Emerytura reemigranta w Polsce (ebook)

$25.00

ISBN:  0-9770453-7-4. Podręcznik seniora wracającego z USA do kraju. Książka omawia kwestie wynikające z przeprowadzki emeryta do Polski: formalności w Stanach i w Polsce, emerytury, podatki, pieniądze, ubezpieczenie zdrowotne, praca i obowiązki raportowe po dwóch stronach Atlantyku.

Description

Emerytura reemigranta w Polsce. Podręcznik seniora wracającego z USA do kraju.

Książka uwzględnia polska-amerykańską Ustawę o zabezpieczeniach społecznych, ktora weszła w życie 1 marca 2009 roku, nowelizację polskiej ustawy emerytalnej z 1 stycznia 2011, nowe interpretacje podatkowe dotyczące opodatkowania rent rodzinnych Social Security w Polsce, oraz polsko-amerykańską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną w lutym 2013 roku, która wejdzie po jej ratyfikacji przez stronę amerykańską. Poznaj przepisy, zanim zaczną obowiązywać!

Książka nieodzowna dla kazdego mieszkańca USA, ktory planuje spędzić swoje złote lata w Polsce. Zawiera potrzebne formularze, a nawet fragment z podręcznika administracji Social Security, do pokazania urzędnikowi, który nie wie, jak obsłużyć Polaka. 220 stronic. Książka jest uaktualniona na rok 2024.

UWAGA: Jest to książka przeznaczona dla osób, planujących powrót do Polski. Osoby zamierzające pozostać w Stanach powinny raczej nabyć książkę pt. oraz „Emerytura polska i amerykańska. Książka w wersji elektronicznej jest tu: https://poradniksukces.com/wp/product/emerytura-polska-i-amerykanska-ebook.

Również pomocna może być książka pt. „Powrót do Polski”.

Spis treści

1. Na kim polegać na starsze lata?
1.1.Czy liczyć na Social Security?
1.2.Czy liczyć na emeryturę zakładową?
1.3.Emerytury wykupywane samodzielnie
1.4.Czy liczyć na dzieci?
1.5.Czy liczyć na rodzinę w Polsce?
1.6.Co więc pozostaje?

2. Jak budować majątek, by nadrobić stracony czas
2.1.Jak zacisnąć pasa
2.2.Jak lokować pieniądze
2.3.Gdzie nie lokować pieniędzy
2.4.Ile lat życia ci zostało

3. Policz, ile będziesz miał przychodu na emeryturze
3.1.Jaki będzie twój budżet na emeryturze?
3.2.Policz, ile dostaniesz od Social Security
3.3.Ile należy ci się za lata pracy w Polsce
3.4.Postaraj się powiększyć emeryturę Social Security
3.5.Postaraj się powiększyć emeryturę ZUS

4. Jeżeli planujesz dorabiać na emeryturze
4.1.Social Security a praca w Stanach
4.2.Social Security a praca w Polsce
4.3.Albo praca albo polska emerytura
4.4.Jak udowodnić ustanie zatrudnienia?
4.5.Dorabianie do emerytury ZUS w Polsce i w USA
4.6.Czy zawieszona emerytura przepada?
4.7.„Odwieszenie” emerytury ZUS

5. Co warto zrobić przed wyjazdem na emeryturę
5.1.Poznaj przepisy emerytalne
5.2.Uzyskaj amerykańskie obywatelstwo
5.3.Przedpłać pożyczkę hipoteczną przed emeryturą
5.4.Naucz się rozliczać swoje podatki
5.5. Sprzedaż domu a podatki polskie i amerykańskie

6. Formalności związane z przeprowadzką w USA i w Polsce
6.1.Formalności względem Social Security
6.2.Formalności względem ZUS
6.3.Zmiany adresów w amerykańskich urzędach
6.4.Przeprowadzka a formalności w polskich urzędach
6.5. Czy trzeba zgłaszać w Polsce otrzymywanie świadczeń Social Security?

