Pakiet antykryzysowy w noworocznym prezencie

Ustawodawcy w Washingtonie doszli do porozumienia w sprawie kolejnej ustawy stymulacyjnej wartej 900 mld dol., a 27 grudnia Prezydent Donald Trump ją podpisał. Rozpisany na ponad pięciu i pół tysiącach stronic, potocznie zwany Covid Relief Bill, a bedący częścią Ustawy Konsolidacyjnej (Consolidated Appropriations Act of 2021), akt prawny ma pomóc Amerykanom i gospodarce w przezwyciężaniu skutków pandemii. Oto, co wnosi on dla nas – przeciętnych zjadaczy hamburgerów.

$600 zasiłku stymulacyjnego

Covid Relief Bill przewiduje bezpośrednią wypłatę w wysokości do 600 dol. dla większości Amerykanów i 600 dol. na dziecko. Pełną kwotę dostały osoby samotne, które w roku 2019 miały przychód do 75,000 dol. rocznie, małżeństwa rozliczające się razem o przychodzie 150,000 dol. oraz głowy rodziny z przychodem do 112,500 dol. Płatność jest stopniowo redukowana o 5 dol. na każde 100 dol. zarobione powyżej tych limitów, tak że osoby samotne z zarobkami powyżej 99,000 dol. i małżeństwa rozliczające się razem zarabiające powyżej 198,000 dol. rocznie żadnego czeku nie dostały. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, znajdź na sieci „stimulus check calculator”.

Co nowego: Podatnicy rozliczający się z osobą, która ma indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (ITIN) również kwalifikują się do zasiłku stymulacyjnego, a także do pierwszego z mocą wsteczną. Więźniowie mogą otrzymać zarówno drugi zasiłek, jak i pierwszy z mocą wsteczną po tym, jak sędzia z Kalifornii orzekł, że IRS nie może wykluczyć osób, które są uwięzione.

Federalna dopłata do zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotni dostaną federalny dodatek do zasiłku stanowego w wysokości 300 dol. tygodniowo przez 11 tygodni, od końca grudnia do 14 marca. Kwota jest o połowę niższa niż wcześniejszy federalny zasiłek, który wyczerpał się pod koniec lipca.

Nowy zasiłek w wysokości 100 dol. jest dostępny dla tych, którzy mieli wynagrodzenie zgłaszane przez pracodawcę na formularzu W-2, a także zarobili co najmniej 5,000 dol. z samozatrudnienia (formularz 1099) i odmówiono im zasiłku dla bezrobotnych w wyniku pandemii, bo stali się uprawnieni do regularnych stanowych zasiłków dla bezrobotnych.

Ponadto ustawa daje stanom prawo do odstąpienia od nadpłaty w przypadkach, gdy bezrobotny nie ponosi winy.

Wydłużony zasiłek dla bezrobotnych

12 milionów Amerykanów straciłoby pomoc dla bezrobotnych po Bożym Narodzeniu, gdyby Kongres nie podjął działań. Na szczęście, zasiłek dla bezrobotnych został przedłużony.

Przypomnę, że dwa programy dla bezrobotnych, stworzone przez CARES Act, miały się zakończyć 26 grudnia: (1) program pomocy dla bezrobotnych w przypadku pandemii (Pandemic Unemployment Assistance program – PUA), który zapewnia pomoc osobom samozatrudnionym, pracownikom „gig economy”) oraz (2) program dla bezrobotnych dotkniętych skutkami pandemii (Pandemic Emergency Unemployment Compensation program – PEUC). Typowe bezrobocie, opłacane przez stan, trwa 26 tygodniami, a te dwa programy zapewniały dodatkowe 13 tygodni świadczeń, czyli w sumie 39 tygodni. Ustawa dodaje 11 tygodni do tych zasiłków, czyli w sumie 50 tygodni.

Oba programy zostaną zamknięte dla nowych wnioskodawców 14 marca 2021 roku, ale będą kontynuowane do 5 kwietnia dla obecnych wnioskodawców, którzy nie osiągnęli jeszcze maksimum 50 tygodni.

Płatne zwolnienia dla pracowników

Akt prawny zapewnia ulgę podatkową na wsparcie zakładów dających pracownikom płatne zwolnienia chorobowe w ramach ustawy Families First Act, uchwalonej w marcu 2020 roku. Przypomnę, że Ustawa Families First Act wymagała od wielu firm zapewnienia pracownikom pełnego wynagrodzenia za dwa tygodnie zwolnienia lekarskiego związanego z COVID-19 i do 12 tygodni urlopu rodzinnego i medycznego na opiekę nad członkami rodziny za dwie trzecie wynagrodzenia. Nowa ustawa zapewnia dodatkową finansową pomoc dla zakładów dających pracownikom to płatne zwolnienie.

