Pomoc w nagłych przypadkach: Zadzwoń pod numer 911

W Stanach Zjednoczonych można zadzwonić pod numer 911 z dowolnego telefonu, aby uzyskać pomoc w nagłych przypadkach. Pod numer 911 dzwoni się, aby:

  • Zgłosić pożar.
  • Zgłosić przestępstwo w chwili, kiedy do niego dochodzi.
  • Wezwać karetkę w razie nagłej potrzeby medycznej.
  • Zgłosić podejrzane sytuacje, takie jak krzyki, wołanie o pomoc lub strzały z broni palnej.
Co dzieje się, kiedy ktoś dzwoni pod numer 911?

Telefony pod numer 911 zwykle odbierane są w ciągu 12 sekund. Dzwoniący może być poproszony o poczekanie. Nie należy się rozłączać! Kiedy zgłasza się operator, następuje kilkusekundowa cisza. Nie należy się rozłączać. Należy poczekać, aż operator odezwie się.

Osoby nie mówiące po angielsku muszą powiedzieć operatorowi, jakim językiem mówią. Do telefonu zostanie poproszony tłumacz.

Operator pogotowia 911 zada szereg pytań, aby dowiedzieć się, co się dzieje i gdzie. Należy zachować spokój i odpowiedzieć na te pytania. Należy pozostać na linii do czasu, gdy odpowie się na wszystkie pytania operatora.

Kiedy nie dzwonić pod 911

Pod 911 dzwoni się tylko w poważnych sytuacjach zagrażających życiu. Dzwonienie pod 911 z nieodpowiednich przyczyn może spowodować, że ktoś inny nie uzyska potrzebnej pomocy.

Nie dzwoni się pod 911, aby:

  • Spytać o drogę.
  • Spytać o informacje na temat usług publicznych.
  • Dowiedzieć się, czy ktoś jest w więzieniu.
  • Zgłosić sytuacje, które nie są nagłymi przypadkami.
  • Spytać o informacje na temat służb kontroli zwierząt.
  • Porozmawiać z policjantem o czymś innym niż nagła sytuacja.

Aby zadać pytania policji, należy zadzwonić pod numer nie-alarmowy posterunku policji, podany na niebieskich stronach książki telefonicznej.