Mało znane tajniki Social Security

Wydaje się, że system Social Security jest prosty: osiągasz wiek emerytalny, składasz wniosek o świadczenia i pobierasz je do końca życia. W rzeczywistości zasady emerytalne dają różne możliwości, których przeoczenie może nas sporo kosztować. Warto zapoznać się z przepisami, by podjąć odpowiednie decyzje, gdyż odkręcić ich nie mozna.

SSA nie jest twoim przyjacielem

shhSocial Security Administration czyni poważne starania, żeby informować ubezpieczonych o ich uprawnieniach: wydaje broszury (niektóre również w języku polskim), podaje morze informacji na sieci, udostępnia informację telefoniczną, umożliwia osobiste spotkanie w biurze SSA. Faktem jest jednak, że nie możesz liczyć na pracowników SSA, by nauczyli cię zasad emerytalnych czy pomogli ci w podjęciu najważniejszej finansowej decyzji w twoim życiu.

Z własnego doświadczenia widzę, że pracownicy SSA udzielają bardzo powierzchownych informacji, często błędnych. Szczególnie bezradni są w emerytalnych przepisach polsko-amerykańskich. Uczyć się i decydować musisz sam.

Magiczna liczba 35 lat

SSA oblicza wysokość emerytury czy renty na podstawie 35 pracy z największymi zarobkami. Jeżeli przepracowaliśmy mniej, brane są zera. Amerykanom nie zawsze opłaca się pracować dłużej, gdy bieżące zarobki są niższe niż w przeszłości. Natomiast imigrantom opłaca się pracować zawsze, gdyż dodatkowe wynagrodzenie, nawet niewielkie, wypełnia okresy zerowe.

Jak Administracja Social Security nalicza emerytury, wyjaśniam w książce pt. „Ubezpieczenie Społeczne Social Security”.

Zarobki z ostatniego roku

Zarobki z ostatniego roku mają mylący wpływ na wysokość świadczeń z następującego powodu. Wyliczając wysokość przewidywanych świadczeń, SSA zakłada, że przez następne lata, aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, podatnik będzie zarabiał tyle, co w ostatnim roku. Jeżeli w ostatnim roku zarobiłeś dużo, to przewidywana emerytura w twoim raporcie będzie znaczna.

Im później, tym lepiej, ale…

Im bardziej zwlekamy z rozpoczęciem pobierania świadczeń Social Security, tym wyższe one będą.  Naukowcy w Center for Retirement Research przy Boston College wyliczyli, że w wieku 70 lat świadczenia będą wyższe o 76% niż te pobierane od wieku 62 lat, a 32% wyższe niż w wieku 66 lat. Dla imigrantów różnice te są jeszcze większe, gdyż przeważnie nie mają przepracowanych 35 lat i liczy się dla nich każdy dodatkowy rok. W książce pt. „Emerytura społeczna Social Security” wyjaśniam dokładnie zasady wyliczenia wysokości emerytury.

Uwaga: Praca po 66-ym roku powoduje powiększenie świadczeń emeryta, ale nie jego małżonka. Różne strategie powiększenia świadczeń dla małżonków wyjaśniam w książce „Ubezpieczenie Społeczne Social Security”. Nie składaj wniosku o emeryturę zanim jej nie przeczytasz.

Warto być cierpliwym

Wiemy, że małżonek pracownika jest uprawniony do pobierania renty małżeńskiej (spousal benefits), gdy spełni odpowiednie warunki. Renta ta wynosi połowę emerytury pracownika, jeżeli jest pobierana od pełnego wieku emerytalnego. I tak żona staje się uprawniona do renty Social Security (spousal benefits), nawet jeżeli sama nigdy zarobkowo nie pracowała.

Nie każdy natomiast wie, że rozwiedziony małżonek pracownika równie może otrzymać rentę tytułem małżeństwa, jeżeli spełnia wymagania, które wyjaśniam w książce „Społeczne ubezpieczenie Social Security”. Jednym z nich jest, by małżeństwo trwało co najmniej 10 lat oraz nie zawarł drugiego związku przed ukończeniem 60 lat. Jak widać – cierpliwość popłaca. Jeżeli twoje małżeństwo rozpada się po dziewięciu latach, warto z rozwodem poczekać do dziesiątej rocznicy.

Po śmierci pracownika eks-małżonek, który był w związku przynajmniej 10 lat i ma co najmniej 60 lat, dostanie rentę wdowią.

Praca popłaca nawet na emeryturze

Powszechne jest przekonanie, że emeryt powinien unikać pracy zarobkowej, jak ognia, bo zostanie mu emerytura odebrana. To nie jest prawdą.

Emeryt, który przekroczył pełny wiek emerytalny (obecnie 66 lat) może pracować do woli. Osoba poniżej tego wieku może zarobić do pewnego limitu, który w roku 2013 wynosi $15,120. Powyżej tego limitu na każde zarobione $2 wstrzymany jest $1 emerytury. Emeryci celowo rezygnują z zarobków, obawiając się przekroczenia tego limitu. Nie wiedzą bowiem, że pomniejszona w danym roku emerytura powiększy im świadczenia w przyszłości.

Wniosek: Nie przechodź na emeryturę, jeżeli planujesz pracować. A jeżeli już pobierasz świadczenia Social Security, to pracuj do woli. Na długą metę to się opłaca. Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w książce pt. „Ubezpieczenie Społeczne Social Security”.

Gdy się rozmyślisz

Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku o emerytalne, rodzinne czy wdowie świadczenia, twoja sytuacja się zmieni i żałujesz swego kroku. Nie martw się: jest wyjście, a polega na wycofaniu twego wniosku (withdrawal of application) w przeciągu 12 miesięcy od otrzymania pierwszego świadczenia. Przed 2011 rokiem można było wycofać wniosek o Social Security w dowolnym czasie.

Możesz wycofać swoje podanie o świadczenia Social Security, jeżeli spełnione będą wszystkie poniższe warunki:

  1. złożysz pisemny wniosek,
  2. wszystkie osoby, których świadczenia zostaną zlikwidowane z powodu wycofania twego podania, wyrażą na to zgodę na piśmie,
  3. zwrócisz wszystkie świadczenia pobrane do tej pory swoje i rodziny, ale żadne odsetki czy kary naliczane nie są.

Wycofując wniosek o świadczenia Social Security możesz ale nie musisz zrezygnować z części B Medicare. Więcej informacji jest tu: www.ssa.gov/retire2/withdrawal.htm

Tajników Social Security nie brakuje. O tajnikach dotyczących tylko imigrantów przeczytać można w książkach: Powrót do Polski”, „Amerykańskie emerytury”, „Emerytura reemigranta w Polsce”, oraz „Emerytura polska i amerykańska”, „Ubezpieczenie społeczne Social Security”. Gdy kupisz cztery, piątą dostaniesz bezpłatnie i zniesiemy koszty przesyłki. By skorzystać z tej promocji, złóż zamówienie przez telefon (718-224-3492), nie na sieci.

Elżbieta Baumgartner