Pożyczkobiorca ma swoje prawa, czyli FACT Act

Ustawa zwana the Fair and Accurate Transactions Act of 2003, w skrócie – The FACT Act, jest odpowiedzią amerykańskich ustawodawców na plagę kradzieży tożsamości – najpoważniejszego przestępstwa we współczesnej amerykańskiej, skomputeryzowanej społeczności.

Vintage Balance Scale

The FACT Act wszedł w życie stopniowo od 1 grudnia 2004 roku i uaktualnił przepisy i dał konsumentom więcej uprawnień. Oto niektóre z postanowień tej ustawy:

  1. Każdy z nas ma prawo na żądanie otrzymać jeden bezpłatny wyciąg ze swojej historii kredytowej od każdego z trzech głównych biur kredytowych (LINK do Jak otrzymać bezpłatny raport kredytowy).
  2. Każdy ma prawo do poznania swojej kredytowej punktacji (score) oraz sposobu jej obliczenia.
  3. Biura kredytowe muszą informować ludność, jak uniknąć otrzymywania zatwierdzonych wstępnie ofert (preapproved credit offers).
  4. Banki mają uprzedzać swoich klientów, jeżeli zamierzają posłać o nich do biura kredytowego negatywną informację.
  5. Przedłużony jest okres przedawnienia wykroczeń przeciwko Federal Credit Reporting Act http://www.ftc.gov/os/statutes/031224fcra.pdf.
  6. Nie wolno teraz sprzedawać, przekazywać ani ściągać długów, które powstały w skutek kradzieży tożsamości.
  7. Ograniczone ma być dzielenie się medycznymi informacjami przez instytucje finansowe.
  8. Klienci mogą wycofać się z otrzymywania różnych ofert marketingowych.
  9. Tylko ostatnie cyfry kart kredytowych mają być widoczne na rachunkach.
  10. Powstała komisja w celu edukowania ludności o jej nowych prawach.

Federal Trade Commission jest odpowiedzialna za wcielenie w życie postanowień ustawy FACT i rozpoczął to czynić od 4 grudnia 2004 roku