Lokatorów nie wolno dyskryminować

Stosunki między lokatorami a właścicielami określa Fair Housing Act, ustawa federalna o ochronie lokatorów. Słuchać jej muszą agenci obrotu nieruchomościami i właściciele domów. Przeczytaj, jakie masz prawa, jako lokator.

Fair Housing Act zabrania dobierania lokatorów na podstawie rasy, wyznania, pochodzenia lub narodowości, płci, wieku, posiadania dzieci (z wyjątkiem osiedli przeznaczonych dla osób starszych) i stanu zdrowia.

discrimination-and-harassmentW niektórych stanach nie wolno również dyskryminować lokatorów ze względu na stan cywilny i orientację seksualną. Właściciel ma jednak prawo dobierać lokatorów uwzględniając takie informacje, jak minimalny dochód lub opinia z poprzednich miejsc zamieszkania, musi jednak stosować to wobec wszystkich lokatorów bez wyjątku.

Sprzeczne z prawem

Fair Housing Act zabrania właścicielom:

  • reklamowania mieszkań do wynajęcia wraz z sugestią korzystniejszych warunków dla określonej rasy lub grupy etnicznej,
  • podawania fałszywych informacji o wolnych mieszkaniach,
  • ustalania podwyższonych wymagań, np. dotyczących minimalnego dochodu wobec osób określonych ras lub narodowości,
  • odmawiania osobom niepełnosprawnym trzymania psów-przewodników,
  • traktowania wybiórczego różnych lokatorów, np. niekonsekwentne postępowanie w stosunku do spóźniających się z płaceniem czynszu.

Gdzie szukać pomocy

Lokator, który uważa, że jest dyskryminowany, może wnieść skargę do US Department of Housing and Urban Development (HUD). Jest to agencja rządowa, która czuwa nad programem ustawy o ochronie lokatorów.

Aby uzyskać adres i telefon lokalnego przedstawiciela departamentu trzeba zadzwonić na numer 1-800-343-3442 lub sprawdzić na stronie internetowej www.hud.gov. HUD wysyła wówczas ankietę i bada zasadność skargi. Lokator musi złożyć skargę w ciągu roku od daty incydentu wskazującego na dyskryminację. W pierwszej kolejności HUD wyznacza mediatora. Jeśli on nie zdoła doprowadzić do porozumienia, musi ustalić czy dyskryminacja faktycznie miała miejsce.

Jeśli skarga znajdzie potwierdzenie, HUD może zmusić właściciela do zmiany postępowania, a nawet nałożyć na niego grzywnę. Lokator ma również prawo oddać sprawę bezpośrednio do sądu sąd może wówczas przyznać lokatorowi odszkodowanie finansowe za poniesione straty, np. nadpłacony czynsz jak też straty moralne i stres.

Ochrona niepełnosprawnych

W stosunku do nich właściciel nie ma prawa:

  • odmówić wynajęcia mieszkania,
  • pytać o stopień inwalidztwa lub domagać się wglądu do kartoteki medycznej lokatora,
  • odmówić lokatorowi prawa dokonania przeróbek na jego własny koszt w celu uzyskania dostępu do wszystkich części mieszkania.

Przeróbki te nie mogą jednak obniżyć wartości domu, czy mieszkania, ani też ograniczać wygody pozostałych lokatorów.

Adam Jagusiak