7. Planowanie świadczeń Social Security przed wyjazdem
7.1.Jak dociągnąć do 40 kwartałów
7.2.Social Security gdy nie masz kwartałów
7.3.Renta Social Security dla rodziny
7.4.Popularne błędy w planowaniu emerytury
7.5.Kiedy przejść na emeryturę Social Security
7.6.Windfall Elimination Provision: jak polska emerytura pomniejsza Social Security
7.7. Gdy zataisz pobieranie polskiej emerytury
7.8.Gdzie udać się w sprawach Social Security w USA i w Polsce

8. Skutki wyjazdu do Polski dla odbiorcy Social Security
8.1.Emerytura za granicą a status imigracyjny
8.2.Świadczenia dla rodziny w Polsce
8.3.Social Security nieobywateli opodatkowana
8.4. Emerytura Social Security a podatki w Polsce
8.5. Jak słać emeryturę do Polski
8.6.Jak SSA sprawdza cię za granicą

9. Co zrobić z ubezpieczeniem zdrowotnym Medicare?
9.1.Krótko o Medicare
9.2.Kiedy warto opóźnić wykupienie Medicare
9.3.Kiedy zrezygnować Medicare
9.4.Jak zrezygnować z Medicare?
9.5.Gdzie dowiedzieć się więcej

10. Wyjazd a inne programy emerytalne
10.1. Konsekwencje likwidacji amerykańskego konta emerytalnego
10.2. Konsekwencje likwidacji programu emerytalnego w Polsce
10.3.Jak zlikwidować IRA przed czasem
10.4.Jak wybierać IRA o czasie
10.5.Komu zostawić konto IRA
10.6.Co zrobić z kontem 401(k)
10.7.Co zrobić z emeryturą zakładową

11. Planowanie emerytury czy renty w Polsce
11.1.Kto ma prawo do polskiej emerytury
11.2.Obliczenie emerytury na starych zasadach
11.3.Obliczenie starej emerytury bez udokumentowanych zarobków
11.4.Wysokość emerytury na nowych zasadach
11.5.Renty z tytułu niezdolności do pracy
11.6.Praktyczne rady jak załatwić emeryturę ZUS
11.7. Adresy ZUS i KRUS

12. Jak powiększyć „starą” polską emeryturę
12.1. Szukaj starych zaświadczeń o zarobkach
12.2. Zaliczenie„zerowych” okresów pracy
12.3.Jak pomaga artykuł 18 Ustawy emerytalnej
12.4.Dorabiaj do emerytury
12.5.W jaki jeszcze sposób można podwyższyć świadczenie?
12.6.Przeliczenie polskiej emerytury

13. Jak dysponować pieniędzmi z Polski
13.1.W jakim banku zostawić pieniądze
13.2.Dostęp do pieniędzy z Polski
13.3. Co nie jest „upoważnieniem” do dyspozycji kontem
13.4. Dyspozycje na wszelki wypadek


14. Nowa polsko-amerykańska umowa podatkowa
14.1. Co wnosi nowa umowa
14.2. Podatki emerytów według nowej umowy
14.3. Kogo dotyczy umowa
14.4. Metody unikania podwójnego opodatkowania
14.5. Unikanie podwójnego opodatkowania w Stanach
14.6. Unikanie podwójnego opodatkowania w Polsce

15. Planowanie amerykańskich podatków dla emerytów
15.1. Czy jesteś amerykańskim rezydentem czy nierezydentem podatkowym
15.2. Początek i koniec amerykańskiej podatkowej rezydencji
15.3. Amerykańskie podatki nierezydenta
15.4. Zaświadczenie o opodatkowaniu nierezydenta w USA dla polskiego banku
15.5. Kiedy emeryt płaci ZERO podatków dochodowych do IRS
15.6. Jakie podatki płacą amerykańscy emeryci w USA
15.7. Opodatkowanie emerytury Social Security w USA dla rezydentów
15.8. Jak rozliczać się z amerykańskich podatków będąc w Polsce

16. Planowanie podatków w Polsce
16.1. Czy masz ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce
16.2. ABC polskiej podatkowości
16.3. Jak ZUS potrąca podatki od polskiej emerytury

