablowej, szybki Internet itp. Jeśli posiadasz dom, należy też zawczasu, jeszcze przed utratą pracy, postarać się o linię kredytową z tytułu posiadania nieruchomości (home equity line of credit), gdyż bank nie udzieli nam jej, gdy po zwolnieniu stracimy nasze regularne dochody. Oprocentowanie takiej pożyczki jest niższe niż oprocentowanie kart kredytowych czy innych form indywidualnego zadłużenia.

Ubezpieczenie zdrowotne po utracie pracy

Jest to jeden z największych problemów dla osób zwolnionych i ich rodzin. Przepisy prawne znane pod nazwą COBRA wymagają, by pracodawca zatrudniający 20 lub więcej osób zapewnił  ubezpieczenie zdrowotne, przez okres do 18 miesięcy, każdemu pracownikowi, który przestał pracować z takiej czy innej przyczyny, jeśli tylko nie wchodziło w grę zwolnienie dyscyplinarne. Warunkiem skorzystania z przepisów COBRA jest przepracowanie w danym zakładzie pracy co najmniej sześciu miesięcy. Niestety były pracownik korzystający z ubezpieczenia na podstawie ustawy COBRA jest zobowiązany do płacenia pełnych składek ubezpieczeniowych plus 2 procent opłaty administracyjnej.

Jak wynika z danych opublikowanych przez organizację o nazwie Families USA, takie ubezpieczenie zwolnionego pracownika i jego rodziny oznacza  przeciętnie wydatek 771 dolarów miesięcznie. Jeśli straciłeś pracę, a jesteś młody i zdrowy, może znajdziesz na wolnym rynku tańsze ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i swej rodziny. Poza tym trzeba pamiętać, że ubezpieczenie COBRA jest tymczasowe i jeśli zachorujesz w okresie jego obowiązywania, możesz mieć trudności ze znalezieniem innego ubezpieczenia, gdy okres ten się skończy.

Co zrobić z 401(k)

“Jak tylko stracisz pracę i pomyślisz, że być może trzeba będzie sięgnąć po pieniądze z konta emerytalnego 401(k), musisz skorygować swój profil inwestora tak, by przypominał właśnie profil inwestycyjny emeryta” – radzi George Paquin, dyplomowany planista finansowy z Chelmsford, MA. – Jeśli masz na koncie 401(k) ponad 5,000 dolarów i planujesz, że nie ruszysz tych pieniędzy, możesz na ogół pozostawić swe emerytalne konto tam gdzie jest. Gdy znajdziesz nową pracę, będziesz mógł przenieść te oszczędności do programu emerytalnego nowego pracodawcy.

Inny ekspert finansowy, Robert Bubnovich z Irvine w Kalifornii, radzi decydować się na pobranie pieniędzy z konta 401(k) tylko naprawdę w ostateczności. Jeśli zrobisz to przed osiągnięciem wieku 59 lat i 6 miesięcy, zapłacisz nie tylko podatek federalny, stanowy i lokalny, ale również stracisz 10 procent w postaci kary za przedwczesną wypłatę.

Wicęcej o zasiłkach dla bezrobotnych przeczytasz tu.

Opr. R. Kupczak