Mniej emerytury po sprzedaży domu?

Pani Barbara sprzedała kilkurodzinny dom. Po dwóch latach została bardzo zaskoczona, gdy zaczęła dostawać mniej emerytury Social Security. Spytała o przyczynę swego księgowego, który powiedział, że gdy sprzeda się dom, to emerytura Social Security jest pomniejszana. Znajoma pani Barbary nigdy domu nie miała, ale zlikwidowała swoje znaczne konto emerytalne i po jakimś czasie jej emerytura też stała się mniejsza. Pani Barbara nic z tego nie rozumie i pyta o wyjaśnienie. Przecież emerytura jest wypracowana i powinna być taka sama do końca życia.

Kiedy Medicare drożeje

Pani Barbara powinna wiedzieć, że to nie wysokość emerytury Social Security ulega zmianie wraz z podwyższeniem przychodu w danym roku, lecz drożeją składki na ubezpieczenie zdrowotne seniorów Medicare. Te konsekwencje wynikają nie tylko po sprzedaży nieruchomości, lecz także po wypłacie znacznych kwot z programów emerytalnych, czy w konsekwencji otrzymania innego znacznego przychodu, który podlega opodatkowaniu. Oto dlaczego.

Ubezpieczenie seniorów Medicare jest bardzo subsydiowane, bowiem składki pokrywają zaledwie 25 proc. kosztów. Medicare Modernization Act począwszy od 2007 roku wprowadził dopłatę do Medicare (Medicare surcharge) dla bogatych seniorów, dzięki której składki pokrywać mają w sumie około 80 proc. kosztów ubezpieczenia starszej populacji.

Od tej pory za część B i D Medicare płaci się miesięczne składki zależne od zarobków. Większość emerytów, którzy mają roczny dochód poniżej 87,000 dol. rocznie, płacą obecnie do 144.60 dol. miesięcznie za część B (na lekarza) i średnio trzydzieści dolarów za część D (na leki z przepisu lekarza). Dopłata dotyczy tylko 5 proc. najzamożniejszych emerytów, których przychody przekraczają $87,000  w 2020 roku.

Ile płacimy za część B Medicare w roku 2020

Dochód na rozliczeniu podatkowym z roku 2018 osób samotnych Dochód na rozliczeniu z roku 2018 małżeństw rozliczających się razem Miesięczna opłata za część B w roku 2020 Miesięczna opłata za część D w roku 2020
Poniżej $87,000 Poniżej $174,000 $144.60 Składka twego ubezpieczenia
Od 87,000 do 109,000 Od 174,000 do 218,000 202.40 Składka + $57.80
Od 109,000 do 136,000 Od 218,000 do 272,000 289.20 Składka + $144.60
Od 136,000 do 163,000 Od 272,000 do 326,000 376.00 Składka + $231.40
Od 163,000 do $500,000 Od 326,000 do $750,00 462.70 Składka + $318.10
Ponad $500,000 Ponad $750,000 491.60 Składka + $347.00

Źródło: http://www.medicare.gov/your-medicare-costs/part-b-costs/part-b-costs.html

 

Cena za część B Medicare zależy od przychodu i statusu małżeńskiego oraz wynosi odpowiednio  144.40, 202.40, 289.20, 376,00, 462.70 oraz 491.60 dol. miesięcznie dla najbogatszych, co ilustruje załączona tabela. Dopłatę tę SSA nazywa Medicare Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA).

Kto płaci więcej za Medicare

Można mieć mało współczucia dla milionera, mającego regularny przychód idący w setki tysięcy dolarów rocznie, za to, że płaci za Medicare o 200 czy 300 dol. miesięcznie więcej od najniższej składki. Ale często niezamożne osoby mają jednorazowy przychód, który w danym roku przekracza limit 87,000 czy 174,000 dol. dla małżeństwa. Dzieje się tak, gdy ktoś wypłacił dużą kwotę z konta emerytalnego, wygrał na loterii, albo sprzedał akcje, fundusze powiernicze, kilkurodzinny dom czy inną inwestycję. Nie jest uwzględniany przychód nie podlegający opodatkowaniu, np. odszkodowanie z polisy na życie.

Uwaga: Po sprzedaży domu jednorodzinnego, w którym mieszkaliśmy przez dwa z ostnich pięciu lat, mamy zwolnienie z podatku od zysku w wysokości 250,000 na osobę, czyli 500,000 dol. na małżeństwo. Z tego powodu sprzedaż przeciętnego jednorodzinnego domu nie powoduje podrożenia Medicare, bowiem zysk do granicy ćwierć albo pół miliona dolarów nie jest uważany za przychód podlegający opodatkowaniu i nie figuruje na podatkowej deklaracji.

Który rok jest uwzględniany

Co rok Administracja Social Security oblicza dopłatę IRMAA, więc pyta IRS o przychód MAGI sprzed dwóch lat każdego emeryta czy rencisty. MAGI – to Modified Adjusted Gross Income. Jest to Adjusted Gross Income (AGI) z dołu pierwszej strony podatkowego zeznania, powiększony o wpłaty na konta emerytalne i inne dosyć rzadkie odpisy. Dla większości seniorów MAGI równy jest dochodowi brutto AGI.

Tak więc dopłata do Medicare bazuje na przychodzie z twojego zeznania podatkowego sprzed dwóch lat. Ażeby ustalić składki na Medicare na rok 2020, SSA rozpatrzy twój przychód z roku 2018.

Jak długo trwa dopłata?

Podwyżka składek na Medicare trwać będzie cały rok i zniknie sama, gdy w kolejnym roku (2019) wykażesz przychód poniżej limitu.

Przykład: W roku 2018 sprzedałeś kamienicę z dużym zyskiem i zadeklarowałeś wysoki przychód. W roku 2020 podniesiono ci składki na Medicare. Ale rok później pobierać będziesz już tylko samą emeryturę i niewielkie odsetki z banku, więc w roku 2021 składki Medicare powrócą do najniższego poziomu.

Jak się bronić?

Jeżeli sprzedajesz akcje, fundusze powiernicze czy dom z dużym zyskiem, albo planujesz wypłatę z kont emerytalnych, to oszacuj uważnie twój przychód w danym roku. Jeżeli zanosi się, że niewiele przekroczysz limity, spytaj swego księgowego, jak przychód obniżyć. Możesz na przykład wypłacić mniejszą kwotę z emerytalnego konta, jakiś przychód przełożyć na przyszły rok, albo zrealizować kapitałową stratę. Nie uda się? Trudno. Ciesz się przychodem – w porównaniu z nim dopłata do Medicare to niewielka kwota.

Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o waiver. Istnieją okoliczności, kiedy podwyżka składek Medicare może być anulowana osobom, które doświadczyły jednorazowego skoku przychodu, a którym przychód potem spadł z powodu życiowych okoliczności, zwanych life changing events, takich jak śmierć w rodzinie, małżeństwo, rozwód, utrata pracy czy inne finansowe losowe straty. Wypełniasz wtedy formularz SSA-44: Medicare Income-Related Monthly Adjustment Amount – Life Changing Event, https://www.ssa.gov/forms/ssa-44-ext.pdf . Więcej informacji znajdziesz w witrynie www.SSA.gov.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników m.in. Ubezpieczenie społeczne Social Security, Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Podręcznik ochrony majątkowej”.

Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.