Prawa i obowiązki stałego rezydenta

Postępowanie stałego rezydenta może mieć wpływ na poźniejszą możliwość uzyskania przez niego obywatelstwa USA. Proces uzyskiwania obywatelstwa USA nazywa się naturalizacją.

Stali rezydenci mają prawo:

 • Mieszkać i pracować na stałe w dowolnym miejscu USA.
 • Złożyć wniosek o obywatelstwo USA po nabyciu odpowiednich uprawnień.
 • Ubiegać się o wizy dla swego męża lub żony i dla dzieci stanu wolnego, które umożliwią im zamieszkanie w USA.
 • Uzyskać świadczenia Social Security, Supplemental Security Income i Medicare, jeżeli się do nich kwalifikują.
 • Posiadać majątek na terenie USA.
 • Starać się o prawo jazdy w danym stanie lub terytorium.
 • Wyjeżdżać i powracać do USA na określonych zasadach.
 • Uczęszczać do szkoły publicznej lub na uniwersytet.
 • Wstępować do niektórych formacji Sił Zbrojnych USA.
 • Kupować i posiadać broń palną, pod warunkiem, iż nie istnieją żadne ograniczenia stanowe lub lokalne, które by tego zakazywały.

Stali rezydenci mają obowiązek:

 • Przestrzegać wszystkich praw federalnych, stanowych i lokalnych.
 • Płacić podatki dochodowe federalne, stanowe i lokalne.
 • Zarejestrować się w Komisji Poborowej (Selective Service – U.S. Armed Forces); dotyczy to mężczyzn w wieku 18 – 26 lat.
 • Utrzymywać status imigracyjny.
 • Stale nosić przy sobie dowód statusu stałego rezydenta.
 • Powiadomić Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS), drogą internetową lub listownie o każdorazowej zmianie adresu w ciągu 10 dni od przeprowadzki.

Szczegółowe instrukcje na temat zmiany adresu znaleźć można na stronie 8.Stali rezydenci uzyskują ważną Kartę Stałego Rezydenta (Formularz I-551), która jest dowodem ich legalnego statusu w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy nazywają ją „zieloną kartą”. Stali rezydenci, którzy ukończyli 18 rok życia muszą nosić przy sobie dowód swego statusu imigracyjnego.

department-of-homeland-security-logo-630x339Istnieje obowiązek okazania go oficerowi imigracyjnemu na wezwanie. Ta karta ważna jest przez 10 lat i musi być odnowiona przed terminem wygaśnięcia jej ważności. W celu wymiany lub odnowienia Karty Stałego Rezydenta konieczne jest złożenie formularza I-90. Formularz ten można uzyskać na witrynie internetowej http://www.uscis.gov bądź dzwoniąc do USCIS Forms Line. Przy składaniu formularza I-90 obowiązuje opłata.

Karta Stałego Rezydenta wskazuje, iż ma on prawo mieszkać i pracować w Stanach Zjednoczonych. Można posłużyć się Kartą Stałego Rezydenta do ponownego wjazdu na teren USA. Osoby przebywające poza USA przez okres przekraczający 12 miesięcy, muszą przedstawić dodatkową dokumentację, aby wjechać do USA jako stali rezydenci. Dodatkowe informacje na temat dokumentów wymaganych do ponownego wjazdu na teren USA po pobycie za granicą przekraczającym 12 miesięcy, znaleźć można w książce pt.Obywatelstwo z przeszkodami.