Emerytura polska i amerykańska (ebook)

$25.00

Najnowsza książka Elżbiety Baumgartner wyjaśnia polskie i amerykańskie emerytury i renty, jak wpływają na siebie nawzajem, ich opodatkowanie, obowiązki raportowe emeryta, konsekwencje pracy, transfer świadczeń za granicę, adresy, formularze, skutki polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej.

Description

Czy pracowałeś kiedyś w Polsce? Może ci się należeć emerytura lub renta od ZUS albo KRUS.

Emerytura polska i amerykańska
ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”

Książka Elżbiety Baumgartner wyjaśnia polsko-amerykańską umowę emerytalną, polskie i amerykańskie emerytury i renty, jak wpływają na siebie nawzajem, ich opodatkowanie, obowiązki raportowe emeryta, konsekwencje pracy, transfer świadczeń za granicę, składanie wniosków, adresy, formularze itp. Duży format, ponad 220 stronic. Rok wydania 2024.

UWAGA: Jest to książka przeznaczona dla osób, planujących pozostać w Stanach. Osoby zamierzające wrócić do Polski powinny raczej nabyć książkę pt. „Emerytura reemigranta w Polsce”. Książka w wersji elektronicznej jest tu: https://poradniksukces.com/wp/product/emerytura-reemigranta-w-polsce-ebook.

Spis treści

1. Wstęp
2. Zakres i meandry Umowy
2.1.Co wnosi Ustawa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA
2.2.Jakich świadczeń dotyczy Umowa
2.3.Kogo dotyczą postanowienia Umowy
2.4.O czym Umowa milczy
2.5.Co nie stanowi łączenia emerytur
2.6.Gdzie uzyskać informacje na temat stosowania Umowy w Polsce
2.7.Gdzie uzyskać informacje od strony amerykańskiej
3. Amerykański system ubezpieczenia społecznego Social Security
3.1.Co zapewnia ubezpieczenie społeczne Social Security
3.2.Twoja emerytura Social Security
3.3.Renty dla wdów/wdowców i sierot
3.4. Renty dla członków rodziny
3.5. Renty z tytułu niezdolności do pracy
3.6. Społeczne ubezpieczenie zdrowotne Medicare
3.7. Czy trzeba zgłaszać w Polsce świadczenia Social Security?
4. Polski system ubezpieczenia społecznego ZUS
4.1. Ubezpieczenie społeczne w Polsce
4.2. Stary system emerytalny
4.3.Jak obliczyć polską emeryturę w starym systemie
4.4.Nowy system emerytalny
4.5.Kapitał początkowy dla osób, które pracowały w Polsce i w USA
4.6. Renty z tytułu niezdolności do pracy 39
4.7.Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
4.8.Polskie ubezpieczenie zdrowotne emeryta
4.9.Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne
5. Prywatne plany emerytalne w USA
5.1.Social Security ani ZUS nie są zabezpieczeniem na starość
