Nie wyjeżdżaj bez ważnego paszportu

Nawet jeżeli jedziesz do Polski na polskim paszporcie, potrzebujesz mieć ze sobą ważny paszport amerykański. Inaczej nie wjedziesz do USA. Dowiedz się szczegółów, by uniknąć niespodzianek.

Sprawdzenie daty ważności amerykańskiego paszportu jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinna zrobić każda podróżująca osoba przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. Jest to szczególnie istotne dla osób podróżujących do Polski, ponieważ Polska, tak jak wiele innych krajów, nie zezwala podróżnym na wjazd do kraju z nieważnym amerykańskim paszportem.

paszport polski i innePaszporty Stanów Zjednoczonych dla osób dorosłych są ważne 10 lat; paszporty dla osób poniżej 16 roku życia są ważne pięć lat. Jedynym wyjątkiem są paszporty wydane jako zastępcze w miejsce paszportów zgubionych lub skradzionych, które mogą mieć krótszą ważność. (Polskie paszporty, zarówno dla dzieci i osób dorosłych, są ważne 10 lat.)

Obywatel Stanów Zjednoczonych, który przyjedzie do Polski bez ważnego paszportu nie zostanie wpuszczony przez polskie służby graniczne. Straż graniczna może odesłać taką osobę następnym lotem do kraju, z którego przyleciała (co dla osób przybyłych ze Stanów Zjednoczonych oznacza około dziesięciogodzinny lot z powrotem do domu). Jeżeli Ambasada Stanów Zjednoczonych zostanie poproszona o wydanie paszportu zastępczego na lotnisku, opłata za taką usługę świadczoną poza terenem Ambasady wynosi 62 dolary za kwadrans, trwa to z zasady około dwóch godzin, a opłata musi być wniesiona gotówką.

Upewnienie się przed podróżą, że Państwa paszport jest ważny, jest szczególnie istotne w przypadku osób posiadających podwójne obywatelstwo: Polski i Stanów Zjednoczonych. Jeśli są Państwo obywatelami polskimi, polskie służby graniczne pozwolą Państwu wjechać na polskim paszporcie, będą jednakże wymagały, aby wyjeżdżając również okazali Państwo polski paszport. Może to spowodować problemy w przypadkach, gdy polski paszport straci ważność w trakcie pobytu w Polsce. Będą Państwo musieli ubiegać się o nowy polski paszport w Polsce, co w szczycie sezonu może trwać od miesiąca do dwóch.

Nawet jeżeli wjadą Państwo do Polski na paszporcie polskim, będą Państwo potrzebować ważnego amerykańskiego paszportu aby powrócić do Stanów Zjednoczonych. Żaden inny dokument nie będzie wystarczający: nie można użyć Certyfikatu Naturalizacji aby wjechać do Stanów Zjednoczonych z Europy. Z wyjątkiem nagłych przypadków, paszporty Stanów Zjednoczonych nie są drukowane w placówkach konsularnych za granicą. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie przyjmują podania o paszporty i wysyłają je do New Hampshire do wydrukowania. Dlatego okres oczekiwania na odbiór nowego paszportu w Ambasadzie lub Konsulacie wynosi do 8 dni roboczych.

Niezwykle istotną sprawą jest sprawdzenie ważności amerykańskich paszportów dzieci, szczególnie jeżeli podróżują one pod opieką innych krewnych, na przykład dziadków. Z pewnością nie chcieliby Państwo, by dziecko utknęło na lotnisku na długie godziny dlatego, że jego paszport utracił ważność. Na pewno nie chcieliby Państwo również by dziecko zostało odesłane z powrotem do Stanów Zjednoczonych (zwłaszcza gdy krewny, do którego dziecko jedzie nie ma odpowiedniej wizy by towarzyszyć dziecku w podróży). Nawet w przypadkach, gdy paszport zastępczy zostanie wydany na lotnisku, cała procedura jest kosztowna, długotrwała i stresująca dla małego dziecka. Jeżeli dziecko wjedzie do Polski na polskim paszporcie, będzie ono i tak potrzebowało ważnego amerykańskiego paszportu aby powrócić do Stanów Zjednoczonych. Wydanie amerykańskiego paszportu małoletniemu dziecku wymaga zgody obojga rodziców, przedstawienia metryki urodzenia dziecka, oraz pełnomocnictwa wystawionego przez rodziców dla krewnego, który w ich imieniu będzie występował o paszport dla dziecka, a takich dokumentów krewni w większości przypadków nie mają. Proszę pamiętać, że amerykańskie paszporty wydawane osobom poniżej 16 roku życia – w przeciwieństwie do polskich paszportów – są ważne tylko pięć, a nie dziesięć lat.

Nie warto tracić czasu, nerwów i pieniędzy. Lepiej od razu wyjąć paszporty i sprawdzić datę ich ważności. Proszę pamiętać o wyrobieniu nowych paszportów teraz, kiedy jest na to jeszcze czas.

John Grondelski, American Citizen Services, U.S. Embassy Warsaw