16.4. Renty rodzinne Social Security wolne od podatku w Polsce

16.5. Jak polski bank portąca podatki od zagranicznej emerytury
16.6. Podatki od spadków i darowizn w Polsce
16.7. Podatki po sprzedaży odziedziczonych nieruchomości

17. Mieszkanie w Polsce
17.1. Rodzaje mieszkań
17.2.Opłaty przy nabyciu mieszkania czy domu
17.3. Łatwiejszy wynajem mieszkań w Polsce
17.4. Dodatek mieszkaniowy

18. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
18.1.Ochrona zdrowia w Polsce: Narodowy Fundusz Zdrowia
18.2.Ubezpieczenie zdrowotne emeryta w Polsce
18.3.Ubezpieczenie dobrowolne
18.4.Prawo do świadczeń
18.5.Powszechne ubezpieczenie zdrowotne a obcokrajowcy
18.6.Jak się wybrać do sanatorium
18.7.Gdzie dowiedzieć się więcej

19. Pomoc społeczna dla seniorów w Polsce
19.1.Na czym polega pomoc społeczna
19.2.Zasiłek stały wyrównawczy
19.3.Zasiłek okresowy, celowy i na usamodzielnienie
19.4.Zasiłek pielęgnacyjny
19.5.Usługi opiekuńcze dla seniorów
19.6.Jak się starać o zasiłek
19.7.Usługi świadczone przez organizacje pozarządowe
19.8.Inne formy pomocy

20. Zasady polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym
20.1.Ustalenia Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA
20.2.Świadczenia regulowane przez Umowę
20.3.Kiedy okresy ubezpieczenia można sumować
20.4.Kiedy okresów ubezpieczenia sumować nie można
20.5.Łączenie emerytury/renty polskiej i amerykańskiej
20.6.Czy lata pracy w Polsce liczą się w USA?
20.7.Gdzie uzyskać dalsze informacje na temat stosowania Umowy

21. Jak uzyskać łączoną emeryturę z Polski i USA
21.1.Jeden wniosek o łączone świadczenia
21.2.Zgłoszenie do ZUS wniosku o łączone świadczenia
21.3.Zgłoszenie do SSA wniosku o łączone świadczenia
21.4.Gdzie zgłosić wniosek o ustalenie kapitału początkowego

22. Dwie emerytury przez Atlantyk
22.1.Wypłata emerytur i rent z ZUS i ich transfer do USA
22.2.Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń ZUS z powodu pracy w USA
22.3.Przeliczenie emerytury przyznanej przez ZUS przed wejściem w życie Umowy
22.4.Odwołania i terminy
22.5.Gdy w SSA nie wiedzą o polsko-amerykańskiej umowie

23. Jeżeli zmienisz zdanie i zechcesz wrócić do Stanów
23.1.Transfer dorobku z Polski
23.2.Przewóz dorobku z Polski do USA
23.3.Jakie urzędy trzeba poinformować o przeprowadzce z Polski do USA
23.4.Seniorze, korzystaj z należnych ci przywilejów
23.5.Gdzie zamieszkać, gdy potrzeba pomocy

24. Książki Poradnika „Sukces”
24.1.Książki w języku polskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
24.2.Książki dostępne tylko w wersji tradycyjnej
24.3.Materiały pomocnicze do kursów
24.4.Książki wydane w wersji elektronicznej (e-książki)
24.5.Książki w języku angielskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
24.6.Książki w języku angielskim wydane w wersji elektronicznej (e-książki)

25. Wybrane formularze
25.1.Fragment wewnętrznych instrukcji SSA wyjaśniających urzędnikom jak przyjąć i załatwić wnioski Polaków zgodnie z umową
25.2.Formularz do depozytu Social Security w Polskim banku
25.3.Formularz do zgłoszenia zmiany danych do ZUS
25.4.Kwestionariusz SSA do wyjawienia zagranicznej emerytury
25.5.Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy
25.6.Formularz do rezygnacji z ubezpieczenia Medicare