5.2.Emerytury zakładowe w USA: pension plans
5.3.Indywidualne programy emerytalne w USA
5.4.Jak prywatne programy emerytalne wpływają na Social Security
6. Jak ustala się emerytury i renty w świetle postanowień Umowy
6.1. Dwie emerytury/renty z tytułu pracy
6.2. Jak liczone są „okresy ubezpieczenia” w Polsce i w Stanach
6.3.Kiedy okresy ubezpieczenia są sumowane
6.4.Kiedy okresy ubezpieczenia nie są sumowane
6.5.Jak liczona jest łączona emerytura lub renta
6.6.Przeliczenie emerytury wyliczonej przed 1 marca 2009 roku
6.7.Nowa polska emerytura inaczej
6.8.Minimalny okres ubezpieczenia
6.9.Czy polska i amerykańska emerytura będą w pełnej wysokości?
7. Łączenie emerytury/renty ZUS z Social Security na mocy Umowy
7.1.Polska emerytura obliczona w dwóch wariantach
7.2.Łączone renty z tytułu niezdolności do pracy
7.3.Dopłata do najniższej łączonej emerytury/renty w Polsce
7.4. Emerytury mieszane za okresy ubezpieczenia w Polsce i USA
7.5. Gdy za mało okresów ubezpieczenia
7.6. Łączenie na potrzeby rent rodzinnych
8. Łączenie Social Security z ZUS czy KRUS
8.1.Kto kwalifikuje się do emerytury Social Security
8.2.Zasady obliczania łączonej emerytury Social Security
8.3. Łączona Social Security a ubezpieczenie zdrowotne Medicare
8.4. Łączona emerytura a WEP
8.5. Gdy dorabiasz w USA pobierając łączoną emeryturę
8.6. Podsumowanie: czym się różni łączone Social Security od pełnego
9. Łączone polskie renty dla rodzin w Stanach
9.1.Kiedy należy się renta rodzinna z Polski
9.2. Łączona renta: gdy zmarłemu brakuje okresów pracy
9.3. Jak wdowa ubiega się o polską rentę
9.4. Jak ubiegać się o polską rentę dla dzieci
9.5. Renta dla rodziców
9.6. Jak liczona jest wysokość polskiej renty rodzinnej
9.7.Zasiłek pogrzebowy z Polski
10. Co jeszcze wprowadziła Umowa
10.1. Amerykańskie renty dla rodzin w Polsce
10.2.Polskie renty rodzinne do Stanów
10.3.Ubezpieczenie pracowników w delegacji
10.4.Ubezpieczenie samozatrudnionych
10.5.Jeden wniosek o łączone świadczenia po polsku
10.6.„Zrównanie zdarzeń i okoliczności”
10.7.Wymiana informacji
11. Skutki pobierania polskiej emerytury/renty w Stanach
11.1.Windfall Elimination Provision
11.2.Czy musisz się przyznać do pobierania polskiej emerytury?
11.3.Konsekwencje podatkowe
11.4.Składki Amerykanina na polskie ubezpieczenie zdrowotne NFZ
11.5.Obowiązki emerytów i rencistów wobec ZUS
11.6.Czy polska emerytura/renta wpływa na SSI
11.7.Czy odbierać ZUS w Stanach czy zostawić w Polsce?