Moratorium na eksmisję przedłużone

Według Aspen Institute, utrata pomocy dla bezrobotnych i innych środków stymulacyjnych naraziłaby 30 do 40 milionów ludzi na ryzyko eksmisji, ponieważ moratorium na eksmisję miało wygasnąć z końcem 2020 roku.

Nowa ustawa przedłuża ogólnokrajowe moratorium eksmisyjne do 31 stycznia 2021 roku, czyli tylko o miesiąc, ale poszczególne stany mogą mieć swoje własne dłuższe moratoria.

Pomoc dla lokatorów

Ustawodawcy przeznaczyli 25 mld dol. na pomoc potrzebującym lokatorom w wynajmie mieszkań (rental assistance). Fundusze będą przekazane stanom, a najemcy będą ubiegać się o pomoc za pośrednictwem stanowych lub lokalnych organizacji pomocowych.

To, jak szybko pomoc stanie się dostępna, zależy od twego miejsca zamieszkania. Niektóre stany, takie jak Nowy Jork i Kalifornia, wprowadziły już programy pomocy przy wynajmie w nagłych wypadkach. Inne stany, takie jak Alabama i Missouri, będą musiały je stworzyć, co wymaga czasu.

Fundusze mogą być przeznaczone na zaległe czynsze i rachunki (elektryczność, gaz, woda) od początku pandemii, a także przyszłe rachunki. Najemcy będą uprawnieni do pomocy, jeśli dochód ich gospodarstwa domowego jest niższy niż 80 proc. mediany dochodu w okolicy, jeżeli są na bezrobociu, stracili część dochodów lub doświadczyli trudności finansowych z powodu Covid-19, albo mogą wykazać, że grozi im utrata domu.

Właściciele domów i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą być opłacani bezpośrednio przez władze stanowe i lokalne. Gospodarstwa domowe są uprawnione do 12, a nawet 15 miesięcznej pomocy.

Pomoc żywieniowa

Legislatorzy podnieśli świadczenia SNAP (tzw. bony żywnościowe) o 15 proc. na sześć miesięcy oraz rozszerzyli program Pandemic-EBT na rodziny z dziećmi poniżej 6 roku życia, które otrzymują bony żywnościowe. Zostało przeznaczonych 400 mln dol. dla banków żywności i spiżarni żywności w ramach Emergency Food Assistance Program oraz 175 mln dol. na usługi żywieniowe dla seniorów, takie jak posiłki na kółkach (Meals on Wheels) i 13 mln Dol. na program żywności uzupełniającej (Commodity Supplemental Food Program), który obsługuje ponad 700,000 starszych Amerykanów miesięcznie.

Pomoc dla małych przedsiębiorstw

Ustawa reaktywuje Paycheck Protection Program (PPP), aby małe przedsiębiorstwa, będące w trudnej sytuacji, mogły ubiegać się o drugą pożyczkę. W sierpniu 2020 roku program zaprzestał przyjmowania wniosków o pierwszą rundę pomocy.

Pożyczki teraz ograniczone są do firm zatrudniających mniej niż 300 pracowników, które odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w pierwszym, drugim lub trzecim kwartale 2020 r. Zmniejszony też jest limit pożyczki z 10 mln dol. do 2 mln dol. Ustawa daje firmom większą elastyczność w wydawaniu pieniędzy i upraszcza proces przyznawania pożyczek poniżej 150,000 dol.

Ustawa wydziela 12 mld dolarów na przedsiębiorstwa należące do mniejszości. Rozszerza również uprawnienia do większej liczby organizacji non-profit, a także lokalnych gazet, nadawców telewizyjnych i radiowych.

Podsumowanie

Ustawa budżetowa – Consolidated Appropriations Act of 2021 – o wartości 2.3 biliona dolarów (w tym Covid Relief Bill na kwotę 900 mld dol.), jest jednym z największych wydatków, jaki kiedykolwiek uchwalił Kongres. Rozpisana na 5,593 stronach, jest również najdłuższą ustawą w historii. O jej szczegółach dotyczących naszego portfela będziemy pisać w przyszłości.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in.: Planowanie spadkowe, czyli jak uporządkować swoje sprawy w Stanach i w Polsce, Podręcznik ochrony majątkowej” i wiele innych.