12. Konsekwencje wyjazdu odbiorcy Social Security do Polski
12.1.Skutki opuszczenia Stanów
12.2.Nieobywatel traci jedną czwartą Social Security
12.3.Konsekwencje podatkowe
12.4. Amerykańskie i polskie ubezpieczenia zdrowotne
12.5.Jak Social Security śledzi cię za granicą
12.6. Kiedy możesz stracić Social Security
12.7.Jak słać emeryturę Social Security do Polski
13. Co Umowa wnosi dla osób, które pracowały w USA nielegalnie
13.1. Czy nielegalny dostanie emeryturę Social Security?
13.2. Czy nielegalny może łączyć okresy pracy i gdzie?
13.3. Gdy pracowałeś na kartę SS „Not Valid for Employment”
13.4. Czy rodzina nielegalnego kwalifikuje się do jakichś świadczeń?
13.5. Wpływ nielegalnych okresów pracy w USA na podstawę wymiaru emerytury w Polsce
13.6. Gdy SSA odsyła nielegalnego z kwitkiem
14. Dwie emerytury/renty i podatki w Stanach
14.1.Kto jest rezydentem podatkowym w Stanach
14.2.Jak rozliczamy w Stanach polską emeryturę
14.3. Podatki dochodowe emeryta
14.4. Opodatkowanie emerytury Social Security przy wyższych zarobkach
14.5.Jak w Stanach unikamy podwójnego opodatkowania
15. Dwie emerytury/renty i podatki w Polsce
15.1.Czy jesteś rezydentem podatkowym w Polsce?
15.2. Jak rozliczane są polskie podatki emeryta mieszkającego w Stanach
15.3. Jak rozliczane są polskie podatki emeryta mieszkającego w Polsce
15.4. Jak unikamy podwójnego opodatkowania w Polsce
15.5. Jak zrekompensować amerykański 25.5-procentowy podatek
15.6. Emerytura zagraniczna: ustalenie dochodu do opodatkowania
15.7. Jak składać polskie zeznanie
16. Inne kwestie dotyczące emerytur
16.1. Social Security a praca w Stanach
16.2. Social Security a praca w Polsce
16.3. Kontunuacja pracy a polska
16.4.Wpływ pracy na polską emerytuę albo rentę
16.5. Czy komornik może ci zająć emeryturę w Polsce?
16.6. Czy komornik może ci zająć emeryturę w Stanach?
17. Jak udokumentować polskie okresy zatrudnienia i wynagrodzenia
17.1.Czego szukamy?
17.2. Jakie dokumenty potwierdzają okresy zatrudnienia
17.3. Jak udokumentować wysokość wynagrodzeń
17.4. Gdy nie możesz udokumentować wynagrodzenia
17.5. Od czego zacząć poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej?
17.6. Gdzie uzyskać informacje o dokumentach osobowych i płacowych?
18. Składanie wniosków po obydwu stronach Atlantyku
18.1.Gdzie zgłosić wniosek o emeryturę
18.2. Zgłoszenie wniosku do SSA o pełną emeryturę/rentę amerykańską
18.3. Zgłoszenie wniosku do ZUS o pełną emeryturę/rentę polską
18.4.Kiedy łączymy, a kiedy nie
18.5. Zgłoszenie do SSA wniosku o łączone świadczenia dla osób w USA
18.6.Zgłoszenie do ZUS wniosku o łączone świadczenia dla osób w Polsce
18.7. Wypłata emerytur i rent z ZUS i ich transfer do USA
18.8. Odwołania i terminy
18.9. Gdy w Urzędzie SSA nie wiedzą o polsko-amerykańskiej umowie
19. Załącznik: Książki Poradnika “Sukces”
19.1. Książki w języku polskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
19.2. Książki dostępne tylko w wersji tradycyjnej
19.3. Materiały pomocnicze do kursów
19.4. Książki wydane w wersji elektronicznej (e-książki)
19.5. Książki w języku angielskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
19.6.Książki w języku angielskim wydane w wersji elektronicznej (e-książki)
20. Treść umowy w języku angielskim
20.1. PART I: GENERAL PROVISIONS
20.2. PART II: Provisions Concerning Applicable Laws
20.3. PART III: PROVISIONS ON BENEFITS
20.4. PART IV: MISCELLANEOUS PROVISIONS
20.5. PART V: TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

21. Treść Umowy w języku polskim
21.1. CZĘŚĆ I: Postanowienia ogólne
21.2. CZĘŚĆ II: Postanowienia dotyczące stosowanych przepisów prawa
21.3. CZĘŚĆ III: Postanowienia dotyczące świadczeń
21.4. CZĘŚĆ IV: Postanowienia różne
21.5. CZĘŚĆ V: Postanowienia przejściowe i końcowe

22. Porozumienie administracyjne w sprawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym
22.1. ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne
22.2. ROZDZIAŁ II: Postanowienia dotyczące ubezpieczenia
22.3. ROZDZIAŁ III:  Postanowienia dotyczące świadczeń
22.4. ROZDZIAŁ IV: Postanowienia różne
23. Ważne wnioski emerytalne
23.1. Wniosek o emeryturę  ZUS
23.2.Wniosek o łączoną emeryturę/rentę w USA
23.3. Formularz ZUS dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
23.4.Wniosek o łączoną polską rentę rodzinną w USA
23.5. Kwestionariusz do wyjawienia polskiej emerytury
23.6. Wniosek o przelewanie świadczeń Social Security do Polski
23.7. Zaświadczenie o ubezpieczeniu